Pedagogika międzykulturowa z mediacją

Pedagogika międzykulturowa z mediacją

Dodaj do ulubionych

Pedagogika międzykulturowa z mediacją studia - kierunek studiów

 

Studia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek pedagogika międzykulturowa z mediacją to innowacyjna propozycja kształcenia, która umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu wychowania, uczenia się i nauczania, a także planowania i prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania separacji kulturowej. Studenci uczą się wyszukiwać i przetwarzać informacje na temat zjawisk międzykulturowych przy użyciu różnych źródeł, a także interpretują wynikające z nich problemy pedagogiczne.

Absolwenci kierunku szczycą się umiejętnościami sprowadzającymi się do prowadzenia skutecznej mediacji w różnych środowiskach i grupach społecznych, a także zdobywają kwalifikacje pedagoga z uprawnieniami nauczycielskimi i kompetencjami mediatora. Mogą pracować w placówkach wsparcia dziennego, w świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach mediacji.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W przypadku pierwszego stopnia obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych. Wymogi rekrutacyjne są różne i uzależnione od poziomu i trybu kształcenia. 

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Z MEDIACJĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Z MEDIACJĄ?

   Studia na kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją stanowi odpowiedź na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Pracodawcy bardzo często poszukują specjalistów, którzy są w stanie rozwiązywać konflikty i spory między grupami społecznymi odznaczającymi się różnymi kulturami, wiarą, przekonaniami.

   W trakcie realizowanego kształcenia masz szansę rozwijać kompetencje językowe. Będziesz zgłębiać wiedzę na temat mniejszości narodowych, religijnych, kulturowych, cudzoziemców, imigrantów i uchodźców. Nauczysz się planować i realizować działania na rzecz porozumienia i współpracy międzykulturowej. Studenci uczęszczają na wykłady, ćwiczenia, laboratoria i warsztaty. Studenci odbywają także praktyki zawodowe.

    

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją możemy podzielić na:

   1. Typ

   • Studia I stopnia (licencjackie)

    

   2. Tryb:

   • studia stacjonarne
   • studia niestacjonarne

    

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   W siatce zajęć kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją znajdziesz takie przedmioty jak: wprowadzenie do psychologii, psychologia rozwoju człowieka, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, podstawy przedsiębiorczości, kontakt interpersonalny, metody uczenia się i studiowania, teoretyczne podstawy wychowania, historia edukacji wielokulturowej i międzykulturowej.

   Nabędziesz umiejętności mediacyjne umożliwiające skuteczne porozumiewanie się w różnych środowiskach i grupach społecznych. Studenci są również przygotowywani do pracy w charakterze nauczyciela. W trakcie realizowanych przedmiotów zdobędziesz potrzebną wiedzę i umiejętności, które obejmują negocjacje, mediację, rozwiązywanie konfliktów i sporów.

   ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Z MEDIACJĄ?

   Studia na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją trwają 3 lata (studia I stopnia).

   Czas trwania studiów na kierunku pedagogika międzykulturowa z mediacją na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Z MEDIACJĄ?

   Kierunek pedagogika międzykulturowa z mediacją odpowiada na oczekiwania współczesnych pracodawców. Absolwenci mają bardzo wiele możliwości rozwoju badawczego i zawodowego. Pracują z mniejszościami narodowymi, religijnymi i kulturowymi, z cudzoziemcami, imigrantami i uchodźcami.

   Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pedagogika międzykulturowa z mediacją:

   • placówki wsparcia dziennego
   • świetlice środowiskowe
   • ogniska wychowawcze
   • placówki opiekuńczo-wychowawcze
   • ośrodki pomocy społecznej
   • ośrodki mediacji

   Absolwenci pracują w charakterze pedagogów ulicy i pedagogów rodzinnych, mediatorów sądowych, negocjatorów, a także wychowawców i specjalistów ds. komunikacji międzykulturowej.

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Z MEDIACJĄ

   Komentarze (0)