Studia podyplomowe Trójmiasto

Studia podyplomowe Trójmiasto

Studia podyplomowe Trójmiasto

Największy wybór studiów

podyplomowych w Trójmieście

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Studia podyplomowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia podyplomowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie są Studia Podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Kierunki studiów: 8

Studia podyplomowe: 57

Kierunki podyplomowe
arteterapia i choreoterapia
bibliotekoznawstwo w oświacie - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu
coaching biznesowy - akademia trenera biznesu

POKAŻ WIĘCEJ

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Kierunki studiów: 39

Studia podyplomowe: 57

Kierunki podyplomowe
agile management – zarządzanie zwinne
agile, devops and lean it in vuca world
analiza procesów biznesowych w projektach it

POKAŻ WIĘCEJ

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kierunki studiów: 84

Studia podyplomowe: 107

Kierunki podyplomowe
analiza danych - big data
bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
biznes międzynarodowy

POKAŻ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kierunki studiów: 20

Studia podyplomowe: 92

Kierunki podyplomowe
administrator infrastruktury devops, sysops
agile – zwinne metodyki zarządzania projektami
akademia coachingu z programem akredytowanym przez izbę coachingu

POKAŻ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Kierunki studiów: 10

Studia podyplomowe: 92

Kierunki podyplomowe
administrator infrastruktury devops, sysops
agile – zwinne metodyki zarządzania projektami
akademia coachingu z programem akredytowanym przez izbę coachingu

POKAŻ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Kierunki studiów: 5

Studia podyplomowe: 51

Kierunki podyplomowe
agent celny
asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
autokreacja i budowanie wizerunku

POKAŻ WIĘCEJ

STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

Grupa kierunków
Uczelnia
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia podyplomowe w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Studia podyplomowe? Po co studiować, jeśli już ma się dyplom? To pytanie jest bardzo zasadne, ale mamy na nie kilka dobrych odpowiedzi.

Na studia podyplomowe zazwyczaj decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Gdańsku i Gdyni

Warto pamiętać, że studia podyplomowe stworzone są dla każdego, kto posiada już wyższe wykształcenie. Zajęcia organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. 

Studia podyplomowe są w większości przypadków płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Oferta studiów podyplomowych w Gdańsku i Gdyni

Uniwersytet Gdański prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na poniższych wydziałach i kierunkach:

 • Wydział Ekonomiczny: SP Biznes Międzynarodowy (w języku angielskim), SP Handel Zagraniczny, SP Innowacyjne praktyki public relations, SP Marketing Międzynarodowy, SP Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich, SP Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami oraz SP Zamówienia Publiczne.
 • Wydział Filologiczny: SP Emisji i Higieny Głosu, PS Gerontologopedyczne, SP Nauczanie języka kaszubskiego, SP Nauczanie języka polskiego jako obcego, SP Skandynawistyczne, SP Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania, SP Translatoryka - przekład specjalistyczny, SP Translatoryka – przekład literacki, SP Uzupełniające Terapii Logopedycznej.
 • Wydział Historyczny: SP Gedanistyki, SP Historia sztuki, SP Historii, SP Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego, SP Wiedza o Oriencie
 • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: SP Podstaw Informatyki, SP Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych.
 • Wydział Nauk Społecznych: SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, SP Diagnostyka psychologiczna, SP Dyplomacja współczesna, SP Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej), SP Opieka i wspieranie wychowawcze rozwoju małego dziecka w środowisku instytucjonalnym i domowym, SP Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, SP Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i poradnictwa rodzinnego (z przygotowaniem pedagogicznym), SP Psychologia coachingu biznesowego, SP Psychologia Przywództwa w Organizacjach, SP Psychologia Sportu, SP Psychologia Transportu, SP Reklama i Marketing Medialny, SP Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna (z przygotowaniem pedagogicznym), SP Socjoterapia i praca z grupą, SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych, SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju, SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • Wydział Oceanografii i Geografii: SP GIS - System Informacji Geograficznej
 • Wydział Prawa i Administracji: SP Podatki i prawo podatkowe, SP Postępowanie administracyjne, SP Prawa pracy, SP Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii, SP Prawo cywilne oraz SP Prawo Spółek.
 • Wydział Zarządzania: SP Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, SP Komercjalizacja nieruchomości (we współpracy z firmą JLL), SP Lean Management w usługach (we współpracy z firmą konsultingową LeanQ Team), PS Menedżerskie, SP Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych, SP Rachunkowości ACCA, SP Rachunkowości i Podatków, SP Rachunkowość ACCA - Poziom profesjonalny, SP Wycena Nieruchomości, SP Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, SP Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi, SP Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi, SP Zarządzanie Projektami.

Akademia Morska w Gdyni prowadzi studia podyplomowe na następujących kierunkach:

 • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa: Analityka biznesowa, Logistyka i Handel Międzynarodowy, Logistyka i Transport Międzynarodowy, Rachunkowość i podatki, Zarządzanie projektami.
 • Wydział Nawigacyjny: Dowodzenie jachtami w żegludze morskiej, Modern Ship Management, Systemy informacji przestrzennej w nawigacji morskiej
 • Wydział Elektryczny oraz Wydział Mechaniczny nie organizują studiów podyplomowych.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte organizuje zajęcia ze studiów podyplomowych na kierunkach i wydziałach:

 • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego prowadzi studia podyplomowe: Zastosowanie systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej, Hydrografia, Systemy informacji przestrzennej.
 • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich prowadzi studia podyplomowe: Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie logistyką, Zamówienia publiczne, Bezpieczeństwo przewozów materiałów niebezpiecznych, Logistyka działań humanitarnych, Menadżer do spraw analiz i zarządzania bezpieczeństwem, Zarządzanie projektami oraz Cyberbezpieczeństwo.
 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych prowadzi studia podyplomowe: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych, Przygotowanie pedagogiczne, Edukacja dla bezpieczeństwa, Dyplomacja, Działalność organizacji pozarządowych w UE, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnym, Urzędnik instytucji cywilnych i wojskowych w Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo imprez masowych, Gerontologia oraz Mobilność zawodowa grup dyspozycyjnych w XXI w.

Politechnika Gdańska organizuje studia podyplomowe na następujących wydziałach i kierunkach:

 • Wydział Architektury: Urbanistyka i gospodarka przestrzenna – projektowanie przestrzeni i zarządzanie.
 • Wydział Chemiczny: Biopaliwa, Inżynieria i aparatura procesowa, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie.
 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki: Aplikacje i usługi internetowe, Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych, Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania, Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi, Systemy komórkowe i bezprzewodowe, Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - zarządzanie energią w gminach i powiatach, Energetyka jądrowa, Energetyka odnawialna i sieci inteligentne
 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: Fizyka dla nauczycieli, Informatyka, Informatyka dla nauczycieli, Inżynieria danych – Data Science, Matematyka dla nauczycieli, Programowanie i bazy danych, Przetwarzanie, zarządzanie i analiza danych w SAS, Symulacje komputerowe dla inżynierów.
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur, Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej,
 • Wydział Mechaniczny: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE 2 i IWE 3
 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa: Inżynieria ropy i gazu, Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM), Zarządzanie projektem w gospodarce morskiej
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Doradztwo podatkowe i podatki, Informatyzacja przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów ERP, Kadry i płace, Lean Six Sigma Black Belt, Logistyka w praktyce, Menedżer personalny, Menedżerskie dla kadry kierowniczej oświaty, Menedżerskie studia ciągłego doskonalenia w organizacji, Menedżer sprzedaży, Pedagogiczne, Planowanie i kierowanie projektem europejskim, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Prawno-menedżerskie, Public relations, Public relations – rzecznictwo prasowe, Rachunkowość i finanse, Rynek pracy i ubezpieczeń społecznych, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wycena nieruchomości, Zamówienia publiczne, Zapewnienie jakości w branży technicznej – innowacyjna praktyka i teoria, Zarządzanie i ewaluacja projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie, Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Zarządzanie projektami, Zarządzanie ryzykiem i niezawodnością, Zarządzanie samorządem terytorialnym, Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Gdański Uniwersytet Medyczny organizuje studia podyplomowe na kierunkach: Studia Podyplomowe: Analityka Medyczna, Studia Podyplomowe: Arteterapia, Studia Podyplomowe: Farmacja Przemysłowa, Studia Podyplomowe: Psychologia Kliniczna, Studia Podyplomowe: Psychoonkologia Kliniczna.

Akademia Muzyczna w Gdańsku organizuje studia podyplomowe na kierunkach: Podyplomowe Studia Kompozycji, Podyplomowe Studia Teorii Muzyki, Podyplomowe Studium w zakresie instrumentalistyki oraz Podyplomowe Studium Muzyki Dawnej.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku prowadzi studia podyplomowe na kierunkach: Chiropraktyka, Komunikacja i dziennikarstwo sportowe, Zarządzanie klubem piłkarskim, Zarządzanie w sporcie (kluby, infrastruktura, imprezy masowe), Wychowanie fizyczne dla nauczycieli, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, Żywienie i suplementacja w sporcie, Odnowa biologiczna, Kinezygerontoprofilaktyka, Kosmetologia, Psychologia sportu, Trener przygotowania motorycznego, Terapeuta spa, Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych oraz Zarządzanie w hotelarstwie.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

Komentarze (0)