Dodaj do ulubionych

Ekologia studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Czy wiesz, że niektóre składniki spalin samochodowych unoszą się na wysokość nawet 40 metrów, a normy zawartości smogu w powietrzu zimą w większych miastach świata zostają przekroczone nawet kilkadziesiąt razy? Oznacza to, że nie sposób uniknąć wdychania szkodliwych substancji, a co za tym idzie, bez poczynienia konkretnych kroków w stronę oczyszczenia środowiska z toksycznych oparów, większość społeczeństwa prędzej czy później zachoruje na nowotwory i choroby płuc. Dlatego wykształcenie grona ekologów jest tak ważne – podjęte przez nich działania mające na celu uświadomienie ludzi o szkodliwości spalania materiałów nieprzeznaczonych do ogrzewania domów mogą okazać się zbawienne. Ekologia to oczywiście nie tylko działania związane ze smogiem i spalinami. Gdyby nie ludzie pracujący w służbie natury, wszystkie lasy zniknęłyby z powierzchni ziemi przerobione na materiały użytkowe i grzewcze, ludzie podusiliby się z braku tlenu, a bioróżnorodność ziemi ograniczyłaby się do kilku rodzajów bakterii beztlenowych, które zdołały przetrwać ten koniec świata. Jeśli od zawsze interesowałeś się losami planety, której jesteś częścią i przez swoje działania chciałbyś zapobiec ziszczenia się opisanej wcześniej apokaliptycznej wizji, studia na kierunku ekologia mogą okazać się dla ciebie idealne!

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz, studiując na kierunku ekologia? W toku studiów nie tylko posiądziesz umiejętności, które dadzą ci w przyszłości zatrudnienie, ale także pozwolą na bardziej świadome, ekologiczne życie. Dowiesz się, w jaki sposób pozyskiwane są nowoczesne źródła energii. Zagłębisz tajniki budownictwa zgodnego z naturą, nienaruszającego równowagi przyrodniczej. Zrozumiesz, jaki wpływ na otaczające nas środowisko ma szeroko pojęta aktywność człowieka, nauczysz się oceny efektywności stosowanych technik w celu ochrony przyrody i stworzysz swoje własne. Poznasz zależności łączące takie zjawiska, jak dziura ozonowa czy topnienie lodowców z dynamicznie zmieniającym się klimatem i ginięciem niektórych gatunków roślin i zwierząt. Studia uposażą cię w podstawowe wiadomości z zakresu wpływu poszczególnych składników chemicznych powietrza i wód na organizmy ludzkie, zwierzęce i roślinne.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić po ukończeniu studiów na kierunku ekologia? W sektorach administracji publicznej, zajmujących się nadzorem działalności człowieka i wytaczaniu kar za niszczenie środowiska. Parki krajobrazowe, narodowe i rezerwaty przyrody przyjmą cię z otwartymi ramionami. Będziesz mógł także zostać pracownikiem organów inspekcji ochrony środowiska. Zdobytymi w toku studiów umiejętnościami zasilisz grono pracowników redakcji, zajmujących się promowaniem zdrowego, ekologicznego stylu życia. Jeśli interesuje cię bardziej naukowa strona pracy w branży ekologicznej, po ukończeniu odpowiednich kursów będziesz mógł zająć się badaniem składu powietrza, gleby, czy wód powierzchniowych pod kątem zawartych w nich zanieczyszczeń.

Co jest brane pod uwagę w procesie rekrutacji?

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunek ekologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeprowadza się na podstawie: rozmowy kwalifikacyjnej na temat wybranego projektu rozprawy doktorskiej, oceny dotychczasowych osiągnięć kandydata, średniej ocen z toku studiów, oceny znajomości języka obcego.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EKOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE EKOLOGIA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku geografia

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Etnologia i antropologia kulturowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biologia

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Logistyka +

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Inżynierii Mechanicznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekologia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku ekologia

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wpływu zanieczyszczeń na organizmy żywe
  • wpływu działalności przemysłowej człowieka na zanieczyszczenie środowiska
  • alternatywnych metod pozyskiwania energii
  • budowy i działania silników napędzanych wodorem
  • chemii, biologii i fizyki

Czas trwania studiów na kierunku ekologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ekologia

Absolwent kierunku ekologia znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik administracji rządowej i samorządowej
  • pracownik organów inspekcji ochrony środowiska
  • pracownik branży zajmującej się energią odnawialną
  • instytutach naukowych, parkach

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOLOGIA

Komentarze (0)