Dodaj do ulubionych

Nauczanie przyrody studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Masz dobry kontakt z dziećmi, a Twoim ulubionym przedmiotem w szkole zawsze była przyroda? Jeśli masz już za sobą studia pierwszego stopnia – najlepiej pedagogiczne, i chciałbyś poszerzyć swoje możliwości na rynku pracy, bądź po prostu spełniać się zawodowo właśnie w tę stronę, studia podyplomowe na kierunku nauczanie przyrody mogą okazać się odpowiednimi dla Ciebie!

Są one przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy legitymują się dyplomem licencjata bądź magistra z kierunków takich jak biotechnologia, geografia, biologia, chemia, fizyka, geologia i kierunkach pokrewnych. Są więc one jasno skierowane do nauczycieli planujących uczyć przedmiotu „przyroda” w szkołach podstawowych, gimnazjach lub liceach. Jako absolwent tego kierunku powinieneś być w stanie samodzielnie planować, organizować i realizować zajęcia przyrodnicze, zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Twoja dotychczasowa wiedza na temat przyrodoznawstwa zostanie usystematyzowana i uporządkowana – również w zakresie nowoczesnych technik nauczania.

 

Program studiów i przedmioty

Jeśli podejmiesz się studiów na kierunku nauczanie przyrody, w programie możesz spodziewać się zajęć z dziedzin nauki takich jak nauka o Ziemi, biologia, fizyka, chemia, ale i nauki humanistyczne. Jako student będziesz zatem uczęszczał na zajęcia takie jak biologia człowieka, chemia w życiu codziennym, podstawy fizyki, topografia, multimedia w nauczaniu przyrody, środowisko geograficzne, regionalne elementy krajobrazu Polski, organizmy w środowisku przyrodniczym, obserwacje astronomiczne, dydaktyka przyrody, zjawiska fizyczne w przyrodzie, edukacja środowiskowa i zdrowotna czy biogeoróżnorodność w przyrodzie. Będziesz również potrafił zdiagnozować rozwój ucznia, przeprowadzić ewaluację procesu kształcenia – czyli robić uczniom to, czego oni najbardziej nie lubią: testy, klasówki, kartkówki. Poznasz również, czym jest filozofia przyrody, podstawy prawa oświatowego oraz tajniki konstruowania programu nauczania przyrody. Teoretyczna wiedza będzie poparta praktykami odbywanymi w szkołach.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku nauczanie przyrody, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język obcy.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NAUCZANIE PRZYRODY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nauczanie przyrody

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując nauczanie przyrody

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
   • przyrodoznawstwa
   • znajomości fizycznych aspektów występujących w przyrodzie
   • wykorzystywania nowoczesnej technologii w edukacji
   • konstruowania programów nauczania
   • ewaluacji procesu kształcenia
   • pedagogiki szkolej

   Czas trwania studiów na kierunku nauczanie przyrody na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku nauczanie przyrody

   Absolwent kierunku nauczanie przyrody znajdzie zatrudnienie w/jako:
   • szkołach podstawowych jako nauczyciel przyrody
   • szkołach gimnazjalnych jako nauczyciel przedmiotów przyrodniczych
   • szkołach ponadgimnazjalnych jako nauczyciel przedmiotów przyrodniczych
   • korepetytor (nauczyciel prywatny)
   • nauczyciel akademicki (po ukończeniu studiów drugiego stopnia)

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUCZANIE PRZYRODY

   Komentarze (0)