Biotechnologia przemysłowa

Biotechnologia przemysłowa

Studia na kierunku biotechnologia przemysłowa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Biotechnologia przemysłowa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia przemysłowa

Uczelnie, gdzie biotechnologia przemysłowa jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Biotechnologia +

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne

Wydział Chemiczny PŚ  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku technologia chemiczna

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Biotechnologia przemysłowa – kierunek studiów

Studia na kierunku biotechnologia przemysłowa to studia inżynierskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studia na kierunku biotechnologia przemysłowa
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biotechnologia przemysłowa rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 17 września 2024 r. | biotechnologia przemysłowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku biotechnologia przemysłowa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | biotechnologia przemysłowa - uczelnie >

Opis kierunku

Biotechnologia przemysłowa to studia, które łączą wiedzę z zakresu biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, bioinformatyki oraz inżynierii bioprocesowej. Ich celem jest przygotowanie studentów do pracy w różnych dziedzinach przemysłu biotechnologicznego, gdzie mogą przyczyniać się do rozwoju terapii, produkcji bioproduktów oraz innowacyjnych technologii. Studenci zdobywają wiedzę na temat struktury i funkcji molekularnych komórek oraz organizmów. Opanowują techniki molekularne, takie jak PCR, sekwencjonowanie DNA czy manipulacje genetyczne.

Praca po studiach

Absolwenci mają szeroką interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które pozwalają im na pracę w różnych sektorach przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, spożywczego oraz energetycznego. Są przygotowani do pełnienia wielu ról, m.in. badaczy, inżynierów procesu, specjalistów do spraw produkcji czy menedżerów projektów w sektorze biotechnologicznym. Odnajdą się jako badacze w laboratoriach badawczych, instytucjach naukowych czy firmach biotechnologicznych, gdzie będą odpowiedzialni za prowadzenie badań nad nowymi technologiami biotechnologicznymi.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Rekrutacja na studia na kierunku biotechnologia przemysłowa adresowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin maturalny z takich przedmiotów, jak np. matematyka, fizyka, chemia, biologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnologia przemysłowa - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia przemysłowa?

W trakcie studiów na tym kierunku uczestnicy zdobywają wiedzę na temat struktury oraz funkcji molekularnych komórek i organizmów. Zapoznają się z technikami molekularnymi, m.in. PCR, sekwencjonowanie DNA czy manipulacje genetyczne.

W siatce zajęć uwzględniono też tematykę technik manipulowania materiałem genetycznym, w tym klonowania genów, konstruowania wektorów oraz modyfikacji genetycznej organizmów. Studenci poznają też podstawy analizy danych biologicznych, a także narzędzia bioinformatyczne stosowane przy analizie sekwencji DNA, modelowaniu białek czy projektowaniu leków.

Biotechnologiczne kierunki studiów zwykle obejmują też specjalizacje nakierowane na konkretne treści dydaktyczne. Nie inaczej jest w przypadku studiów na kierunku biotechnologia przemysłowa. Studenci mogą realizować kształcenie m.in. w ramach specjalizacji biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska.

Program obejmuje też praktyki zawodowe w laboratoriach badawczych, firmach biotechnologicznych i instytucjach naukowych, co umożliwia studentom zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy nad projektami z zakresu biotechnologii przemysłowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biotechnologia przemysłowa możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają wiedzę na temat struktury i funkcji molekularnych komórek oraz organizmów. Rozumieją zasady działania genów, mechanizmy replikacji DNA, transkrypcji, a także procesy regulacji ekspresji genów. Potrafią samodzielnie przeprowadzać eksperymenty z zastosowaniem technik biologii molekularnej, biochemii i inżynierii genetycznej.

Znają techniki manipulacji materiałem genetycznym, takie jak klonowanie genów, modyfikacje genetyczne organizmów, co umożliwia im projektowanie nowych technologii biotechnologicznych i terapeutycznych.

Analizują dane biologiczne oraz korzystają z narzędzi bioinformatycznych. Potrafią analizować sekwencje DNA, modelować struktury białek i przeprowadzać analizy genetyczne. Wyróżnia ich też wiedza na temat projektowania, monitorowania i optymalizacji procesów biotechnologicznych.

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia przemysłowa?

Studia na kierunku biotechnologia przemysłowa trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku biotechnologia przemysłowa?

Absolwenci są przygotowani do pracy jako badacze w laboratoriach, instytucjach naukowych czy firmach biotechnologicznych. Ich zadaniem może być prowadzenie badań nad nowymi technologiami w biotechnologii, opracowywanie metod produkcji bioproduktów czy badania nad lekami.

Odnajdą się też jako inżynierowie procesu w firmach produkcyjnych związanych z biotechnologią, gdzie zajmą się projektowaniem, monitorowaniem i optymalizacją procesów fermentacji czy wytwarzaniem bioproduktów na skalę przemysłową.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biotechnologia przemysłowa

  • badacz biotechnologiczny,
  • inżynier procesu biotechnologicznego,
  • specjalista do spraw kontroli jakości w przemyśle biotechnologicznym,
  • specjalista do spraw regulacji farmaceutycznych,
  • konsultant biotechnologiczny.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwenci są przygotowani do pracy w różnych sektorach przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego oraz badawczego, gdzie mogą przyczynić się do rozwoju innowacyjnych technologii, leków i terapii opartych na biotechnologii.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia przemysłowa studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia przemysłowa studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia przemysłowa

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Biotechnologia przemysłowa

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)