Inżynieria Internetu rzeczy

Inżynieria Internetu rzeczy

Dodaj do ulubionych

Inżynieria Internetu rzeczy studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Inżynieria Internetu rzeczy to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Najważniejszym założeniem kierunku Inżynieria Internetu rzeczy jest pozyskanie specjalistycznych umiejętności w zakresie projektowania i realizowania systemów Internetu Rzeczy. Studenci uczą się jak wyposażyć rozmaite urządzenia, zarówno stacjonarne, jak i mobilne w inteligentne sensory, zaprojektować i zrealizować infrastrukturę sieciową, czy też opracować i uruchomić system informatyczny umożliwiający gromadzenie danych zbieranych przez inteligentne urządzenia oraz przetwarzanie tych danych.

Po zakończeniu kształcenia na kierunku Inżynieria Internetu rzeczy absolwenci będą mogli zdobyć zatrudnienie między innymi w firmach tworzących i wdrażających innowacyjne rozwiązania w sferze produkcji i usług, oparte na nowoczesnych technologiach.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Inżynieria Internetu rzeczy jest kierunkiem, którego popularność rośnie z każdym rokiem. Oznacza to, że kandydatów na studia jest bardzo wielu i należy poważnie podejść do tematu rekrutacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria Internetu rzeczy:

  • matematyka,
  • informatyka,
  • fizyka

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Inżynieria internetu rzeczy stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria internetu rzeczy

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY?

Studia na kierunku Inżynieria Internetu rzeczy posiadają charakter praktyczny. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą podstaw projektowania urządzeń, dedykowanych do zastosowań Internetu rzeczy, tworzenia aplikacji, czy programowania systemów mikroprocesorowych z użyciem różnych języków.

Co istotne, umiejętności techniczne uzupełniane są o wiedzę z zakresu zagadnień nietechnicznych, na przykład ekonomii, czy zarządzania, co wraz z pogłębionymi w procesie kształcenia umiejętnościami interpersonalnymi przygotowuje absolwenta do późniejszej pracy oraz współpracy z różnymi środowiskami.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria Internetu rzeczy możemy podzielić na:

1. Typ:

- studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

- studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci Inżynierii Internetu rzeczy nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Przede wszystkim w zakresie projektowania i realizowania całego systemu Internetu rzeczy od urządzenia wbudowanego do urządzenia klienckiego. W toku studiów studenci uczą się doboru podzespołów i budowania prototypu, projektowania obwodu drukowanego, tworzenia oprogramowania mikrokontrolera, czy montażu, uruchamiania i weryfikacji zgodności parametrów urządzenia z założeniami projektu.

Zdobyte na studiach umiejętności to także umiejętność korzystania z zaawansowanych technik sieciowych, wykorzystywania w praktyce urządzeń łączności bezprzewodowej, badania zachowania sieci przy użyciu specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY?

Studia na kierunku Inżynieria Internetu rzeczy trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria internetu rzeczy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria internetu rzeczy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria internetu rzeczy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria internetu rzeczy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
185
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY?

Rosnące zainteresowanie Inżynierią Internetu rzeczy może oznaczać, iż rynek pracy coraz szerzej otwiera się na absolwentów tego kierunku. Co ciekawe, jako iż jest to kierunek perspektywiczny i przyszłościowy to nie można wykluczyć, że na specjalistów czeka praca w zawodach, które dopiero powstaną.

Z bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Inżynierii Internetu rzeczy będą mogli znaleźć zatrudnienie w firmach tworzących i wdrażających innowacyjne rozwiązania w sferze produkcji i usług, oparte na nowoczesnych technologiach, związane z wykorzystaniem inteligentnych sieci, działające w różnych obszarach zastosowań w kraju i poza jego granicami.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria Internetu rzeczy:

  • firmy informatyczne,
  • międzynarodowe korporacje i firmy konsultingowe,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • instytucje publiczne.

Komentarze (0)