Agroinżynieria

Agroinżynieria

Studia na kierunku agroinżynieria możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Agroinżynieria stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Agroinżynieria studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Agroinżynieria to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku agroinżynieria
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku agroinżynieria możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | agroinżynieria - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania produkcją w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z działalnością rolniczą, jak również poznają zaawansowane programy obliczeniowe i graficzne, wykorzystywane przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, a także zdobywają kwalifikacje w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów przeznaczonych dla rolnictwa.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku agroinżynieria najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Agroinżynieria to kierunek, dzięki któremu można poznać nowoczesne techniki i technologie w obszarze rolnictwa, a także przygotować się do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym, zarządzania przedsiębiorstwami sfery przetwórstwa i obrotu rolnego, jak również pełnienia funkcji menedżera w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Agroinżynieria to połączenie wielu różnorodnych dyscyplin. Podobna różnorodność obowiązuje w przestrzeni przedmiotów rekrutacyjnych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Agroinżynieria:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Agroinżynieria - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AGROINŻYNIERIĘ

W programie studiów na kierunku agroinżynieria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biologiczne podstawy rolnictwa
 • Chemia
 • Grafika inżynierska
 • Technologia informacyjna
 • Rynek sprzętu rolniczego
 • Maszynoznawstwo ogólne
 • Podstawy produkcji zwierzęcej
 • Podstawy produkcji roślinnej z elementami łąkarstwa
 • Odnawialne źródła energii w rolnictwie
 • Innowacyjne metody pozyskiwania i zarządzania odnawialnymi źródłami energii

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy ekonomicznej
 • organizacji i zarządzania produkcją w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych bezpośrednio z działalnością rolniczą
 • programów obliczeniowych i graficznych wykorzystywanych przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji maszyn
 • technik rolniczych w gospodarstwach rolnych oraz do sprawowania nadzoru nad ich funkcjonowaniem
 • nowoczesnych systemów, technologii, technik, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej
 • wykorzystania układów mechatronicznych w systemach nowoczesnego rolnictwa
 • technologii informacyjnych, magazynowania i przetwarzania danych
 • środowiska naturalnego jego zagrożeniach i ochrony w społeczeństwie globalnym

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA?

W studiach na kierunku Agroinżynieria najważniejsze jest pozyskanie umiejętności wykorzystywania wiedzy z różnych dyscyplin do rozwiązywania zadań w obszarze techniki rolniczej stosowanej zarówno w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, dzięki czemu przygotowani są do wprowadzania najnowszych osiągnięć techniki rolniczej w gospodarstwach rolnych oraz do sprawowania nadzoru nad ich funkcjonowaniem.

Pod pojęciem wszechstronnego wykształcenia należy rozumieć, że studenci Agroinżynierii pozyskują wiedzę teoretyczną oraz wiedzę praktyczną, dotyczącą różnych dziedzin. Zgłębiają zagadnienia związane między innymi z matematyką, prawem gospodarczym i rolnym, fizjologią roślin, mikrobiologią, technologią produkcji roślinnej, systemem produkcji zwierzęcej, tworzeniem biznes planów, czy zarządzaniem.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agroinżynieria możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci Agroinżynierii zagłębiają się w wiele tematów. Na początku zdobywają wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, biologii oraz chemii, czyli przedmiotów niezbędnych do zrozumienia procesów zachodzących w inżynierii rolniczej.

Następnie zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi grafiki inżynierskiej i projektowania, materiałoznawstwa, układów i systemów technicznych występujących w technice rolniczej. Naturalnie, na tym nie koniec.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie systemów, technologii, technik i urządzeń stosowanych w przetwórstwie rolno- spożywczym, produkcji zwierzęcej, wykorzystywania układów mechatronicznych w systemach nowoczesnego rolnictwa, czy eksploatacji urządzeń i maszyn do prac w produkcji polowej.

Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, ekonomiki rolnictwa, odnawialnych źródeł energii stosowanych w rolnictwie, zarządzania i logistyki oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

 

3. Gdzie studiować Agroinżynierię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Agroinżyniera:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA?

Studia na kierunku Agroinżynieria trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA?

Studenci Agroinżynierii zdobywają wszechstronne wykształcenie, a zatem mogą wykorzystać je na różne sposoby. Zostają przygotowani do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym, zarządzania przedsiębiorstwami sfery przetwórstwa i obrotu rolnego.

Posiadają kompetencje do świadczenia usług doradczych oraz do pracy w administracji rolnej. Przygotowani są również do pracy w charakterze menadżera w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agroinżynieria:

 • gospodarstwa rolne,
 • przedsiębiorstwa sfery przetwórstwa i obrotu rolnego,
 • biura konstrukcyjne,
 • jednostki doradcze,
 • jednostki administracyjne,
 • organizacje działające na rzecz rolnictwa,
 • jednostki gospodarcze.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Agroinżynieria studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Agroinżynieria studia I stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Agroinżynieria

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)