Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi

Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi

Studia na kierunku aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi

Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 28 lipca 2024 r. | aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi - uczelnie >

Opis kierunku

Celem studiów na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi jest wykształcenie kompetentnych menedżerów gospodarki wodnej, rozumiejących problem zagrożenia wynikającego ze zmian klimatu oraz przygotowanych do poszukiwania rozwiązań poprzez ustalenie przyczyn zmian środowiskowych. Studenci tego kierunku nabywają wiedzę oraz umiejętności między innymi w zakresie inwentaryzacji wód powierzchniowych i podziemnych, metod monitoringu, projektowania działań związanych z ochroną i rekultywacją środowisk wodnych. Ponadto, nabywają umiejętności wykorzystywania podstawowych narzędzi informatycznych pozwalających na swobodnie poruszanie się w środowisku GIS i CAD, wykorzystywanie baz danych, tworzenie map i grafik ilustrujących zagadnienia wodne.

 

Praca po studiach

Z dyplomem w kieszeni absolwenci studiów na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi będą mogli pracować w takich instytucjach jak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odpowiedzialne za zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce, przedsiębiorstwa wodociągowe, zarządcy zbiorników wodnych, jednostki administracji samorządowe.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

O przyjęcie na studia na kierunek Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w zakresie: ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geografii, biologii, geologii stosowanej, geologii inżynierskiej, górnictwa i geologii lub dyscyplin pokrewnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AQUAMATYKA

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi pozwalającymi na swobodne poruszanie się w środowisku GIS i CAD,
 • tworzenia map i grafik ilustrujących zagadnienia wodne,
 • analizy dokumentów, związanych z gospodarowaniem wodą,
 • rozpoznawania najważniejszych gatunków roślin i zwierząt związanych ze środowiskami wodnymi,
 • obsługi sprzętu pływajacego,
 • przeprowadzania badań terenowych, zebrania najważniejszych informacji oraz interpretowania wyników,
 • poszukiwania rozwiązań poprzez ustalenie przyczyn zmian środowiskowych i racjonalną ocenę skutków ekologicznych,
 • rozumienia problemów zagrożenia wynikających ze zmian klimatu.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUAMATYKA?

Studia na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi charakteryzują się tym, że prowadzone zajęcia mają formę nie tylko tradycyjnych wykładów, lecz również ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, czy wizyt w obiektach hydrotechnicznych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: budowle hydrotechniczne, ekonomika w gospodarce wodnej, ekotoksykologia wód, gospodarowanie rybackie i wędkarskie, gospodarowanie zasobami wodnymi, hydrogeologia inżynierska i górnicza, konsekwencje zmian klimatu, mikrobiologiczne technologie oczyszczania wód, monitoring zasobów wodnych.

Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności dotyczące między innymi dokonywania pomiarów przepływu wód, zasad gospodarowania wodami przez pryzmat uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, administracyjnych, prawnych i etycznych, podstaw konstrukcji i przeznaczenia urządzeń hydrotechnicznych, przeprowadzania doświadczeń, dokonywania pomiarów cech biometrycznych ryb, przygotowywania analiz na potrzeby dokumentacji hydrologicznych, metod i technik monitoringu zasobów wodnych oraz eksploatacji i dystrybucji wody.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUAMATYKA?

Studia na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AQUAMATYKA?

Absolwenci studiów na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi stają się wykwalifikowanymi specjalistami. Specjalistami z szeroką wiedzą z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk społecznych oraz nauk inżynieryjno- technicznych oraz menedżerami gospodarki wodnej, przygotowanymi do pełnienia roli liderów grupy zadaniowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Aquamatyka- interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi:

 • jednostki administracji samorządowej,
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • przedsiębiorstwa wodociągowe,
 • organizacje pozarządowe.


 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)