Automatyka i robotyka - Poznań

Automatyka i robotyka - Poznań

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

09.01.2024

Automatyka i robotyka studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Automatyka i robotyka w Poznaniu to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 7 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na automatyce i robotyce w Poznaniu w 2024 roku zaczynają się od 6400 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na PP wyniósł 726 punktów.

Automatyka i robotyka - Poznań
Studia na kierunku automatyka i robotyka w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Automatyka i robotyka to kierunek studiów, który oferuje zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu budowy maszyn. W takcie zajęć studenci uczą się działania, a także poprawnej konserwacji robotów przemysłowych czy mobilnych. Program kształcenia obejmuje następujące dziedziny: informatyka, sztuczna inteligencja i projektowanie mechanicznych układów automatyki. W planie zajęciowym student może spodziewać się przedmiotów takich jak np.: systemy rozproszone automatyki, fizyka, metody numeryczne i symulacja czy grafika inżynierska. Program studiów przewiduje również odbycie praktyk, dzięki którym studenci zdobędą doświadczenie w pracy w zawodzie już w trakcie studiów. 

Ukończenie studiów na kierunku automatyka i robotyka jest gwarancją bezproblemowego znalezienia stałej i dobrze płatnej pracy. Inżynier automatyki i robotyki projektuje roboty przeznaczone dla przemysłu oraz systemów automatyki sterowania. Specjaliści z tej dziedziny poszukiwani są w sektorze automatyki przemysłowej oraz w firmach związanych z branżą IT czy multimediami. Absolwent kierunku automatyka i robotyka znajdzie zatrudnienie na stanowiskach m.in. programisty automatyka, inżyniera robotyki, specjalisty ds. automatyzacji procesów.

 

Uczelnie

W Poznaniu automatykę i robotykę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Poznańskiej (Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki PP) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.
 
Specjalności
Współczesne studia z automatyki i robotyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku automatyka i robotyka w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka, język polskiszczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku automatyka i robotyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6400 złWykaz opłat za studia na kierunku automatyka i robotyka w Poznaniu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Automatyka i robotyka w Poznaniu? 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku automatyka i robotyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Automatyka i robotyka w Poznaniu? Za proces kwalifikacyjny kandydatów odpowiada konkurs świadectw. A jakie przedmioty są brane pod uwagę? Najczęściej są to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. Warto jednak upewnić się w kryteriach, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wszelkich informacji można zasięgnąć na internetowej stronie wybranej przez siebie placówki edukacyjnej.
 

Automatyka i robotyka Politechnika Poznańska - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku automatyka i robotyka w Politechnice Poznańskiej w rekrutacji 2024/2025 muszą przedstawić wyniki z trzech przedmiotów maturalnych: języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki. Ponadto brany pod uwagę jest również wynik z maksymalnie dwóch dodatkowych przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka. Kandydaci na ten kierunek zamiast przemdiotu dodatkowego mogą przedstawić wynik z egzaminu zawodowego lub z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kandydata. dowiedz się więcej

Rekrutacja na automatykę i robotykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Uczelnie w Poznaniu - kierunek automatyka i robotyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki PP) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Opis kierunku

Program nauczania na kierunku automatyka i robotyka będzie oscylował głównie wokół nauk technicznych i ścisłych. Studenci nauczą się przetwarzania sygnałów oraz projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych, sterowników przemysłowych, a także sensorów. Co więcej, rozwiną zdolności z obszaru rozwiązywania problemów technicznych oraz zastosowania specjalistycznych narzędzi informatycznych.
Automatyka i robotyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. Wśród poznańskich uczelni publicznych automatyka i robotyka znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Poznańskiej (ponad 1,6 tys. zgłoszeń - 11 osób na miejsce).
 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w gałęziach gospodarki, w których wystąpił proces automatyzacji. Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, branży IT oraz w ośrodkach naukowo-badawczych.
 

Program studiów i przedmioty

Informatyczny aspekt tego kierunku wprowadzi cię w świat zagadnień programistycznych. Poznasz tajniki posługiwania się kilkoma najpopularniejszymi językami kodowania, w późniejszym czasie rozszerzając swoje kompetencje o projektowanie i tworzenie stron internetowych, użytecznych programów i aplikacji.

Nauczysz się eksploatowania oraz projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i wspomagania decyzji, dzięki czemu te enigmatycznie brzmiące zestawienia słów przestaną być dla ciebie abstrakcją.

Wymagania na kierunek Automatyka i robotyka w Poznaniu są duże, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

Jak sam widzisz, wiedza i umiejętności, które przyswoisz w trakcie studiów na kierunku Automatyka i robotyka w Poznaniu będą na tyle szerokie, że zapewnią ci doskonałe perspektywy zawodowe.

 

Ile punktów na automatykę i robotykę w Poznaniu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Politechnice Poznańskiej na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 726 punktów.

czytaj dalej progi na automatykę i robotykę w Poznaniu

 

Ile osób na miejsce na automatykę i robotykę w Poznaniu

Automatyka i robotyka w Poznaniu należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Poznaniu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Politechnikę Poznańską aplikowało 1642 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się 11 kandydatów.

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku automatyka i robotyka to specjalistyczny kierunek inżynieryjny, na którym studenci zdobywają wiedzę z zakresu m.in. elektrotechniki, mechaniki, informatyki i elektroniki. Studenci uczą się projektowania i programowania systemów sterowania, takich jak np. sterowniki PLC, systemy SCADA czy układy regulacji PID. Ważnym elementem kształcenia na tym kierunku studiów jest również nauka projektowania i programowania robotów przemysłowych.

Studenci automatyki i robotyki zdobywają umiejętności z zakresu np. projektowania układów elektronicznych, analizy ruchu i dynamiki układów mechanicznych oraz programowania w językach C++, Python czy Matlab. Wszystko to pozwala im m.in. na projektowanie i programowanie zaawansowanych aplikacji do sterowania robotami oraz tworzenie systemów sterowania procesami produkcyjnymi.

Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą liczyć na zatrudnienie w takich miejscach jak np.: firmy produkujące maszyny i urządzenia przemysłowe, firmy automatyki budynkowej, a także w firmach inżynieryjnych specjalizujących się w automatyzacji procesów produkcyjnych. Ponadto, absolwenci kierunku automatyka i robotyka mogą pracować w firmach produkcyjnych, gdzie zajmą się programowaniem i obsługą maszyn oraz systemów automatyki, a także w firmach logistycznych, gdzie będą projektować i wdrażać systemy magazynowe i transportowe.


Gdzie studiować na kierunku automatyka i robotyka w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Poznańskiej oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Poznańska oferuje 285 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUT oraz uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6400 zł.

Kierunek automatyka i robotyka - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują ograniczoną liczbę osób na poszczególne kierunki studiów – kandydaci wybierani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego tworzona jest lista rankingowa. Liczba miejsc na określonych kierunkach jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku automatyka i robotyka w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska: 285

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia oferowane przez prywatne uczelnie są z reguły płatne. Za naukę nie muszą płacić osoby, które podjęły studia stacjonarne w uczelni publicznej.

Automatyka i robotyka studia w Poznaniu - ceny 2023

 • Politechnika Poznańska – 6400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie publikują informacje o wynikach rekrutacji w samodzielnie wyznaczonym terminie. Kandydaci mogą dowiedzieć się o tym, czy dostali się oni na wybrane kierunki studiów, dzięki danym udostępnionym w ich prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w siedzibie wybranej uczelni lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej lub tradycyjnej). Preferowana forma doręczenia kompletnego zestawu może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych ustalany jest indywidualnie przez daną uczelnię – zazwyczaj można to robić zaraz po opublikowaniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci mają zaledwie kilka dni na dopełnienie niezbędnych formalności związanych z rekrutacją, dlatego powinni pospieszyć się – spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Poznań studia i stopnia

Automatyka i robotyka Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Poznań studia stacjonarne

Automatyka i robotyka Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w Poznaniu

Automatyka i robotyka w Poznaniu

 • Automatyka i robotyka w Poznaniu - studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w Poznaniu - studia II stopnia na kierunku automatyka i robotyka

  Politechnika Poznańska

  Politechnika Poznańska

  Automatyka i robotyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Poznaniu

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Poznaniu

Jakie opinie mają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Poznaniu?

Przed dokonaniem ostatecznych wyborów związanych z edukacją, należy rozwiać wszystkie wątpliwości. Dlatego, wśród pytań, które kandydaci powinni zadać znajduje się: Jakie ma kierunek Automatyka i robotyka w Poznaniu opinie?

Jacek, student Automatyki i robotyki mówi:

„Studiuję w Poznaniu, ale nie dlatego, że pochodzę z tego miasta i nie chciałem się z niego wyprowadzać. Po prostu wiem, że w moim mieście znajdują się świetne uczelnie, które zapewniają najlepsze wykształcenie. Dlatego poznaniacy nigdzie nie muszą się ruszać, bo tutaj mają wszystko, by osiągnąć swoje edukacyjne cele.”

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Pozostałe uczelnie w Poznaniu na których jest kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia