PRAWO OCHRONY ZDROWIA studia-kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Zdrowie jest najważniejszą wartością dla każdego człowieka na świecie, dlatego też niezmiernie ważne jest nadzorowanie poprawnej działalności instytucji medycznych oraz przestrzegania praw pacjenta. Jednak do wykonywania tego typu pracy potrzebne jest wykształcenie prawnicze. Jako, że nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu tej dziedziny, powstały niezwykle innowacyjne i prestiżowe studia, prawo ochrony zdrowia.

Ich program skierowany jest do wszystkich absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobywać wiedzę i rozwijać się w kierunku nauk prawniczych. Jeżeli więc jesteś osobą ambitną o szerokich zainteresowaniach i sprecyzowanych planach zawodowych, to studia na kierunku prawo ochrony zdrowia będą dla ciebie odpowiednim wyborem!

 

Czego nauczysz się na kierunku prawo ochrony zdrowia?

W trakcie studiów ugruntujesz i rozwiniesz swoją wiedzę teoretyczną związaną z zagadnieniami prawniczymi oraz zyskasz cenne umiejętności praktyczne, które wykorzystasz podczas swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako student dowiesz się więcej na temat specyfiki funkcjonowania instytucji medycznych oraz systemu zdrowia.

Ponadto, zagłębisz się w meandry prawa medycznego i nauczysz się jak w praktyce zastosować konkretne regulacje prawne. Co więcej, będziesz uczęszczał na zajęcia, które przygotują Cię do zarządzania pracą i kontrolowania obowiązków pracowników służby zdrowia oraz przestrzegania praw pacjentów. W ofercie studiów przewidziano wiele interesujących zajęć i wykładów fakultatywnych, dzięki którym rozwiniesz swoje zainteresowania i zyskasz cenne kwalifikacje zawodowe.

Na lektoracie z języka obcego ugruntujesz swoje zdolności językowe i będziesz miał możliwość rozpoczęcia kariery międzynarodowej. Uzyskaną wiedzę wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranej przez siebie instytucji.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu studiów na kierunku prawo ochrony zdrowia będziesz miał wszechstronne wykształcenie z obszaru nauk prawniczych oraz nadzorowania sprawnego funkcjonowania instytucji medycznych i przestrzegania przez nich praw pacjentów. Jako absolwent tych innowacyjnych studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w organizacjach administracji publicznej i instytucjami medycznymi, w szczególności zajmującymi się nadzorowaniem pracy organów służby zdrowia.

Ponadto, staniesz się specjalistą do spraw prawa medycznego i praw pacjentów. Równie ciekawym i perspektywicznym rozwiązaniem będzie związanie swojej przyszłości z podmiotami leczniczymi. Znajomość języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery. Po ukończeniu studiów magisterskich możesz kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich i rozpocząć działalność naukową na uczelniach wyższych lub ośrodkach badawczo-naukowych.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku prawo ochrony zdrowia powinieneś przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO OCHRONY ZDROWIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PRAWO OCHRONY ZDROWIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PRAWO OCHRONY ZDROWIA:

 • znajomość prawa medycznego
 • umiejętność administrowania systemem medycznym
 • znajomość specjalistycznej terminologii
 • znajomość języka obcego
 • znajomość praw i obowiązków pracowników medycznych
 • znajomość praw pacjenta
 • znajomość systemu ochrony zdrowia
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Jak wyglądają studia na kierunku prawo ochrony zdrowia?

Bardzo potrzebny i interesujący w działaniu zakres prawa odnoszący się do ochrony zdrowia skupia się na administrowaniu systemem zdrowia, kontrolowaniu praw i obowiązków pracowników medycznych, dbaniu o ich odpowiedzialność prawną. Studia prawnicze tego typu możesz realizować przede wszystkim w formie niestacjonarnej. Studia zaoczne są płatne, a zajęcia w tym trybie odbywają się w weekendy.

Program kształcenia obfituje w przedmioty stricte prawnicze oraz te szczegółowo nastawione na system ochrony zdrowia. Studenci uczęszczają na przykład na administrację ochrony zdrowia, prawo podatkowe w ochronie zdrowia, prawo rodzinne i opiekuńcze w opiece zdrowotnej, zarządzanie podmiotami leczniczymi, ochrona danych medycznych, prawo farmaceutyczne i wyrobów medycznych. Kompleksowa wiedza i zdobywane umiejętności pozwalają usprawnić funkcjonowanie ochrony zdrowia, a także dają wiele możliwości do zajmowania się prawem medycznym, prawem pacjenta bądź prawem ochrony danych osobowych.

Studenci zajmują się organizacją, nadzorowaniem i administrowaniem w systemie ochrony zdrowia, dlatego też dążą do rozwinięcia umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych, a także stawiają na pracę w grupie. Prawo wymaga sprawnego posługiwania się argumentami. Studenci w trakcie zajęć, a następnie w zawodzie wielokrotnie zmierzą się z wystąpieniami publicznymi, podczas których będą musieli zaprezentować swoją erudycyjną stronę. Otwartość, własne zdanie i pewność siebie to kluczowe cechy każdego absolwenta prawa.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO OCHRONY ZDROWIA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku prawo ochrony zdrowia?

Studia prawnicze na kierunku prawo ochrony zdrowia możesz realizować przede wszystkim na drugim stopniu. Studia magisterskie stanowią uzupełnienie dla studiów pierwszego stopnia, trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się egzaminem magisterskim. Tytuł magistra pozwala rozpocząć bądź kontynuować na wyższym szczeblu pracę zawodową. Studia drugiego stopnia z zakresu prawa ochrony zdrowia stanowią doskonałe uzupełnienie innych studiów prawniczych bądź administracyjnych odnoszących się, chociażby do ochrony danych osobowych.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO OCHRONY ZDROWIA STUDIA II STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PRAWO OCHRONY ZDROWIA:

 • administracja publiczna
 • działy prawne
 • firmy i instytucje związane z ochroną zdrowia
 • instytucje związane z ochroną praw pacjenta
 • rzecznik praw pacjenta
 • organizacje związane z nadzorowaniem podmiotów leczniczych
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • kontynuacja studiów

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO OCHRONY ZDROWIA

Komentarze (0)