Biologia - studia doktoranckie

Biologia - studia doktoranckie

Biologia - studia doktoranckie - kierunek studiów

W dobie dzisiejszego rozwoju techniki większy nacisk stawiany jest na pogłębianie rozległej wiedzy informatycznej, podczas gdy znacznej części ludzkości obce jest działanie własnego organizmu. Znajomość anatomii i fizjologii przydaje się nie tylko w celu zwiększenia świadomości własnego ciała, ale przede wszystkim jest niezbędnym fundamentem funkcjonowania innych dziedzin nauki. Bez biologii nie istniałaby medycyna, przemysł farmaceutyczny, a co mniej oczywiste, także kryminologia i pokrewne dziedziny. Biologia - studia doktoranckie są swoistą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na grono młodych badaczy dysponujących "świeżym umysłem" i uposażonych w gruntowną wiedzę w szerokim spektrum nauk biologicznych. Jeśli nauczyciele od zawsze powtarzali ci, że wykazywane przez ciebie zainteresowanie procesami zachodzącymi w przyrodzie zaprowadzi cię kiedyś bardzo daleko, a ty sam wiążesz swoją przyszłość z biologią, studia na kierunku biologia – studia doktoranckie będą strzałem w dziesiątkę!

Jaką wiedzę powinien posiadać absolwent kierunku biologia – studia doktoranckie? Ugruntowaną, praktyczną, dającą duże pole do dalszego rozwoju. Jako, że kierunek jest kontynuacją studiów przyrodniczych z pokrewnych dziedzin nauki, pozwala na szczegółowe i dokładne zagłębienie wiedzy już częściowo znanej, która wcześniej została przyswojona w sposób bardziej ogólny. Studia biologiczne oscylują zarówno wokół teorii – umiejętnego operowania fachową terminologią biologiczną, uczą budowy i funkcjonowania organizmów żywych, wirusów i bakterii oraz mają w sobie pierwiastek praktyczny – student uczy się korzystania z narzędzi biotechnologicznych pozwalających na badanie materiału organicznego, czy wyodrębnianie z organizmów substancji, które w procesach dalszego przetworzenia mogą służyć ludziom. W toku studiów zagłębisz umiejętności fizyczne, matematyczne i chemiczne, pozwalające rozumieć i opisywać złożone zjawiska zachodzące w przyrodzie. Nauczysz się obsługi programów statystycznych w celu przeprowadzania bardziej złożonych badań. Poznasz metody biologii eksperymentalnej, które pozwolą ci na współpracę ze specjalistami zajmującymi się naukami przyrodniczymi.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu studiów na kierunku biologia – studia doktoranckie? Z otwartymi ramionami przyjmą cię laboratoria naukowe zajmujące się badaniem materii organicznej. Nawiążesz współpracę z międzynarodowymi korporacjami biotechnologicznymi. Zajmiesz posadę pracownika naukowego analizującego działania podejmowane w sprawie ochrony środowiska. Będziesz mógł pełnić rolę wykładowcy uczelni wyższych lub nauczyciela chemii, biologii i fizyki w placówkach edukacyjnych. Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, odnajdziesz się w pracy na stanowisku doradcy klienta w sklepach zielarskich, a po ukończeniu odpowiednich kursów staniesz za ladą apteki, a nawet zajmiesz się leczeniem zwierząt w gabinecie weterynaryjnym.

WAŻNE TEMATY

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Żeby dostać się na kierunek biologia – studia doktoranckie, na większości uczelni należy wykazać zaświadczenie o średniej ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub studiów I i II stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGIA - STUDIA DOKTORANCKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Kierunek biologia - studia doktoranckie prowadzony jest przez:

Wydział Biologii

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując architekturę informacji

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:

  • budowy i fizjologii organizmów żywych
  • badania materii organicznej
  • wyjaśniania zjawisk zaobserwowanych w przyrodzie
  • obsługi programów statystycznych
  • nowoczesnych metod biologii eksperymentalnej

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku architektura informacji

Absolwent kierunku architektura informacji znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik laboratoriów naukowych
  • pracownik korporacji biotechnologicznych
  • wykładowca, nauczyciel
  • doradca klienta w sklepach zielarskich

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA - STUDIA DOKTORANCKIE

Komentarze (0)