Dodaj do ulubionych

Agroinżynieria studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Agroinżynieria to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Agroinżynieria to kierunek, dzięki któremu można poznać nowoczesne techniki i technologie w obszarze rolnictwa, a także przygotować się do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym, zarządzania przedsiębiorstwami sfery przetwórstwa i obrotu rolnego, jak również pełnienia funkcji menedżera w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej.

Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania produkcją w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z działalnością rolniczą, jak również poznają zaawansowane programy obliczeniowe i graficzne, wykorzystywane przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, a także zdobywają kwalifikacje w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów przeznaczonych dla rolnictwa.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Agroinżynieria to połączenie wielu różnorodnych dyscyplin. Podobna różnorodność obowiązuje w przestrzeni przedmiotów rekrutacyjnych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Agroinżynieria:

 • język polski,
 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AGROINŻYNIERIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Agroinżynieria stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Agroinżynieria - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AGROINŻYNIERIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AGROINŻYNIERIA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku agroinżynieria

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA?

W studiach na kierunku Agroinżynieria najważniejsze jest pozyskanie umiejętności wykorzystywania wiedzy z różnych dyscyplin do rozwiązywania zadań w obszarze techniki rolniczej stosowanej zarówno w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, dzięki czemu przygotowani są do wprowadzania najnowszych osiągnięć techniki rolniczej w gospodarstwach rolnych oraz do sprawowania nadzoru nad ich funkcjonowaniem.

Pod pojęciem wszechstronnego wykształcenia należy rozumieć, że studenci Agroinżynierii pozyskują wiedzę teoretyczną oraz wiedzę praktyczną, dotyczącą różnych dziedzin. Zgłębiają zagadnienia związane między innymi z matematyką, prawem gospodarczym i rolnym, fizjologią roślin, mikrobiologią, technologią produkcji roślinnej, systemem produkcji zwierzęcej, tworzeniem biznes planów, czy zarządzaniem.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agroinżynieria możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci Agroinżynierii zagłębiają się w wiele tematów. Na początku zdobywają wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, biologii oraz chemii, czyli przedmiotów niezbędnych do zrozumienia procesów zachodzących w inżynierii rolniczej.

Następnie zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi grafiki inżynierskiej i projektowania, materiałoznawstwa, układów i systemów technicznych występujących w technice rolniczej. Naturalnie, na tym nie koniec.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie systemów, technologii, technik i urządzeń stosowanych w przetwórstwie rolno- spożywczym, produkcji zwierzęcej, wykorzystywania układów mechatronicznych w systemach nowoczesnego rolnictwa, czy eksploatacji urządzeń i maszyn do prac w produkcji polowej.

Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, ekonomiki rolnictwa, odnawialnych źródeł energii stosowanych w rolnictwie, zarządzania i logistyki oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

 

3. Gdzie studiować Agroinżynierię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Agroinżyniera:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA?

Studia na kierunku Agroinżynieria trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA?

Studenci Agroinżynierii zdobywają wszechstronne wykształcenie, a zatem mogą wykorzystać je na różne sposoby. Zostają przygotowani do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym, zarządzania przedsiębiorstwami sfery przetwórstwa i obrotu rolnego.

Posiadają kompetencje do świadczenia usług doradczych oraz do pracy w administracji rolnej. Przygotowani są również do pracy w charakterze menadżera w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agroinżynieria:

 • gospodarstwa rolne,
 • przedsiębiorstwa sfery przetwórstwa i obrotu rolnego,
 • biura konstrukcyjne,
 • jednostki doradcze,
 • jednostki administracyjne.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA

Komentarze (0)