Dodaj do ulubionych

Agroinżynieria studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Agroinżynieria to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia na kierunku agroinżynieria
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku agroinżynieria rozpocznie się 1 maja 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | agroinżynieria - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności agroinżynieria możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | agroinżynieria - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania produkcją w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z działalnością rolniczą, jak również poznają zaawansowane programy obliczeniowe i graficzne, wykorzystywane przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie, a także zdobywają kwalifikacje w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów przeznaczonych dla rolnictwa.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku agroinżynieria w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Agroinżynieria to kierunek, dzięki któremu można poznać nowoczesne techniki i technologie w obszarze rolnictwa, a także przygotować się do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym, zarządzania przedsiębiorstwami sfery przetwórstwa i obrotu rolnego, jak również pełnienia funkcji menedżera w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Agroinżynieria to połączenie wielu różnorodnych dyscyplin. Podobna różnorodność obowiązuje w przestrzeni przedmiotów rekrutacyjnych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Agroinżynieria:

 • język polski,
 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AGROINŻYNIERIA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Agroinżynieria stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Agroinżynieria - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Agroinżynieria studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Agroinżynieria studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku agroinżynieria

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AGROINŻYNIERIĘ

W programie studiów na kierunku agroinżynieria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biologiczne podstawy rolnictwa
 • Chemia
 • Grafika inżynierska
 • Technologia informacyjna
 • Rynek sprzętu rolniczego
 • Maszynoznawstwo ogólne
 • Podstawy produkcji zwierzęcej
 • Podstawy produkcji roślinnej z elementami łąkarstwa
 • Odnawialne źródła energii w rolnictwie
 • Innowacyjne metody pozyskiwania i zarządzania odnawialnymi źródłami energii

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy ekonomicznej
 • organizacji i zarządzania produkcją w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych bezpośrednio z działalnością rolniczą
 • programów obliczeniowych i graficznych wykorzystywanych przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji maszyn
 • technik rolniczych w gospodarstwach rolnych oraz do sprawowania nadzoru nad ich funkcjonowaniem
 • nowoczesnych systemów, technologii, technik, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej
 • wykorzystania układów mechatronicznych w systemach nowoczesnego rolnictwa
 • technologii informacyjnych, magazynowania i przetwarzania danych
 • środowiska naturalnego jego zagrożeniach i ochrony w społeczeństwie globalnym

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA?

W studiach na kierunku Agroinżynieria najważniejsze jest pozyskanie umiejętności wykorzystywania wiedzy z różnych dyscyplin do rozwiązywania zadań w obszarze techniki rolniczej stosowanej zarówno w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, dzięki czemu przygotowani są do wprowadzania najnowszych osiągnięć techniki rolniczej w gospodarstwach rolnych oraz do sprawowania nadzoru nad ich funkcjonowaniem.

Pod pojęciem wszechstronnego wykształcenia należy rozumieć, że studenci Agroinżynierii pozyskują wiedzę teoretyczną oraz wiedzę praktyczną, dotyczącą różnych dziedzin. Zgłębiają zagadnienia związane między innymi z matematyką, prawem gospodarczym i rolnym, fizjologią roślin, mikrobiologią, technologią produkcji roślinnej, systemem produkcji zwierzęcej, tworzeniem biznes planów, czy zarządzaniem.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agroinżynieria możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci Agroinżynierii zagłębiają się w wiele tematów. Na początku zdobywają wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, biologii oraz chemii, czyli przedmiotów niezbędnych do zrozumienia procesów zachodzących w inżynierii rolniczej.

Następnie zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi grafiki inżynierskiej i projektowania, materiałoznawstwa, układów i systemów technicznych występujących w technice rolniczej. Naturalnie, na tym nie koniec.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie systemów, technologii, technik i urządzeń stosowanych w przetwórstwie rolno- spożywczym, produkcji zwierzęcej, wykorzystywania układów mechatronicznych w systemach nowoczesnego rolnictwa, czy eksploatacji urządzeń i maszyn do prac w produkcji polowej.

Ponadto, zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, ekonomiki rolnictwa, odnawialnych źródeł energii stosowanych w rolnictwie, zarządzania i logistyki oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

 

3. Gdzie studiować Agroinżynierię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Agroinżyniera:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA?

Studia na kierunku Agroinżynieria trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA?

Studenci Agroinżynierii zdobywają wszechstronne wykształcenie, a zatem mogą wykorzystać je na różne sposoby. Zostają przygotowani do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym, zarządzania przedsiębiorstwami sfery przetwórstwa i obrotu rolnego.

Posiadają kompetencje do świadczenia usług doradczych oraz do pracy w administracji rolnej. Przygotowani są również do pracy w charakterze menadżera w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agroinżynieria:

 • gospodarstwa rolne,
 • przedsiębiorstwa sfery przetwórstwa i obrotu rolnego,
 • biura konstrukcyjne,
 • jednostki doradcze,
 • jednostki administracyjne,
 • organizacje działające na rzecz rolnictwa,
 • jednostki gospodarcze.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGROINŻYNIERIA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia