Biologia i zdrowie człowieka

Biologia i zdrowie człowieka

Biologia i zdrowie człowieka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Przy rekrutacji na biologię i zdrowie człowieka na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka i astronomia lub fizyka

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Biologia i zdrowie człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 29.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biologię i zdrowie człowieka?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości etiologii chorób cywilizacyjnych i proponowania rozwiązań w zakresie skuteczniejszego diagnozowania ich
 • praktycznych działań mających na celu poprawienie świadomości społecznej w zakresie sposobów na prowadzenie zdrowego trybu życia
 • podstawowych zasad funkcjonowania ludzkiego organizmu, czyli biologii człowieka
 • fizycznych i chemicznych czynników umożliwiających powstanie życia
 • podstaw psychologii zdrowia
 • podstaw bioetyki
 • znajomości etapów rozwoju prenatalnego człowieka
 • oceny stanu zdrowia dziecka
 • podstaw genetyki człowieka 
 • podstaw biochemii
 • rozpoznawania chorób cywilizacyjnych i genetycznych oraz dolegliwości wieku starczego
 • działania ludzkiego metabolizmu, układu ruchu, układu nerwowego i innych układów ciała
 • wirusologii medycznej
 • alergologii
 • biologicznych uwarunkowań procesów poznawczych
 • orientacji w nowoczesnych formach terapii, takich jak fitoterapia, zoo terapia, aquaterapia czy terapia tańcem
 • monitoringu i oceny stanu środowiska przyrodniczego

Jak wyglądają studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka?

Choć podstawy wiedzy biologicznej i medycznej są niezmiennie, niektóre jej aspekty należy nieustannie aktualizować, by nadążyć za tempem zmieniającej się rzeczywistości i proponować efektywne rozwiązania dla aktualnych problemów związanych ze zdrowiem i kondycją człowieka.
Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nasze tempo życia znacznie się zmieniło – żyjemy szybciej, chcemy robić więcej, mieścić w dobie maksymalną liczbę obowiązków – najczęściej kosztem własnego zdrowia.
Odpoczywamy za mało, pracujemy za dużo, a nasze nawyki dietetyczne pozostawiają wiele do życzenia. Współczesny człowiek to człowiek nałogów i złych przyzwyczajeń, doświadczany coraz częściej chorobami środowiskowymi,  zmagający się z problemami psychicznymi, z braku czasu prowadzący niewłaściwy tryb życia i będący częścią starzejącego się społeczeństwa.
To właśnie jego potrzeby i problemy staną się w przyszłości przedmiotem zainteresowania absolwentów, którzy ukończą studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka. 

 

1. Tryb i typ studiów

Współczesne uczelnie dążą do zapewnienia komfortu studiowania, dlatego wiele kierunków studiów możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Kierunek biologia i zdrowie człowieka oferowany jest w postaci studiów stacjonarnych (dziennych), a więc zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i pozwalają zweryfikować teoretyczne kształcenie w trakcie praktyk zawodowych.

 

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia, w których zakres wchodzi biologia i zdrowie człowieka, przewidują gruntowne kształcenie z zakresu nauk biologicznych i nauk o zdrowiu.

 

2. Program studiów i przedmioty

W programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • choroby cywilizacyjne,
 • genetyczne i wieku starczego,
 • mikrobiologia medyczna,
 • podstawy biogerontologii,
 • kondycja biologiczna człowieka i metody jej oceny,
 • biologiczne uwarunkowania procesów poznawczych,
 • genetyka z elementami diagnostyki molekularne.

 

Zajęcia mają charakter praktyczny, a całość kształcenia wspomagane jest także dodatkowymi kursami i stażami.

Kierunek biologia i zdrowie człowieka poszukuje kandydatów zainteresowanych naukami ścisłymi, człowiekiem, środowiskiem oraz wpływem wszelkich czynników zewnętrznych na życie i zdrowie człowieka.

Umiejętności metodyczne obejmujące biologię i ekologię człowieka, specjalistycznie opracowana wiedza, jak również zapoznanie się z nowoczesnymi technikami laboratoryjnymi i metodami badawczymi pozwalają dokonywać oceny stanu biologicznego człowieka, zajmować się promocją zdrowia oraz działać na rzecz zdrowia środowiskowego.

 

3. Nabywane umiejętności

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By znajdować skuteczne rozwiązania, mające poprawić diagnostykę chorób oraz przyczynić się do poprawienia zdrowotnej kondycji współczesnego człowieka, w pierwszej kolejności będziesz musiał przyjrzeć się zasadom funkcjonowania ludzkiego organizmu, czyli jego biologii.
W tym celu weźmiesz udział w zajęciach z biochemii i genetyki człowieka. Dowiesz się jakie czynniki fizyczne i chemiczne przyczyniają się do powstania życia, czym zajmują się takie dziedziny jak psychologia zdrowia i bioetyka.
Możesz być pewien, że człowiek pozostanie w centrum Twojego zainteresowania – przyjrzysz się etapom rozwoju prenatalnego człowieka, będziesz przygotowany do kompetentnej oceny stanu zdrowia dziecka i rozpoznawania chorób cywilizacyjnych i genetycznych oraz dolegliwości wieku starczego.
Dowiesz się, jak działa ludzki metabolizm, układ ruchu i układ nerwowy, opanujesz podstawy wirusologii medycznej i biologicznych uwarunkowań procesów poznawczych. Zdobędziesz również orientację w nowoczesnych formach terapii, takich jak fitoterapia, zoo terapia, aquaterapia czy terapia tańcem. Mając świadomość wpływu otoczenia na stan zdrowia człowieka, będziesz przygotowany do monitoringu i oceny stanu środowiska przyrodniczego. 
 
4. Dla kogo ten kierunek
Jeśli zawsze czekałeś na te lekcje biologii, które pozwalały Ci poszerzyć wiedzę o ludzkim organizmie, jesteś świadomy problemów cywilizacyjnych i chętny, by jeszcze lepiej je zrozumieć, a w konsekwencji – pomagać ludziom, którzy nie mają w sobie nawyku dbania o własne zdrowie lub potrzebują przewodnika w tej materii, fascynuje Cię praca analityków i diagnostów, którzy potrafią zdiagnozować chorobę na wczesnym etapie i chciałbyś przyczynić się do sprawniejszego wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu ludzkiego ciała, studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.
 
5. Gdzie studiować biologię i zdrowie człowieka

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek biologia i zdrowie człowieka:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka?

Studia na kierunku zdrowie i biologia człowieka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia pierwszego stopnia to trzyletnie studia licencjackie. Sześć semestrów kształcenia kończy się egzaminem licencjackim, który gwarantuje tytuł licencjata, a zarazem umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia.

Studia magisterskie trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim.

Czas trwania studiów na kierunku biologia i zdrowie człowieka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA STUDIA I STOPNIA

BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biologia i zdrowie człowieka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biologia i zdrowie człowieka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
50
II stopnia:
18
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biologia i zdrowie człowieka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie będziesz pracował po kierunku biologia i zdrowie człowieka?

Praca po studiach
Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka? Z Twojej wiedzy i umiejętności chętnie skorzystają specjaliści medyczni, analitycy i diagnostycy, którym będziesz mógł udzielić merytorycznego i praktycznego wsparcia z zakresu nowoczesnych terapii.
Będziesz mógł podjąć pracę w laboratoriach kontrolnych, laboratoriach badawczych i laboratoriach diagnostycznych oraz w centrach terapeutycznych. Z powodzeniem odnajdziesz się w roli pracownika firm i przedsiębiorstw działających w branży farmaceutycznej, placówek naukowych i badawczych, placówek służby zdrowia oraz ośrodków terapii uzależnień.
Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli operatora sprzętu diagnostycznego lub samodzielnego trenera-doradcy w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia
 
Absolwent kierunku biologia i zdrowie człowieka znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • asystent specjalistów medycznych, analityków i diagnostyków w zakresie merytorycznego i praktycznego wsparcia w terapii i diagnostyce chorób
 • laboratoriach kontrolnych, badawczych i diagnostycznych
 • centrach terapeutycznych
 • ośrodkach terapii uzależnień
 • pracownik firm i przedsiębiorstw działających w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej
 • placówkach naukowych i badawczych
 • placówkach służby zdrowia
 • operator sprzętu diagnostycznego
 • samodzielny trener-doradca w zakresie sposób na prowadzenie zdrowego trybu życia

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA

Komentarze (0)