Biologia i zdrowie człowieka

Biologia i zdrowie człowieka

Biologia i zdrowie człowieka studia - kierunek studiów

Choć podstawy wiedzy biologicznej i medycznej są niezmiennie, niektóre jej aspekty należy nieustannie aktualizować, by nadążyć za tempem zmieniającej się rzeczywistości i proponować efektywne rozwiązania dla aktualnych problemów związanych ze zdrowiem i kondycją człowieka. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nasze tempo życia znacznie się zmieniło – żyjemy szybciej, chcemy robić więcej, mieścić w dobie maksymalną liczbę obowiązków – najczęściej kosztem własnego zdrowia. Odpoczywamy za mało, pracujemy za dużo, a nasze nawyki dietetyczne pozostawiają wiele do życzenia. Współczesny człowiek to człowiek nałogów i złych przyzwyczajeń, doświadczany coraz częściej chorobami środowiskowymi,  zmagający się z problemami psychicznymi, z braku czasu prowadzący niewłaściwy tryb życia i będący częścią starzejącego się społeczeństwa. To właśnie jego potrzeby i problemy staną się w przyszłości przedmiotem zainteresowania absolwentów, którzy ukończą studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka. 
Jeśli zawsze czekałeś na te lekcje biologii, które pozwalały Ci poszerzyć wiedzę o ludzkim organizmie, jesteś świadomy problemów cywilizacyjnych i chętny, by jeszcze lepiej je zrozumieć, a w konsekwencji – pomagać ludziom, którzy nie mają w sobie nawyku dbania o własne zdrowie lub potrzebują przewodnika w tej materii, fascynuje Cię praca analityków i diagnostów, którzy potrafią zdiagnozować chorobę na wczesnym etapie i chciałbyś przyczynić się do sprawniejszego wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu ludzkiego ciała, studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.
Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By znajdować skuteczne rozwiązania, mające poprawić diagnostykę chorób oraz przyczynić się do poprawienia zdrowotnej kondycji współczesnego człowieka, w pierwszej kolejności będziesz musiał przyjrzeć się zasadom funkcjonowania ludzkiego organizmu, czyli jego biologii. W tym celu weźmiesz udział w zajęciach z biochemii i genetyki człowieka. Dowiesz się jakie czynniki fizyczne i chemiczne przyczyniają się do powstania życia, czym zajmują się takie dziedziny jak psychologia zdrowia i bioetyka. Możesz być pewien, że człowiek pozostanie w centrum Twojego zainteresowania – przyjrzysz się etapom rozwoju prenatalnego człowieka, będziesz przygotowany do kompetentnej oceny stanu zdrowia dziecka i rozpoznawania chorób cywilizacyjnych i genetycznych oraz dolegliwości wieku starczego. Dowiesz się, jak działa ludzki metabolizm, układ ruchu i układ nerwowy, opanujesz podstawy wirusologii medycznej i biologicznych uwarunkowań procesów poznawczych. Zdobędziesz również orientację w nowoczesnych formach terapii, takich jak fitoterapia, zoo terapia, aquaterapia czy terapia tańcem. Mając świadomość wpływu otoczenia na stan zdrowia człowieka, będziesz przygotowany do monitoringu i oceny stanu środowiska przyrodniczego. 
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka? Z Twojej wiedzy i umiejętności chętnie skorzystają specjaliści medyczni, analitycy i diagnostycy, którym będziesz mógł udzielić merytorycznego i praktycznego wsparcia z zakresu nowoczesnych terapii. Będziesz mógł podjąć pracę w laboratoriach kontrolnych, laboratoriach badawczych i laboratoriach diagnostycznych oraz w centrach terapeutycznych. Z powodzeniem odnajdziesz się w roli pracownika firm i przedsiębiorstw działających w branży farmaceutycznej, placówek naukowych i badawczych, placówek służby zdrowia oraz ośrodków terapii uzależnień. Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli operatora sprzętu diagnostycznego lub samodzielnego trenera-doradcy w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia. 

WAŻNE TEMATY

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biologię i zdrowie człowieka?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości etiologii chorób cywilizacyjnych i proponowania rozwiązań w zakresie skuteczniejszego diagnozowania ich
 • praktycznych działań mających na celu poprawienie świadomości społecznej w zakresie sposobów na prowadzenie zdrowego trybu życia
 • podstawowych zasad funkcjonowania ludzkiego organizmu, czyli biologii człowieka
 • fizycznych i chemicznych czynników umożliwiających powstanie życia
 • podstaw psychologii zdrowia
 • podstaw bioetyki
 • znajomości etapów rozwoju prenatalnego człowieka
 • oceny stanu zdrowia dziecka
 • podstaw genetyki człowieka 
 • podstaw biochemii
 • rozpoznawania chorób cywilizacyjnych i genetycznych oraz dolegliwości wieku starczego
 • działania ludzkiego metabolizmu, układu ruchu, układu nerwowego i innych układów ciała
 • wirusologii medycznej
 • alergologii
 • biologicznych uwarunkowań procesów poznawczych
 • orientacji w nowoczesnych formach terapii, takich jak fitoterapia, zoo terapia, aquaterapia czy terapia tańcem
 • monitoringu i oceny stanu środowiska przyrodniczego

Gdzie będziesz pracował po kierunku biologia i zdrowie człowieka?

Absolwent kierunku biologia i zdrowie człowieka znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • asystent specjalistów medycznych, analityków i diagnostyków w zakresie merytorycznego i praktycznego wsparcia w terapii i diagnostyce chorób
 • laboratoriach kontrolnych, badawczych i diagnostycznych
 • centrach terapeutycznych
 • ośrodkach terapii uzależnień
 • pracownik firm i przedsiębiorstw działających w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej
 • placówkach naukowych i badawczych
 • placówkach służby zdrowia
 • operator sprzętu diagnostycznego
 • samodzielny trener-doradca w zakresie sposób na prowadzenie zdrowego trybu życia

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA

Komentarze (0)