Psychologia medyczna studia – kierunek studiów

Psychologia medyczna to dziedzina z pogranicza medycyny i psychologii, która wyodrębniła się w latach siedemdziesiątych XX wieku. Przedmiotem jej badań są psychologiczne aspekty powstawania, przebiegu oraz leczenia chorób somatycznych.

Zachowanie odpowiedniego nastawienia i równowagi psychicznej jest niezwykle istotne dla całego procesu leczenia, dlatego też nie można zaniedbywać tego aspektu terapii. W odpowiedzi na tego typu potrzeby powstał innowacyjny kierunek psychologia medyczna, którego ukończenie daje gwarancje wszechstronnego wykształcenia i stabilnej pozycji na rynku pracy.

Idealnymi kandydatami na studia medyczne będą osoby o zainteresowaniach z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Jeżeli dodatkowo jesteś osobą otwartą, masz duże zdolności interpersonalne i chciałbyś zawodowo zająć się pomaganiem innym, to studia te będą dla Ciebie najlepszym wyborem.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Aby zostać studentem psychologii medycznej powinieneś zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych. Kandydaci muszą także pamiętać o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów dokładne informacje znajdziesz na stronach uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOLOGIA MEDYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA MEDYCZNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA MEDYCZNA:

 • wiedza psychologiczna
 • znajomość technik psychologicznych
 • umiejętność stawiania odpowiedniej diagnozy psychologicznej
 • umiejętność wdrażania odpowiedniej terapii
 • zdolności komunikacyjne
 • umiejętność podejmowania działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia medyczna?

 

1. Tryb studiów

Kierunek psychologia medyczna można realizować jedynie w trybie niestacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru. Ten typ kształcenia będzie idealnym wyborem dla osób, które chciałyby połączyć naukę z innymi aktywnościami, na przykład z pracą zawodową. Pamiętaj, że wybierając studia zaoczne będziesz musiał ponieść dodatkowe opłaty.

Tematyka zajęć na tym nowatorskim kierunku będzie oscylować głównie wokół kwestii związanych z naukami społecznymi, psychologicznymi i medycznymi. Jako student zapoznasz się ze specyfiką i założeniami psychologii medycznej i nauczysz się stosować je w praktyce.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia będą miały w większości wymiar praktyczny, dzięki czemu zdobędziesz cenne kwalifikacje zawodowe oraz zyskasz niezwykle istotne umiejętności. Przede wszystkim, dowiesz się w jaki sposób stawiać poprawną diagnozę psychologiczną i wdrażać odpowiednie leczenie.

Co więcej, nauczysz się pracy z pacjentem wymagającym profesjonalnego wsparcia psychologicznego oraz z jego rodziną i bliskimi. Studenci poznają także różnorodne techniki oraz metody terapeutyczne.

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków z dziedziny psychologii i medycyny, którzy chętnie podzielą się z tobą swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Integralną części studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zrealizujesz w wyznaczonych ośrodkach opieki medycznej. Wszystkie niezbędna informacje na temat programu zajęć i praktyk znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci, którzy aplikują na kierunek psychologia medyczna będą mieli szansę rozwinąć swoją wiedzę z obszaru nauk społecznych, psychologicznych i medycznych.

W trakcie licznych zajęć, wykładów i warsztatów praktycznych nauczysz się pracować z osobami chorymi, potrzebującymi wsparcia profesjonalnego psychologa. Jako student zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat powiązań psychiki z ogólnym samopoczuciem i zdrowiem pacjenta.

Co więcej, nauczysz się stawiania diagnozy i wdrażania odpowiedniego leczenia, a także zdobędziesz równie ważną umiejętność podejmowania działań profilaktycznych oraz promujących zdrowie. Uzyskaną wiedzę z powodzeniem wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zrealizujesz w wybranych ośrodkach medycznych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA MEDYCZNA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku psychologia medyczna?

Podpisanie deklaracji bolońskiej zapoczątkowało trzystopniowy podział studiów, w skład którego wchodzą studia licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz jednolite magisterskie i doktoranckie.

Na realizację kierunku psychologia medyczna w ramach studiów pierwszego stopnia, będziesz musiał poświęcić trzy lata, czyli sześć semestrów.

Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata, który będzie przepustką do dalszej nauki lub kariery zawodowej.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA MEDYCZNA STUDIA I STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA MEDYCZNA:

Praca po studiach

Absolwenci studiów psychologicznych, dzięki wszechstronnej wiedzy i kompetencjom, nie mają problemów ze znalezieniem stabilnej i perspektywicznej pracy zawodowej. Dlatego też, po ukończeniu kierunku psychologia medyczna będziesz miał wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Przede wszystkim, będziesz kompleksowo przygotowany do zawodu psychologa medycznego i pracy z pacjentami po operacjach, próbach samobójczych czy w trakcie leczenia onkologicznego. Bez problemu odnajdziesz się jako pracownik publicznych i niepublicznych ośrodków służby zdrowia.

Co więcej, znajdziesz zatrudnienie w domach opieki społecznej, hospicjach, oddziałach opieki paliatywnej czy centrach medycznych. Jako absolwent, będziesz mógł pracować w ośrodkach terapii uzależnień czy infoliniach medycznych, a także telefonach zaufania. Dobrym rozwiązaniem będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich, dzięki czemu zyskasz ciekawe perspektywy zawodowe.

 

Absolwent psychologii medycznej znajdzie zatrudnienie w m. in.:

 • zakłady opieki medycznej
 • oddziały opieki paliatywnej
 • hospicja
 • ośrodki terapii uzależnień
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • infolinia medyczna

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA MEDYCZNA

Komentarze (0)