Automatyka i robotyka - Poznań

Automatyka i robotyka - Poznań

Automatyka i robotyka - Poznań
Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Automatyka i robotyka studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Poznaniu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu automatykę i robotykę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Poznańskiej (Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki PP) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Program nauczania na kierunku automatyka i robotyka będzie oscylował głównie wokół nauk technicznych i ścisłych. Studenci nauczą się przetwarzania sygnałów oraz projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych, sterowników przemysłowych, a także sensorów. Co więcej, rozwiną zdolności z obszaru rozwiązywania problemów technicznych oraz zastosowania specjalistycznych narzędzi informatycznych.
Automatyka i robotyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane była przez ponad 8 tys. kandydatów.
Wśród poznańskich uczelni publicznych automatyka i robotyka znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Poznańskiej (ponad 1,6 tys. zgłoszeń - 10 osób na miejsce).
 
Specjalności
Współczesne studia z automatyki i robotyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku automatyka i robotyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku automatyka i robotyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4400 złWykaz opłat za studia na kierunku automatyka i robotyka w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w gałęziach gospodarki, w których wystąpił proces automatyzacji. Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, branży IT oraz w ośrodkach naukowo-badawczych.

czytaj dalej wszystko o Automatyka i robotyka - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Automatyka i robotyka w Poznaniu? 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku automatyka i robotyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Automatyka i robotyka w Poznaniu? Za proces kwalifikacyjny kandydatów odpowiada konkurs świadectw. A jakie przedmioty są brane pod uwagę? Najczęściej są to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. Warto jednak upewnić się w kryteriach, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wszelkich informacji można zasięgnąć na internetowej stronie wybranej przez siebie placówki edukacyjnej.
 
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Automatyka i robotyka w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Poznaniu

Automatyka i robotyka to jedna z dziedzin, które wydają się niezbędne w XXI wieku. W czasach, kiedy niemal każde przeciętne gospodarstwo domowe wyposażone jest w liczne różnego rodzaju sprzęty elektroniczne oraz komputery i pojazdy mechaniczne, wykwalifikowani technicy będą zawsze w cenie.

Zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy oraz zainteresowanie samych przyszłych kandydatów na studia spowodowało, że Automatyka i robotyka stała się jednym z najchętniej wybieranych kierunków technicznych. W związku z tym procedury rekrutacyjne stały się bardziej restrykcyjne, a grono studentów poznańskich uczelni zasilali tylko najlepsi.

Kierunek studiów zakłada zdobycie wiedzy, potrzebnej do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej.

Co się z tym wiąże? Wystarczy powiedzieć, że bez specjalistów w zakresie Automatyki i robotyki przemysł nie byłby w stanie się rozwijać.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Automatyka i robotyka w Poznaniu to rozwijanie umiejętności, które będą prowadzić do specjalistycznych kwalifikacji, wśród których można wyróżnić: projektowanie i programowanie mikroprocesorowych systemów sterowania, programowanie robotów i stanowisk zrobotyzowanych, konfigurowanie rozproszonych systemów sterowania opartych o sterowniki PLC. A co oznacza skrót PLC?

To tzw. programowalny sterownik logiczny, czyli uniwersalne urządzenie przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. Kierunek Automatyka i robotyka w Poznaniu daje studentom wiele możliwości rozwoju i budowania mocnych fundamentów pod przyszłą karierę zawodową.

Realizowane specjalności, takie jak: Sterowanie układów elektromechanicznych, Automatyka i elektronika przemysłowa, czy Systemy wizyjne naprowadzają studentów na branżę, w której będą mogli znaleźć zatrudnienie. 

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku automatyka i robotyka możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Studia inżynierskie w Poznaniu na kierunku Automatyka i robotyka należą do elitarnych kierunków, opartych na wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych, które budzą grozę wśród znacznej części społeczeństwa. Z tego względu z pewnością kierunek ten nie jest dla wszystkich.

Wobec tego jakim zestawem cech powinien charakteryzować się idealny kandydat na studia na kierunku Automatyka i robotyka w Poznaniu? Jeśli jesteś miłośnikiem nauk ścisłych, chciałbyś postawić na możliwość zdobycia wszechstronnego wykształcenia w bardzo opłacalnej branży, skomplikowane zagadnienia matematyczne i fizyczne nie są ci obce, a ponadto nowoczesny świat robotów to twoja bajka, wówczas z pewnością kierunek ten jest stworzony właśnie dla ciebie!

Coraz poważniej rozważasz podjęcie studiów na kierunku Automatyka i robotyka w Poznaniu, ale wciąż nie jesteś pewien, czy przewidziana w toku edukacji siatka kształcenia odpowie na twoje zainteresowania i oczekiwania? Zanim aplikujesz, powinieneś zdać sobie sprawę, że kierunek ten jest względnie trudny i z pewnością nie zadowoli każdego.

Podobnie jak wszystkie studia techniczne, tak i Automatyka i robotyka, buduje swoje założenia i szczegółowe procedury nauczania na filarach dokonań naukowych najwybitniejszych matematyków oraz fizyków. W związku z tym przygodę z tym kierunkiem rozpoczniesz od gruntownego przypomnienia sobie posiadanych już umiejętności z zakresu tych nauk.

 

4. Program studiów i przedmioty

Informatyczny aspekt tego kierunku wprowadzi cię w świat zagadnień programistycznych. Poznasz tajniki posługiwania się kilkoma najpopularniejszymi językami kodowania, w późniejszym czasie rozszerzając swoje kompetencje o projektowanie i tworzenie stron internetowych, użytecznych programów i aplikacji.

Nauczysz się eksploatowania oraz projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i wspomagania decyzji, dzięki czemu te enigmatycznie brzmiące zestawienia słów przestaną być dla ciebie abstrakcją.

Wymagania na kierunek Automatyka i robotyka w Poznaniu są duże, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

Jak sam widzisz, wiedza i umiejętności, które przyswoisz w trakcie studiów na kierunku Automatyka i robotyka w Poznaniu będą na tyle szerokie, że zapewnią ci doskonałe perspektywy zawodowe.

Ile trwają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Poznaniu

Studia na kierunku Automatyka i robotyka w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Uczelnie w Poznaniuktóre postanowiły wzbogacić oferowany repertuar kierunków o Automatykę i robotykę, prezentują opisywany kierunek zgodnie z czasem trwania studiów inżynierskich.

Automatyka i robotyka należy do kanonu studiów inżynierskich, których przebieg można podzielić na dwa etapy. Pierwszym z nich są trwające trzy i pół roku lub cztery lata studia pierwszego stopnia. Ich ukończenie zapewnia absolwentom możliwość podjęcia pracy w zawodzie.

Studia drugiego stopnia na kierunku Automatyka i robotyka w Poznaniu będą trwały półtora roku i przyczynią się do znacznego poszerzenia kompetencji studentów oraz wzbogacenia ich możliwości zawodowych.

Automatyka i robotyka w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Automatyka i robotyka w Poznaniu?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Automatyka i robotyka w Poznaniu? Z pewnością wyobrażasz już sobie, że każda z obranych przez absolwentów tego kierunku dróg, będzie prowadziła na sam szczyt społecznego prestiżu i bogactwa.

Absolwenci bez trudu odnajdą się w przemyśle budowy maszyn, zasilając swoimi umiejętnościami międzynarodowe przedsiębiorstwa produkujące podzespoły elektroniczne oraz wszelkiego rodzaju części, bez których poprawne działanie wszelkich pojazdów mechanicznych oraz szeroko pojętych maszyn nie byłoby możliwe.

Praca w przemyśle chemicznym nieco odbiega od ścisłego powiązania z kierunkiem kształcenia, jednak dzięki nabytym podczas studiów umiejętnościom, każdy z absolwentów doskonale odnajdzie się na stanowisku związanym z branżą chemiczną. Oczywistym warunkiem jest doskonała orientacja w tablicy Mendelejewa.

Przemysł przetwórstwa materiałów zapewni absolwentom Automatyki i robotyki możliwość codziennego obcowania z substancjami i stopami metali, używanymi podczas produkcji części maszynowych oraz podzespołów elektronicznych.

Absolwent opisywanego kierunku bez problemu odnajdzie się również w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystujących automatyzację procesów technologicznych, przyczyniając się tym samym do poprawy komfortu codziennego funkcjonowania zmechanizowanych fabryk oraz przeciętnych gospodarstw domowych.

Jeśli posiadasz aspiracje do stania się światowej sławy pracownikiem naukowym, po ukończeniu Automatyki i robotyki będzie na ciebie czekać wiele stanowisk w jednostkach naukowo-badawczych. To świetna okazja, żeby wykorzystać zdolności analitycznego myślenia w procesie rozwiązywania złożonych problemów logicznych.

Jakby tego było mało, po studiach będziesz mógł założyć własną działalność gospodarczą, aby zapewnić sobie względną niezależność życiową i pozbyć się przykrej konieczności regularnego obcowania z apodyktycznym szefostwem. To idealna opcja dla najbardziej przedsiębiorczych absolwentów.

 

Ile zarabiają absolwenci automatyki i robotyki?

Studia na kierunku Automatyka i robotyka cieszą się dużą popularnością i otwierają wiele ścieżek do poprowadzenia własnej kariery. Najczęstszymi zawodami wybieranymi przez absolwentów Automatyki i robotyki są: automatyk, operator urządzeń procesów chemicznych i pracownik naukowy. Co należy do ich obowiązków i ile wynosi średnie miesięczne wynagrodzenie?

 

Automatyk

Automatyk pracuje najczęściej w firmach w sektorze zajmującym się przemysłem. Odpowiada on za kontrolę i prawidłowe funkcjonowanie maszyn produkcyjnych. Zajmuje się również modernizacją sprzętu, jego naprawą oraz wymianą uszkodzonych urządzeń na nowe. Do innych obowiązków automatyka możemy zaliczyć opiniowanie projektów, które dotyczą automatyki i robotyki. Sprawuje pieczę nad parkiem maszynowym i jego prawidłowym funkcjonowaniem. Mediana zarobków na stanowisku automatyk wynosi 7650 zł brutto.

 

Operator urządzeń procesów chemicznych

Operator urządzeń procesów chemicznych może znaleźć zatrudnienie w zakładach chemicznych, gdzie kontroluje pracę maszyn i linii produkcji. Zajmuje się również konserwacją tych urządzeń. Podczas pracy sprawdza także jakość produktów schodzących z linii produkcyjnej. Mediana zarobków na stanowisku operator urządzeń procesów chemicznych wynosi 4280 zł brutto.

 

Pracownik naukowy

Absolwenci kierunku studiów automatyka i robotyka mogą również podjąć pracę na szkołach wyższych. Poza prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów, pracownik naukowy prowadzi badania nad nowymi modelami i rozwiązaniami technicznymi, a także je analizuje. Pisze również teksty naukowe, które publikowane są w Polsce i zagranicą. Mediana zarobków pracownika naukowego wynosi 6760 zł brutto miesięcznie.

*Źródło: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

*Musisz pamiętać, że na zarobki wpływ ma wiele czynników. Wynagrodzenie może się różnić, w zależności od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, a nawet miejsca pracy – stawki bardzo często różnią się w zależności od województwa czy miasta.

Gdzie studiować na kierunku automatyka i robotyka w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Poznańskiej oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Poznańska oferuje 285 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUT oraz uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4400 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek automatyka i robotyka w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Automatyka i robotyka studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Automatyka i robotyka studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Automatyka i robotyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują ograniczoną liczbę osób na poszczególne kierunki studiów – kandydaci wybierani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego tworzona jest lista rankingowa. Liczba miejsc na określonych kierunkach jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku automatyka i robotyka w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska: 285

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia oferowane przez prywatne uczelnie są z reguły płatne. Za naukę nie muszą płacić osoby, które podjęły studia stacjonarne w uczelni publicznej.

 • Politechnika Poznańska – 4400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie publikują informacje o wynikach rekrutacji w samodzielnie wyznaczonym terminie. Kandydaci mogą dowiedzieć się o tym, czy dostali się oni na wybrane kierunki studiów, dzięki danym udostępnionym w ich prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – 11.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w siedzibie wybranej uczelni lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej lub tradycyjnej). Preferowana forma doręczenia kompletnego zestawu może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych ustalany jest indywidualnie przez daną uczelnię – zazwyczaj można to robić zaraz po opublikowaniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci mają zaledwie kilka dni na dopełnienie niezbędnych formalności związanych z rekrutacją, dlatego powinni pospieszyć się – spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – od 11.07.2022 do 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek automatyka i robotyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki PP) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Automatyka i robotyka w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Automatyka i robotyka w Poznaniu

Studia w Poznaniu na kierunku Automatyka i robotyka rządzą się własnymi prawami w kwestii rekrutacji, podobnie zresztą jak wszystkie kierunki studiów w Poznaniu.

Przed rekrutacją na ten kierunek powinieneś przede wszystkim zapoznać się z ogólnymi zasadami aplikacyjnymi, obowiązującymi większość uczelni. W związku z tym, że są to studia inżynierskie, wiodącymi przedmiotami, które powinieneś zdawać na maturze, będą: matematyka, fizyka, chemia oraz język obcy nowożytny.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na tym kierunku będą mogli ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym bądź pokrewnym kierunku, o ile dana uczelnia na to pozwala. W procesie rekrutacji będą miały znaczenie uzyskane na dyplomie końcowym oceny, dlatego warto postarać się o jak najlepsze.

Znacznie ułatwione podejście do całej rekrutacji będą miały osoby, którym udało się zdobyć tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskich konkursów przedmiotowych z matematyki, fizyki lub chemii. Wówczas nie trzeba podchodzić do matury, otrzymując odgórnie stuprocentowy wynik z tego egzaminu.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Kiedy poznasz już rezultat swoich zmagań z egzaminem dojrzałości i stwierdzisz, że uzyskane wyniki są wystarczające, aby dostać się na Automatykę i robotykę w Poznaniu lub uznasz, że i tak warto spróbować, weźmiesz udział w elektronicznej rejestracji kandydatów.

W tym kroku będziesz musiał pochwalić się osiągniętymi na maturze wynikami procentowymi lub ocenami z dyplomu studiów pierwszego stopnia, wpisując je w odpowiedni formularz umieszczony na stronie internetowej wybranej przez ciebie uczelni. Warto pamiętać, aby podawane w ten sposób informacje były zgodne z prawdą.

Kolejnym i ostatnim już krokiem na drodze do stania się pełnoprawnym studentem kierunku Automatyka i robotyka na jednej z uczelni w Poznaniu będzie skompletowanie kilku potrzebnych dokumentów, wśród których znajdą się: świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia do legitymacji oraz dokładnie wypełniony formularz aplikacyjny.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - ważne informacje

automatyka i robotyka studia

studia inżynierskie i techniczne w Poznaniu

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Poznaniu?

Przed dokonaniem ostatecznych wyborów związanych z edukacją, należy rozwiać wszystkie wątpliwości. Dlatego, wśród pytań, które kandydaci powinni zadać znajduje się: Jakie ma kierunek Automatyka i robotyka w Poznaniu opinie?

Jacek, student Automatyki i robotyki mówi:

„Studiuję w Poznaniu, ale nie dlatego, że pochodzę z tego miasta i nie chciałem się z niego wyprowadzać. Po prostu wiem, że w moim mieście znajdują się świetne uczelnie, które zapewniają najlepsze wykształcenie. Dlatego poznaniacy nigdzie nie muszą się ruszać, bo tutaj mają wszystko, by osiągnąć swoje edukacyjne cele.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Poznań studia i stopnia

Automatyka i robotyka Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Poznań studia stacjonarne

Automatyka i robotyka Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w Poznaniu

Kierunki inżynierskie i techniczne w Poznaniu

informatyka
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka
 • ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJscWt8r3kFUcRfsh_Lo4XfW4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1a717-ppuz-nowy-targ.jpg Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie