Monitoring środowiska przyrodniczego

Monitoring środowiska przyrodniczego

Dodaj do ulubionych

Monitoring środowiska przyrodniczego studia- kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

W czasach dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego, implikującego rozwój coraz to nowych gałęzi przemysłu, a co za tym idzie także i fabryk, naturalne środowisko przyrodnicze nieustannie narażone jest na działalność odpadów produkcyjnych w postaci zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. Wszystko to powoduje nieodwracalne w skutkach zachwianie harmonii ekosystemu. Monitoring środowiska to kierunek studiów, który powstał w celu skupienia grupy młodych ludzi zainteresowanych stanem środowiska i jego monitorowaniem w różnych miejscach, którzy chcieliby w przyszłości podjąć pracę związaną z nadzorowaniem przyrody i wdrażaniem działań prewencyjnych w zakresie jej ochrony. Losy otaczającego cię środowiska nigdy nie były ci obojętne? Długotrwała obserwacja pozornie jednostajnej przyrody jest dla ciebie najciekawszym z zajęć? Zawsze lubiłeś biologię, a perspektywa przyszłego obcowania z matematyką potrzebną do wykonywania geograficznych obliczeń jest ci niestraszna? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na przynajmniej jedno z pytań, to studia na kierunku monitoring środowiska przyrodniczego może okazać się najlepszym z możliwych wyborów.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę i umiejętności wyniesiesz ze studiów na kierunku monitoring środowiska przyrodniczego? Niezbędną do osiągnięcia statusu eksperta w prawidłowym czuwaniu nad zachowaniem przyrodniczej równowagi, tak łatwo zaburzanej działalnością człowieka. Dogłębnie zrozumiesz zależności pomiędzy poszerzaniem sieci przemysłowych o kolejne fabryki a niszczeniem naturalnych siedlisk zwierząt oraz powolnym ginięciem zagrożonych gatunków organizmów. Poznasz metody i techniki badawcze używane do analizy składu gleby, powietrza i wód gruntowych. Dzięki wskaźnikom chemicznym oraz naturalnym indykatorom stanu środowiska będziesz w stanie pozyskiwać dane statystyczne na temat zanieczyszczenia danego obszaru, odpowiednio je gromadzić, interpretować i wyciągać wnioski.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku monitoring środowiska przyrodniczego? Umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, w które zostaniesz uposażony przez studia będą nieocenione podczas pracy w laboratoriach naukowych, gdzie przy użyciu odpowiednich odczynników chemicznych i próbek z badanych obszarów można określić stopień zagrożenia albo istniejącego już skażenia biologicznego lub chemicznego. Zatrudnisz się także w prywatnych i publicznych firmach konsultingowych, gdzie przygotujesz oceny poszczególnych oddziaływań przemysłowych na środowisko przyrodnicze. Będziesz wiedział, jak wdrażać działania prewencyjne zapobiegające wyniszczaniu przyrody oraz w jaki sposób można ograniczać szkodliwą emisję gazów cieplarnianych i szkodliwych produktów ubocznych działalności ludzkiej.

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku monitoring środowiska przyrodniczego, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, biologia, geografia.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku monitoring środowiska przyrodniczego

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując monitoring środowiska przyrodniczego

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • prowadzenia terenowych obserwacji środowiska
   • gromadzenia, przetwarzania i analizowania wyników badań laboratoryjnych
   • przygotowywania raportów w formie elektronicznej
   • rozumienia zależności występujących w środowisku przyrodniczym
   • anatomii i fizjologii organizmów żywych
   • wdrażania działań w zakresie ochrony środowiska

   Czas trwania studiów na kierunku monitoring środowiska przyrodniczego na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku monitoring środowiska przyrodniczego

   Absolwent kierunku monitoring środowiska przyrodniczego znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
   • prywatnych firmach konsultingowych i doradczych przygotowujących oceny oddziaływania na środowisko
   • prywatnych biurach projektowych
   • przedsiębiorstwach wykonawczych i instytucjach nadzorujących oraz eksploatujących urządzenia wodne, komunalne i ochrony środowiska

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

   Komentarze (0)