Biologia i zdrowie człowieka

Biologia i zdrowie człowieka

Dodaj do ulubionych

Biologia i zdrowie człowieka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności biologia i zdrowie człowieka możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | biologia i zdrowie człowieka - uczelnie >

Opis kierunku

Biologia i zdrowie człowieka to innowacyjny kierunek, który odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Dziś zdajemy sobie coraz częściej sprawę, jak ważna jest profilaktyka chorób, a także dbałość o środowisko naturalne. Studenci w trakcie nauki poznają także nowoczesne metody i techniki laboratoryjne, które pozwolą na aktywną ocenę stanu biologicznego człowieka.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku biologia i zdrowie człowieka najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studenci na wszystkich etapach kształcenia będą przygotowywani do aktywnej działalności na rzecz ochrony zdrowia. Po zakończeniu swojej akademickiej przygody znajdą pracę w laboratoriach badawczych czy w instytucjach zajmujących się oceną czynników środowiskowych, które zagrażają zdrowiu człowieka.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biologia i zdrowie człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Biologia i zdrowie człowieka - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biologia i zdrowie człowieka studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biologia i zdrowie człowieka studia I stopnia

Biologia i zdrowie człowieka studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biologia i zdrowie człowieka

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biologię i zdrowie człowieka?

W programie studiów na kierunku biologia i zdrowie człowieka znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Podstawy bioinformatyki,
 • Genetyka z elementami diagnostyki molekularnej,
 • Kondycja biologiczna człowieka i metody jej oceny,
 • Podstawy biologii i zdrowia człowieka,
 • Podstawy biogerontologii,
 • Rozwój prenatalny człowieka,
 • Zooterapia,
 • Monitoring i ocena stanu środowiska przyrodniczego,
 • Rekreacja ruchowa,
 • Genetyka człowieka.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości etiologii chorób cywilizacyjnych i proponowania rozwiązań w zakresie skuteczniejszego diagnozowania ich
 • praktycznych działań mających na celu poprawienie świadomości społecznej w zakresie sposobów na prowadzenie zdrowego trybu życia
 • podstawowych zasad funkcjonowania ludzkiego organizmu, czyli biologii człowieka
 • fizycznych i chemicznych czynników umożliwiających powstanie życia
 • podstaw psychologii zdrowia
 • podstaw bioetyki
 • znajomości etapów rozwoju prenatalnego człowieka
 • oceny stanu zdrowia dziecka
 • podstaw genetyki człowieka 
 • podstaw biochemii
 • rozpoznawania chorób cywilizacyjnych i genetycznych oraz dolegliwości wieku starczego
 • działania ludzkiego metabolizmu, układu ruchu, układu nerwowego i innych układów ciała
 • wirusologii medycznej
 • alergologii
 • biologicznych uwarunkowań procesów poznawczych
 • orientacji w nowoczesnych formach terapii, takich jak fitoterapia, zoo terapia, aquaterapia czy terapia tańcem
 • monitoringu i oceny stanu środowiska przyrodniczego

Jak wyglądają studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka?

Choć podstawy wiedzy biologicznej i medycznej są niezmiennie, niektóre jej aspekty należy nieustannie aktualizować, by nadążyć za tempem zmieniającej się rzeczywistości i proponować efektywne rozwiązania dla aktualnych problemów związanych ze zdrowiem i kondycją człowieka.
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nasze tempo życia znacznie się zmieniło – żyjemy szybciej, chcemy robić więcej, mieścić w dobie maksymalną liczbę obowiązków – najczęściej kosztem własnego zdrowia.
Odpoczywamy za mało, pracujemy za dużo, a nasze nawyki dietetyczne pozostawiają wiele do życzenia. Współczesny człowiek to człowiek nałogów i złych przyzwyczajeń, doświadczany coraz częściej chorobami środowiskowymi,  zmagający się z problemami psychicznymi, z braku czasu prowadzący niewłaściwy tryb życia i będący częścią starzejącego się społeczeństwa.
To właśnie jego potrzeby i problemy staną się w przyszłości przedmiotem zainteresowania absolwentów, którzy ukończą studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka. 

 

1. Tryb i typ studiów

Współczesne uczelnie dążą do zapewnienia komfortu studiowania, dlatego wiele kierunków studiów możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Kierunek biologia i zdrowie człowieka oferowany jest w postaci studiów stacjonarnych (dziennych), a więc zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i pozwalają zweryfikować teoretyczne kształcenie w trakcie praktyk zawodowych.

 

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia, w których zakres wchodzi biologia i zdrowie człowieka, przewidują gruntowne kształcenie z zakresu nauk biologicznych i nauk o zdrowiu.

 

2. Program studiów i przedmioty

W programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • choroby cywilizacyjne,
 • genetyczne i wieku starczego,
 • mikrobiologia medyczna,
 • podstawy biogerontologii,
 • kondycja biologiczna człowieka i metody jej oceny,
 • biologiczne uwarunkowania procesów poznawczych,
 • genetyka z elementami diagnostyki molekularne.

 

Zajęcia mają charakter praktyczny, a całość kształcenia wspomagane jest także dodatkowymi kursami i stażami.

Kierunek biologia i zdrowie człowieka poszukuje kandydatów zainteresowanych naukami ścisłymi, człowiekiem, środowiskiem oraz wpływem wszelkich czynników zewnętrznych na życie i zdrowie człowieka.

Umiejętności metodyczne obejmujące biologię i ekologię człowieka, specjalistycznie opracowana wiedza, jak również zapoznanie się z nowoczesnymi technikami laboratoryjnymi i metodami badawczymi pozwalają dokonywać oceny stanu biologicznego człowieka, zajmować się promocją zdrowia oraz działać na rzecz zdrowia środowiskowego.

 

3. Nabywane umiejętności

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By znajdować skuteczne rozwiązania, mające poprawić diagnostykę chorób oraz przyczynić się do poprawienia zdrowotnej kondycji współczesnego człowieka, w pierwszej kolejności będziesz musiał przyjrzeć się zasadom funkcjonowania ludzkiego organizmu, czyli jego biologii.
W tym celu weźmiesz udział w zajęciach z biochemii i genetyki człowieka. Dowiesz się jakie czynniki fizyczne i chemiczne przyczyniają się do powstania życia, czym zajmują się takie dziedziny jak psychologia zdrowia i bioetyka.
Możesz być pewien, że człowiek pozostanie w centrum Twojego zainteresowania – przyjrzysz się etapom rozwoju prenatalnego człowieka, będziesz przygotowany do kompetentnej oceny stanu zdrowia dziecka i rozpoznawania chorób cywilizacyjnych i genetycznych oraz dolegliwości wieku starczego.
Dowiesz się, jak działa ludzki metabolizm, układ ruchu i układ nerwowy, opanujesz podstawy wirusologii medycznej i biologicznych uwarunkowań procesów poznawczych. Zdobędziesz również orientację w nowoczesnych formach terapii, takich jak fitoterapia, zoo terapia, aquaterapia czy terapia tańcem. Mając świadomość wpływu otoczenia na stan zdrowia człowieka, będziesz przygotowany do monitoringu i oceny stanu środowiska przyrodniczego. 
 
4. Dla kogo ten kierunek
Jeśli zawsze czekałeś na te lekcje biologii, które pozwalały Ci poszerzyć wiedzę o ludzkim organizmie, jesteś świadomy problemów cywilizacyjnych i chętny, by jeszcze lepiej je zrozumieć, a w konsekwencji – pomagać ludziom, którzy nie mają w sobie nawyku dbania o własne zdrowie lub potrzebują przewodnika w tej materii, fascynuje Cię praca analityków i diagnostów, którzy potrafią zdiagnozować chorobę na wczesnym etapie i chciałbyś przyczynić się do sprawniejszego wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu ludzkiego ciała, studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.
 
5. Gdzie studiować biologię i zdrowie człowieka

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek biologia i zdrowie człowieka:

Ile trwają studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka?

Studia na kierunku zdrowie i biologia człowieka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia pierwszego stopnia to trzyletnie studia licencjackie. Sześć semestrów kształcenia kończy się egzaminem licencjackim, który gwarantuje tytuł licencjata, a zarazem umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia.

Studia magisterskie trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim.

Gdzie będziesz pracował po kierunku biologia i zdrowie człowieka?

Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka? Z Twojej wiedzy i umiejętności chętnie skorzystają specjaliści medyczni, analitycy i diagnostycy, którym będziesz mógł udzielić merytorycznego i praktycznego wsparcia z zakresu nowoczesnych terapii.
Będziesz mógł podjąć pracę w laboratoriach kontrolnych, laboratoriach badawczych i laboratoriach diagnostycznych oraz w centrach terapeutycznych. Z powodzeniem odnajdziesz się w roli pracownika firm i przedsiębiorstw działających w branży farmaceutycznej, placówek naukowych i badawczych, placówek służby zdrowia oraz ośrodków terapii uzależnień.
Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli operatora sprzętu diagnostycznego lub samodzielnego trenera-doradcy w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia
 
Absolwent kierunku biologia i zdrowie człowieka znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • asystent specjalistów medycznych, analityków i diagnostyków w zakresie merytorycznego i praktycznego wsparcia w terapii i diagnostyce chorób
 • laboratoriach kontrolnych, badawczych i diagnostycznych
 • centrach terapeutycznych
 • ośrodkach terapii uzależnień
 • pracownik firm i przedsiębiorstw działających w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej
 • placówkach naukowych i badawczych
 • placówkach służby zdrowia
 • operator sprzętu diagnostycznego
 • samodzielny trener-doradca w zakresie sposób na prowadzenie zdrowego trybu życia

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu