Dodaj do ulubionych

Biostatystyka studia – kierunek studiów

Studia na kierunku kosmetologia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu liencjata. 

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym


Biostatystyka to kierunek wyróżniający się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki któremu studenci będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, biologicznych oraz medycznych. W trakcie kształcenia nauczą się wykorzystywania metod statystycznych w medycynie, biologii oraz naukach przyrodniczych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób wykonywać pogłębione analizy biostatystyczne. Osoby, które aplikują na powyższy kierunek studiów, rozwiną także kompetencje z zakresu informatyki.

Absolwenci studiów na kierunku biostatystyka znajdą zatrudnienie w instytucjach zajmujących się przetwarzaniem danych. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas pracy w biomedycznych instytucjach naukowych, firmach biotechnologicznych czy farmaceutycznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Maturzyści, którzy zdecydują się aplikować na kierunek biostatystyka, powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi. Warto zdawać sobie sprawę, że są one indywidualnie ustalane przez władze konkretnych uczelni i na przestrzeni czasu mogą ulec zmianie

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biostatystyka:

 • biologia,
 • chemia
 • matematyka
 • fizyka,
 • informatyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOSTATYSTYKA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Biostatystyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BIOSTATYSTYKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Bioinformatyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku bioinformatyka

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.09.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.08.2021
do 29.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.09.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biostatystyka

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOSTATYSTYKA?

Biostatystyka to nauka łącząca w sobie zagadnienia z zakresu matematyki, statystyki oraz biologii. Obecnie, znajduje ona zastosowanie w wielu dyscyplinach, takich jak medycyna, zdrowie publiczne, ekologia czy genetyka. Dlatego też zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedziny jest coraz większe, a ich kształceniem zajmuje się kierunek biostatystyka. Studenci powyższego kierunku skupią się na rozwijaniu wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, przyrodniczych oraz ścisłych. Ponadto zdobędą szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biostatystyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek biostatystyka będą miały okazję, zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych oraz medycznych. W ramach licznych zajęć, studenci nauczą się algebry liniowej, analizy matematycznej czy teorii mnogości. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu wykorzystywania metod statystycznych w medycynie oraz w naukach przyrodniczych i biologicznych.

Ważnym elementem kształcenia będą także warsztaty praktyczne, podczas których studenci wykształcą umiejętność programowania oraz analizy danych dyskretnych. Co więcej, poznają zasady zastosowania modeli biostatystycznych oraz współpracy z lekarzami oraz biologami. Program nauczania zakłada realizacje lektoratu z języka obcego, dzięki któremu studenci zdobędą zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOSTATYSTYKA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOSTATYSTYKA?

Studia na kierunku biostatystyka będą trwały 3 lata (studia I stopnia)

Czas trwania studiów na kierunku biostatystyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOSTATYSTYKA STUDIA I STOPNIA

BIOSTATYSTYKA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biostatystyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biostatystyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stac. I stopnia:
18
II stopnia:
18
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biostatystyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOSTATYSTYKA?

Absolwenci kierunku biostatystyka, dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom, nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i zarazem stabilnej pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów możesz związać swoją przyszłość z instytucjami zajmującymi się gromadzeniem i przetwarzaniem różnego rodzaju danych. Ciekawą opcją może być podjęcie pracy w firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych. Co więcej, studenci znajdą zatrudnienia w firmach prowadzących próby kliniczne, gdzie wykorzystają swoją wiedzę biologiczną i medyczną.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biostatystyka:

 • firmy farmaceutyczne
 • instytucje naukowe
 • firmy prowadzące badania kliniczne
 • firmy biotechnologiczne

 

Ukończenie studiów biostatystycznych daje wiele możliwości i otwiera drzwi do kariery zawodowej, zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOSTATYSTYKA

Komentarze (0)