Zarządzanie - Wrocław
Dodaj do ulubionych

26.09.2023

Zarządzanie studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Zarządzanie we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 68 różnych specjalności. Studia można podjąć na 9 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na zarządzaniu we Wrocławiu w 2023 r. zaczynają się od 4000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku zarządzanie w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w mieście Wrocławiu rozpocznie się 15 marca 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Zarządzanie Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na zarządzaniu dają studentów zaawansowaną wiedzę na temat potencjału rynków międzynarodowych oraz funkcjonowania firm. Uczestnicy zajęć zagłębią się w pojęcia związane z różnego typu zarządzaniem: zasobami ludzkimi, przedsiębiorstwem czy finansami. Absolwenci kierunku posiądą umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych i stosowania środków zapobiegawczych. Absolwenci zarządzania mają też wiedzę na temat technik kreowania marki produktu.

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie pozwala odnaleźć się stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnorodnych przedsiębiorstwach. Absolwenci mogą swoją przyszłość związać z agencjami marketingowymi i reklamowymi, bądź szukac zatrudnienia w działach HR. Studia te są bazą do podjęcia pracy w zawodzie menedżera, prezesa, doradcy finansowego czy specjalisty ds. PR.
 

Uczelnie

We Wrocławiu zarządzanie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 7 uczelniach publicznychPolitechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Taduesza Kościuszki we Wrocławiu oraz 8 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Specjalności
Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4000 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów Wykaz opłat za studia na kierunku zarządzanie we Wrocławiu >

 

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Wrocławska

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej
Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Human resources i coaching stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku human resources i coaching

Pokaż więcej
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Pokaż więcej
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Transport stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku lub 4 lata • 2 lata • 3 lub 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Administracja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Politechnika Wrocławska

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

Pokaż więcej

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Pokaż więcej

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku wychowanie fizyczne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie w Wrocławiu najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Każda osoba, posiadająca świadectwo maturalne, która planuje pójść na studia, musi wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej. Dzięki niej zostaną wyłowieni najlepsi absolwenci szkół średnich i to oni w październiku zasilą grono studentów wrocławskich uczelni. W przypadku studiów na kierunku zarządzanie w swoich planach maturalnych musisz uwzględnić przedmioty takie jak: język obcy nowożytny, matematyka czy języka polskiego. Wymagania rekrutacyjne są dość szerokie ze względu na interdyscyplinarny charakter kształcenia.
 

Zarządzanie Politechnika Wrocławska - przedmioty maturalne

Politechnika Wrocławska w rekrutacji 2023/2024 na kierunek zarządzanie bierze pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: matematyka, język obcy, język polski oraz fizyka lub informatyka, będące przedmiotami dodatkowymi. Ponadto Politechnika Wrocławska rozpatruje także wyniki z egzaminu zawodowego, jeśli takowy został ukończony przez kandydata. dowiedz się więcej

Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka czy filozofia. dowiedz się więcej

Rekrutacja na zarządzanie w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować zarządzanie we Wrocławiu

Zarządzanie we Wrocławiu można podjąć na uczelniach publicznych: Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 
Zarządzanie można podjąć również na uczelniach niepublicznych (prywatnych): Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej (filia we Wrocławiu), Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.
 
Każda z uczelni oferuje ciekawy i nowoczesny program zajęć, dzięki czemu każdy ze studentów będzie miał szansę na zdobycie rozległej wiedzy i umiejętności praktycznych, które są niezwykle cenne na współczesnym rynku pracy. 
 

Gdzie studiować zarządzanie bezpłatnie we Wrocławiu

Zarządzanie we Wrocławiu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na uczelniach publicznych na: Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, a także na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Medycznym im. Piatów Śląskich we Wrocławiu jako specjalności. 

Gdzie studiować zarządzanie niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku zarządzanie we Wrocławiu można podjąć na: Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej (filia we Wrocławiu), Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.
Należy pamiętać, że studia niestacjonarne są płatne niezależnie od uczelni. 
 

Ile kosztują studia niestacjonarne na zarządzaniu we Wrocławiu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za kierunek studiów zarządzanie wahają sięod 4000 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niezależnie czy studia niestacjonarne oferowane są przez uczelnie państwowe czy prywatne, to są one płatne.

Jedyne bezpłatne studia jakie można podjąć są w formie stacjonarnej na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku zarządzanie zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu ekonomii, nauk społecznych, marketingu oraz socjologii. W czasie studiów nauczą się zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, przedsiębiorstwem oraz jakością. Dowiedzą się także, w jaki sposób wykorzystywać techniki marketingowe w praktyce, a także rozwiną zdolności komunikacyjne i interpersonalne, niezwykle ważne na stanowiskach kierowniczych.
Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 36,5 tys. kandydatów (o 7260 więcej niż rok wcześniej).
Wśród wrocławskich uczelni publicznych zarządzanie znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (ponad 1 tys. zgłoszeń).
 

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach menedżerskich oraz w zawodzie specjalisty do spraw social mediów, copywritera oraz Brand Managera. Ponadto zwiążą swoją przyszłość z agencjami marketingowymi i reklamowymi, firmami Public Relations czy działami HR.

Studia we Wrocławiu na kierunku zarządzanie zapewniają wszechstronne wykształcenie. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą dowolnie kierować swoją karierą – w zależności od indywidualnych ambicji oraz zainteresowań. Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które chce się prężnie rozwijać, musi korzystać z usług specjalistów z zakresu zarządzania. Zatem zastanów się, w jakim sektorze gospodarczym chciałbyś pracować i po prostu to zrealizuj!
Kierunki studiów takie jak zarządzanie dają bardzo solidne przygotowania do założenia własnej działalności gospodarczej. Jeżeli jesteś zatem osobą, która ma pomysł na własny biznes i nie do końca wie, jak poprowadzić go od strony technicznej, to te studia zapewnią ci bardzo rzetelne wykształcenie pod kątem prowadzenia firmy. To idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które w swojej pracy chciałby realizować własne pomysły i projekty.

Uczelnie we Wrocławiu starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która będzie atrakcyjna dla większości kandydatów. Jedną z takich zachęcających opcji jest możliwość rozpoczęcia kształcenia albo w trybie stacjonarnym (dziennym) albo niestacjonarnym (zaocznym). Studia dzienne wybierane są przez większość kandydatów, ponieważ zajęcia odbywają się w sposób systematyczny, a kształcenie na państwowej uczelni nie wiąże się z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne. Jednak studia zaoczne też mają wielu zwolenników – pozwalają one na rozwijanie innych pasji, czy kariery zawodowej. Warto jedynie pamiętać, że studenci większość materiału muszą przyswajać we własnym zakresie, a kształcenie zaoczne jest płatne.

 

Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie we Wrocławiu co roku wzbogacają się o wielu ambitnych i żądnych wiedzy studentów. Studia na kierunku zarządzanie znajdują się w ofercie wielu wrocławskich ośrodków akademickich. Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Zarządzania, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, czy nawet Politechnika Wrocławska – jak widzisz, możliwości na rozpoczęcie kształcenia na tym kierunku jest naprawdę bardzo dużo. Przeanalizuj te oferty, by wybrać tę, która najbardziej będzie odpowiadać twoim oczekiwaniom.
Program kształcenia na kierunku zarządzanie łączy w sobie wiele interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i prawnych. Osoba, która zajmuje się zarządzeniem, musi być bowiem wszechstronnie wykształcona. Zatem studenci w trakcie toku nauki będą stykać się z przedmiotami, które odnoszą się do różnych typów zarządzania: zasobami ludzkimi, przedsiębiorstwem, czy finansami. Studenci zarządzania muszą być zatem przygotowani, że socjologia, zagadnienia związane z naukami prawniczymi oraz ścisłymi będą się ze sobą przeplatać.
 

Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak zarządzanie musi charakteryzować interdyscyplinarny program nauczania, tak by wiedza absolwentów tego kierunku była jak najbardziej rozległa. Zatem studenci będą się uczyć, jak różnorodnie gospodarować przedsiębiorstwami i zasobami ludzkimi. Każda osoba, która kształci się na kierunku zarządzanie, wie jak:

 • diagnozować;
 • rozpoznawać;
 • analizować;
 • niwelować

problemy występujące w przedsiębiorstwach. Cykl nauczania opiera się przede wszystkim na praktycznych ćwiczeniach i warsztatach, które w sposób niezwykle kompetentny przygotowują do dalszej pracy. Oprócz takiego kształcenia podstawowego wszyscy studenci muszą wybrać jedną ze specjalizacji. Przykładowo może to być:

 • komunikacja marketingowa;
 • zarządzanie marką;
 • psychologia w biznesie;
 • zarządzanie w turystyce i rekreacji itd.

Specjalizacje na studiach na kierunku zarządzanie spełniają niezwykle ważną rolę, ponieważ dają przyszłym absolwentom bardzo szczegółowe przygotowanie do pracy. Warto też pamiętać o tym, że każda osoba, która kończy te studia, musi wejść w posiadanie wielu kompetencji miękkich. Otwartość, przenikliwość, empatia – to tylko kilka z przykładowych cech przyszłych profesjonalnych menedżerów.

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku zarządzanie cieszą się dużą popularnością – głównie ze względu na to, że kierunek ten kompleksowo przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach kadry zarządzającej średniego lub wysokiego szczebla. W trakcie nauki studenci poznają m.in. gospodarcze, kulturowe i społeczne aspekty współczesnego rynku, a także psychologiczne podstawy ludzkiego działania. Studia te pozwalają przyszłym specjalistom rozwinąć w szczególności kompetencje miękkie – absolwenci zarządzania doskonale odnajdują się w zakresie komunikacji i bez problemu kreują swoją markę.

W trakcie zajęć teoretycznych studenci zarządzania zapoznają się z najważniejszymi kodeksami prawnymi i uczą się poprawnego interpretowania ich treści. Uczestnicy poznają charakterystykę polskiego i międzynarodowego rynku, zgłębią też zagadnienia poświęcone społecznym i psychologicznym aspektom zarządzania. Absolwenci zarządzania rozpoznają i diagnozują problemy związane z gospodarowaniem informacjami czy zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi.

Absolwenci zarządzania przygotowani są do podjęcia pracy zawodowej w nowoczesnym środowisku biznesowym. W trakcie studiów przyszli specjaliści wykorzystują narzędzia informatyczne oraz skuteczne rozwiązania technologiczne, które stosowane są przez profesjonalnych przedsiębiorców na całym świecie. Doświadczeni absolwenci zarządzania mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub prowadzić istniejące już firmy zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku.

 

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie we Wrocławiu?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Wrocławska oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. 

Bezpłatne studia oferuje również Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UE we Wrocławiu oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 4000 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek zarządzanie - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Kandydaci na określone kierunki studiów przyjmowani są w oparciu o limit miejsc – przyszli studenci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska: 120

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne są bezpłatne we wszystkich publicznych szkołach wyższych. Za możliwość nauki muszą jednak zapłacić zazwyczaj studenci niestacjonarni uczelni publicznych oraz studenci prywatnych szkół wyższych.

Zarządzanie studia we Wrocławiu - ceny 2023

 • Uniwersytet Dolnośląski DSW – od 5450 zł
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu – 4000 zł
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska - 4900 zł
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu - od 5900 zł
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych - od 5500 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 6800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie samodzielnie decydują o tym, w jakim terminie opublikują wyniki rekrutacji na poszczególne studia. Kandydaci otrzymują informację o przyjęciu lub odrzuceniu ich aplikacji na wybrane kierunki studiów w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Pozwala im to dowiedzieć się, ile punktów zdobyli oni w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – do lipca 2023
 • Politechnika Wrocławska – 12.07.2023
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Preferowana forma doręczenia dokumentów rekrutacyjnych do siedziby wybranej szkoły wyższej może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji danej uczelni. Kompletne zestawy można składać najczęściej osobiście, jednak niektóre instytucje decydują się na przyjmowanie plików wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani na studia kandydaci mają najczęściej zaledwie kilka dni na dostarczenie kompletnych zestawów dokumentów rekrutacyjnych. Etap ten najczęściej rozpoczyna się niedługo po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Warto przygotować wcześniej niezbędne dokumenty, ponieważ spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – do 09.08.2023
 • Politechnika Wrocławska – od 13.07.2023 do 18.07.2023
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – od 18.07.2023 do 22.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Zarządzaniu?

Absolwenci Zarządzania mogą pochwalić się wiedzą złożoną z licznych zagadnień, wieloma umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Rozwinięta wszechstronność pozwala na wykonywanie obowiązków zawodowych w rozmaitych miejscach, między innymi w: przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach konsultingowych, czy też agencjach marketingowych, a lista na wymienionych wcale się nie kończy. Jak prezentują się zarobki absolwentów Zarządzania?

Średnie zarobki absolwentów Zarządzania w 2023 roku:

 • specjalista do spraw jakości – 4930 złotych
 • specjalista do spraw marketingu – 4800 złotych
 • team leader – 9500 złotych
 • kierownik projektu – 8600 złotych

 

Czy warto iść na Zarządzanie?

Zarządzanie jest kierunkiem cieszącym się dużym zainteresowaniem, a powód tego jest niezwykle prosty. Otóż, otwiera on przed absolwentami szerokie pole zawodowych możliwości. Na studiach na tym kierunku odnajdą się osoby o różnych zainteresowaniach i pomysłach na zawodową przyszłość, ponieważ programy nauczania pozwalają zaznajomić się z zagadnieniami z obszaru ekonomii, finansów, psychologii, czy logistyki.

 

Gdzie warto studiować Zarządzanie?

Kandydaci na studia we Wrocławiu mogą spodziewać się wielu ofert kształcenia. Zarządzanie to kierunek niezwykle popularny, a jego popularność przekłada się na rosnącą liczbę propozycji edukacyjnych. Osoby zainteresowane nauką mogą wybierać nie tylko spośród programów i specjalności, ale również uczelni.

Zarządzanie studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny

Kierunek Zarządzanie dostępny jest także w ofertach dydaktycznych wrocławskich uczelni niepublicznych. Cieszą się one równie dużym zainteresowaniem kandydatów i bardzo często, oprócz standardowego programu nauczania, oferują studentom liczne specjalności.

Zarządzanie studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu:

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
 • Uniwersytet WSB Merito
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia prowadzony na kierunku Zarządzanie opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę interdyscyplinarną, czyli złożoną z licznych zagadnień. Zagadnienia te dotyczą między innymi: ekonomii, finansów, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, rozwiązywania konfliktów, czy planowania i prowadzenia działań marketingowych. Ponadto, studenci Zarządzania nabywają jasno określonych umiejętności oraz coraz częściej poszukiwanych na rynku kompetencji społecznych. W toku kształcenia studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie projektami
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • finanse przedsiębiorstw
 • zarządzanie jakością

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Politechnika Wrocławska (Wydział Zarządzania) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Dolnośląski DSW stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Zarządzania UE Wrocław) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Wydział Przyrodniczo-Technologiczny) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego online studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie we Wrocławiu?

Studia zarządzanie we Wrocławiu mogą być niezwykle inspirującym czasem.

Monika, studentka drugiego roku, mówi:

Na studiach we Wrocławiu poznałam wielu wspaniałych ludzi. Uczestniczymy w wielu warsztatach i ćwiczeniach praktycznych, które zbliżają nas do siebie i sprawiają, że nauka przestaje być obowiązkiem, a staje się prawdziwą przyjemnością. Polecam studia na kierunku zarządzanie każdemu!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Wrocław studia i stopnia

Zarządzanie Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Wrocław studia stacjonarne

Zarządzanie Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Kierunki zarządzanie i marketing w mieście Wrocławiu

mikrobiznes
Rozwiń

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (1)

Marta odpowiedz

Rozglądałam się długo za odpowiednią uczelnią i wybor padł na WSKZ, od razu po maturze zapisałam się do nich. Wybrałam studia pierwszego stopnia z zakresu administracji i jestem mega zadowolona. Kierunek prowadzony w formie online, nie muszę tracić pieniędzy na dojazdy czy też wynajem mieszkania. Łatwo pogodzić naukę z pracą na etacie :)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia