Biologia i zdrowie człowieka

Biologia i zdrowie człowieka

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biologia i zdrowie człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Biologia i zdrowie człowieka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | biologia i zdrowie człowieka - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | biologia i zdrowie człowieka - uczelnie >

Opis kierunku

Biologia i zdrowie człowieka to innowacyjny kierunek, który odpowiada na wyzwania współczesnego świata. Dziś zdajemy sobie coraz częściej sprawę, jak ważna jest profilaktyka chorób, a także dbałość o środowisko naturalne. Studenci w trakcie nauki poznają także nowoczesne metody i techniki laboratoryjne, które pozwolą na aktywną ocenę stanu biologicznego człowieka.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku biologia i zdrowie człowieka najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, geografia, język obcy, matematyka, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studenci na wszystkich etapach kształcenia będą przygotowywani do aktywnej działalności na rzecz ochrony zdrowia. Po zakończeniu swojej akademickiej przygody znajdą pracę w laboratoriach badawczych czy w instytucjach zajmujących się oceną czynników środowiskowych, które zagrażają zdrowiu człowieka.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biologia i zdrowie człowieka - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biologię i zdrowie człowieka?

W programie studiów na kierunku biologia i zdrowie człowieka znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Podstawy bioinformatyki,
 • Genetyka z elementami diagnostyki molekularnej,
 • Kondycja biologiczna człowieka i metody jej oceny,
 • Podstawy biologii i zdrowia człowieka,
 • Podstawy biogerontologii,
 • Rozwój prenatalny człowieka,
 • Zooterapia,
 • Monitoring i ocena stanu środowiska przyrodniczego,
 • Rekreacja ruchowa,
 • Genetyka człowieka.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości etiologii chorób cywilizacyjnych i proponowania rozwiązań w zakresie skuteczniejszego diagnozowania ich
 • praktycznych działań mających na celu poprawienie świadomości społecznej w zakresie sposobów na prowadzenie zdrowego trybu życia
 • podstawowych zasad funkcjonowania ludzkiego organizmu, czyli biologii człowieka
 • fizycznych i chemicznych czynników umożliwiających powstanie życia
 • podstaw psychologii zdrowia
 • podstaw bioetyki
 • znajomości etapów rozwoju prenatalnego człowieka
 • oceny stanu zdrowia dziecka
 • podstaw genetyki człowieka 
 • podstaw biochemii
 • rozpoznawania chorób cywilizacyjnych i genetycznych oraz dolegliwości wieku starczego
 • działania ludzkiego metabolizmu, układu ruchu, układu nerwowego i innych układów ciała
 • wirusologii medycznej
 • alergologii
 • biologicznych uwarunkowań procesów poznawczych
 • orientacji w nowoczesnych formach terapii, takich jak fitoterapia, zoo terapia, aquaterapia czy terapia tańcem
 • monitoringu i oceny stanu środowiska przyrodniczego

Jak wyglądają studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka?

Choć podstawy wiedzy biologicznej i medycznej są niezmiennie, niektóre jej aspekty należy nieustannie aktualizować, by nadążyć za tempem zmieniającej się rzeczywistości i proponować efektywne rozwiązania dla aktualnych problemów związanych ze zdrowiem i kondycją człowieka.
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nasze tempo życia znacznie się zmieniło – żyjemy szybciej, chcemy robić więcej, mieścić w dobie maksymalną liczbę obowiązków – najczęściej kosztem własnego zdrowia.
Odpoczywamy za mało, pracujemy za dużo, a nasze nawyki dietetyczne pozostawiają wiele do życzenia. Współczesny człowiek to człowiek nałogów i złych przyzwyczajeń, doświadczany coraz częściej chorobami środowiskowymi,  zmagający się z problemami psychicznymi, z braku czasu prowadzący niewłaściwy tryb życia i będący częścią starzejącego się społeczeństwa.
To właśnie jego potrzeby i problemy staną się w przyszłości przedmiotem zainteresowania absolwentów, którzy ukończą studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka. 

 

1. Tryb i typ studiów

Współczesne uczelnie dążą do zapewnienia komfortu studiowania, dlatego wiele kierunków studiów możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Kierunek biologia i zdrowie człowieka oferowany jest w postaci studiów stacjonarnych (dziennych), a więc zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i pozwalają zweryfikować teoretyczne kształcenie w trakcie praktyk zawodowych.

 

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia, w których zakres wchodzi biologia i zdrowie człowieka, przewidują gruntowne kształcenie z zakresu nauk biologicznych i nauk o zdrowiu.

 

2. Program studiów i przedmioty

W programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • choroby cywilizacyjne,
 • genetyczne i wieku starczego,
 • mikrobiologia medyczna,
 • podstawy biogerontologii,
 • kondycja biologiczna człowieka i metody jej oceny,
 • biologiczne uwarunkowania procesów poznawczych,
 • genetyka z elementami diagnostyki molekularne.

 

Zajęcia mają charakter praktyczny, a całość kształcenia wspomagane jest także dodatkowymi kursami i stażami.

Kierunek biologia i zdrowie człowieka poszukuje kandydatów zainteresowanych naukami ścisłymi, człowiekiem, środowiskiem oraz wpływem wszelkich czynników zewnętrznych na życie i zdrowie człowieka.

Umiejętności metodyczne obejmujące biologię i ekologię człowieka, specjalistycznie opracowana wiedza, jak również zapoznanie się z nowoczesnymi technikami laboratoryjnymi i metodami badawczymi pozwalają dokonywać oceny stanu biologicznego człowieka, zajmować się promocją zdrowia oraz działać na rzecz zdrowia środowiskowego.

 

3. Nabywane umiejętności

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By znajdować skuteczne rozwiązania, mające poprawić diagnostykę chorób oraz przyczynić się do poprawienia zdrowotnej kondycji współczesnego człowieka, w pierwszej kolejności będziesz musiał przyjrzeć się zasadom funkcjonowania ludzkiego organizmu, czyli jego biologii.
W tym celu weźmiesz udział w zajęciach z biochemii i genetyki człowieka. Dowiesz się jakie czynniki fizyczne i chemiczne przyczyniają się do powstania życia, czym zajmują się takie dziedziny jak psychologia zdrowia i bioetyka.
Możesz być pewien, że człowiek pozostanie w centrum Twojego zainteresowania – przyjrzysz się etapom rozwoju prenatalnego człowieka, będziesz przygotowany do kompetentnej oceny stanu zdrowia dziecka i rozpoznawania chorób cywilizacyjnych i genetycznych oraz dolegliwości wieku starczego.
Dowiesz się, jak działa ludzki metabolizm, układ ruchu i układ nerwowy, opanujesz podstawy wirusologii medycznej i biologicznych uwarunkowań procesów poznawczych. Zdobędziesz również orientację w nowoczesnych formach terapii, takich jak fitoterapia, zoo terapia, aquaterapia czy terapia tańcem. Mając świadomość wpływu otoczenia na stan zdrowia człowieka, będziesz przygotowany do monitoringu i oceny stanu środowiska przyrodniczego. 
 
4. Dla kogo ten kierunek
Jeśli zawsze czekałeś na te lekcje biologii, które pozwalały Ci poszerzyć wiedzę o ludzkim organizmie, jesteś świadomy problemów cywilizacyjnych i chętny, by jeszcze lepiej je zrozumieć, a w konsekwencji – pomagać ludziom, którzy nie mają w sobie nawyku dbania o własne zdrowie lub potrzebują przewodnika w tej materii, fascynuje Cię praca analityków i diagnostów, którzy potrafią zdiagnozować chorobę na wczesnym etapie i chciałbyś przyczynić się do sprawniejszego wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu ludzkiego ciała, studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.
 
5. Gdzie studiować biologię i zdrowie człowieka

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek biologia i zdrowie człowieka:

Ile trwają studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka?

Studia na kierunku zdrowie i biologia człowieka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia pierwszego stopnia to trzyletnie studia licencjackie. Sześć semestrów kształcenia kończy się egzaminem licencjackim, który gwarantuje tytuł licencjata, a zarazem umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia.

Studia magisterskie trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim.

Gdzie będziesz pracował po kierunku biologia i zdrowie człowieka?

Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka? Z Twojej wiedzy i umiejętności chętnie skorzystają specjaliści medyczni, analitycy i diagnostycy, którym będziesz mógł udzielić merytorycznego i praktycznego wsparcia z zakresu nowoczesnych terapii.
Będziesz mógł podjąć pracę w laboratoriach kontrolnych, laboratoriach badawczych i laboratoriach diagnostycznych oraz w centrach terapeutycznych. Z powodzeniem odnajdziesz się w roli pracownika firm i przedsiębiorstw działających w branży farmaceutycznej, placówek naukowych i badawczych, placówek służby zdrowia oraz ośrodków terapii uzależnień.
Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli operatora sprzętu diagnostycznego lub samodzielnego trenera-doradcy w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia
 
Absolwent kierunku biologia i zdrowie człowieka znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • asystent specjalistów medycznych, analityków i diagnostyków w zakresie merytorycznego i praktycznego wsparcia w terapii i diagnostyce chorób
 • laboratoriach kontrolnych, badawczych i diagnostycznych
 • centrach terapeutycznych
 • ośrodkach terapii uzależnień
 • pracownik firm i przedsiębiorstw działających w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej
 • placówkach naukowych i badawczych
 • placówkach służby zdrowia
 • operator sprzętu diagnostycznego
 • samodzielny trener-doradca w zakresie sposób na prowadzenie zdrowego trybu życia

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biologia i zdrowie człowieka studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biologia i zdrowie człowieka studia I stopnia

Biologia i zdrowie człowieka studia II stopnia

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Biologia i zdrowie człowieka

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)