Dodaj do ulubionych

Prawo ochrony środowiska studia - kierunek studiów

By skutecznie chronić, trzeba mieć ku temu narzędzia i wiedzieć w jaki sposób możemy je wykorzystać, działając w zgodzie z przepisami. Ta zasada sprawdza się w relacji między ochroną środowiska naturalnego a systemem prawnym, który reguluje postępowanie osób zaangażowanych w ekologię, przekształcanie przestrzeni naturalnej i powoływanie do życia organizacji związanych z działalnością na rzecz przyrody. Dysponując wiedzą prawną jesteśmy bowiem w stanie działać skuteczniej i szybciej. To szczególnie istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę aktualny stan środowiska, które ze względu na przemiany cywilizacyjne podlega nieustannej degradacji i jest wystawione na próby radzenia sobie z ekspansywną działalnością człowieka. Absolwent wyposażony w wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, ekologicznego gospodarowania przestrzenią, prawa związanego z segregowaniem odpadów, emisją gazów czy finansowaniem działań wspierających ochronę środowiska, ma szansę, by na gęstym prawniczym rynku znaleźć dla siebie niszę. Jego praca staje się jednocześnie misją, której rezultaty są ważne dla całego społeczeństwa – stwarza ona bowiem możliwość na to, by przyśpieszać i usprawniać działania ekologów i społeczników związanych z ochroną środowiska.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli fascynuje Cię świat kodeksów i chciałbyś wyspecjalizować się w istotnej, bliskiej rzeczywistości dziedzinie, której funkcjonowanie jest utrudnione lub niemożliwe bez znajomości prawa, łatwo dostrzegasz zależności między różnymi aspektami działalności ludzkiej i potrafisz wykorzystać je w praktyce, interesuje Cię funkcjonowanie systemu prawnego i organizacji prawnych w Polsce i na świecie a perspektywa uczestniczenia w tworzeniu nowych rozwiązań prawnych usprawniających działanie na rzecz środowiska jawi Ci się jako fascynujące wyzwanie, studia na kierunku prawo ochrony środowiska mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Przekonasz się w jaki sposób do tematu ochrony środowiska odnoszą się zapisy konstytucyjne, poznasz podstawy prawa administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Przyjrzysz się europejskim i międzynarodowym przepisom i normom porządkującym kwestie związane z ochroną środowiska. Dowiesz się, jakie są wykładnie prawa gospodarki komunalnej, geologicznego oraz górniczego. Dodatkowo będziesz doskonale zorientowany w prawie leśnym i wodnym. Nauczysz się, jak właściwie stosować zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska wobec zrównoważonego rozwoju, metod, technik i technologii wykorzystywanych w gospodarowaniu środowiskiem, polityki proekologicznej zapobiegającej skażeniu środowiska zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym oraz realizacji założeń przede wszystkim w trzech obszarach – wodzie, glebie i powietrzu. Ponadto rozszerzysz swoją wiedzę z zakresu ekologii, biologii i chemii środowiska w ujęciu prawniczym, uzyskasz specjalistyczną wiedzę z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko i związanych z tym skutków prawnych, obejmujących zagrożenia dla hydrosfery, pedosfery, atmosfery, ochrony przyrody, kształtowania i kontroli środowiska, inteligentnego gospodarowania wodą, odpadami komunalnymi oraz ekonomicznej ochrony środowiska.

Co więcej, będziesz mieć okazję dowiedzieć się, jakie znaczenie ma ochrona środowiska jako interdyscyplinarna dziedzina i prawo ochrony środowiska w międzynarodowym kontekście zagospodarowania przestrzennego i respektowania środowiska naturalnego.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku prawo ochrony środowiska? Jako w pełni wykwalifikowany ekspert w dziedzinie prawa ochrony środowiska z łatwością znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska. Będziesz miał okazję wykorzystać swoją wiedzę z zakresu prawa w instytucjach administracji państwowej, samorządowej oraz Unii Europejskiej. Dodatkowo świetnie sprawdzisz się w roli eksperta w inspekcjach nadzorujących instalacje służące ochronie środowiska przy wdrażaniu planów gospodarki, kontrolując stosowanie norm i przepisów prawa. Ponadto doskonałą perspektywą jest praca w placówkach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego i recyklingu. Co więcej, świetną alternatywą dla Ciebie będzie możliwość wykorzystania zagadnień prawnych podczas konsultingu środowiskowego, czyli ekspertyz oddziaływania czynników na środowisko. Oprócz tego masz szansę na rozwój zawodowy w laboratoriach, ośrodkach badawczych czy pracowniach, które w swojej strukturze organizacyjnej mają obowiązek stworzyć komórkę zajmującą się ochroną środowiska i sprawowaniem kontroli nad przestrzeganiem regulacji prawnych.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo ochrony środowiska

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo ochrony środowiska?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • stosowania zasad zrównoważonego rozwoju i technologii, które wykorzystuje się w ochronie środowiska
   • prawa gospodarowania i zarządzania środowiskiem
   • realizacji prawa polityki proekologicznej
   • lokalnych i międzynarodowych konsekwencji prawnych w aspekcie zagrożeń ochrony środowiska
   • oddziaływania człowieka na środowisko i wynikającej z niego problematyki prawnej
   • regulacji prawnych dotyczących ochrony własności przemysłowych, prawa autorskiego i patentowego
   • zasad etyki ekologicznej
   • interpretacji dokumentów z zakresu polityki ochrony środowiska

   Jak wyglądają studia na kierunku prawo ochrony środowiska?

   Kierunek prawo ochrony środowiska możesz realizować w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), chociaż wiele uczelni uwzględnia także studia prawnicze tego typu jako studia podyplomowe. Studia dzienne trwają od poniedziałku do piątku, a w programie kształcenia uwzględniają obowiązkową realizację praktyk zawodowych. Studia zaoczne są płatne, a kształcenie na nich odbywa się w weekendy.

   Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólnie dotyczące prawa oraz szczegółowe odnoszące się do prawa ochrony środowiska. Studenci uczęszczają na takie zajęcia jak na przykład: europejskie prawo środowiska, prawo ochrony przyrody, prawoznawstwo i wykładnia prawa, prawo geologiczne i górnicze, prawo karne ochrony środowiska. Na kierunku przewiduje się uczestniczenie w przedmiotach obowiązkowych, ale także obieralnych, uzupełniających wiedzę w dziedzinach najbardziej interesujących studentów.

   Studenci zdobywają potrzebne umiejętności, które pozwalają rozwiązywać problemy wiążące się z publicznoprawną ochroną środowiska. Absolwenci szczegółowo zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska i panującymi trendami w tym zakresie, dlatego też są w stanie podejmować konkretne i opłacalne decyzje biznesowe bądź udzielać rad prawnych swoim zleceniodawcom. Z pewnością odznaczają się wiedzą na temat gospodarki obiegu zamkniętego, co jest korzystnym elementem wykształcenia kadry menedżerskiej, odnajdującej się w świecie prawa i zarządzania. W trakcie całego okresu kształcenia musisz wykształcić umiejętności analityczne, interpretacyjne, ale także kierownicze.

   Ile trwają studia na kierunku prawo ochrony środowiska?

   Studia prawnicze obierają różne formy. Prawo ochrony środowiska możesz realizować przede wszystkim na studiach drugiego stopnia. Studia magisterskie stanowią uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach pierwszego stopnia z zakresu pokrewnych kierunków. Trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Prawo ochrony środowiska z pewnością wzbogaca sylwetkę absolwenta o dodatkowe kompetencje i wiedzę obejmującą nie tylko środowisko, ale i gospodarkę.

   Czas trwania studiów na kierunku prawo ochrony środowiska na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Gdzie będziesz pracował po kierunku prawo ochrony środowiska?

   Absolwent kierunku prawo ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska
   • jednostkach naukowo-badawczych
   • instytucjach administracji państwowej i samorządowej
   • organizacjach międzynarodowych
   • organizacjach pozarządowych i rządowych
   • laboratoriach środowiskowych
   • instytucjach zintegrowanego zarządzania
   • jednostkach zajmujących się działaniem strategicznym w aspekcie gospodarowania obszarów cennych pod względem przyrodniczym
   • firmach zajmujących się oceną wpływu inwestycji na środowisko
   • służbach monitorujących stan środowiska
   • ekspert prawa w fundacjach i stowarzyszeniach
   • pracownik administracji Unii Europejskiej
   • konsultingu środowiskowym

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

   Komentarze (0)