Architektura - Warszawa

Architektura - Warszawa

Studia na kierunku architektura w Warszawie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Architektura stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 6 lat
forma: stacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Architektura stopień: (I), czas trwania: 4 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie architektura jako specjalność / ścieżka kształcenia

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Zarządzanie informacją stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie informacją

Akademia WIT w Warszawie

Akademia WIT w Warszawie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

23.06.2024

Architektura studia Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Architektura w Warszawie to 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie), 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) oraz 6-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia przygotowują do wykonywania zawodu architekta. Studenci zdobywają wiedzę z podstaw projektownia konstrukcji czy mechaniki budowli.

Architektura - Warszawa
Studia na kierunku architektura w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 6 lat (studia jednolite magisterskie)
Opis kierunku
Architektura to kierunek studiów oferujący szeroki wachlarz wiedzy teoretycznej i praktycznej. Studenci architektury zdobywają umiejętności projektowania obiektów architektonicznych oraz zespołów urbanistycznych. Poza zdobyciem wiedzy ogólnotechnicznej kierunek architektura daje możliwość rozwijania predyspozycji artystycznych.
Studia architektoniczne w Warszawie oferują także poszerzenie wiedzy z dziedzin prawa i fizyki, która wykorzystywana jest w codziennej pracy architekta. W programie zajęć student znajdzie przedmioty związane z podstawami technicznymi i ekonomicznymi projektowania, teorią i historią architektury, twórczością artystyczną czy techniką warsztatową. 
Architekci przygotowywani są do tego, by przekształcać wizje artystyczne w rzeczywistość za pomocą narzędzi i metod powszechnych we współczesnym budownictwie. Studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. architektury, urbanistyki i sztuki. Absolwenci tego kierunku kształtują otoczenie i zmieniają przestrzeń zarówno w kontekście estetycznym, jak i funkcjonalnym.
Ukończenie studiów na kierunku architektura daje wiele możliwości zatrudnienia w branży budowlanej i architektonicznej, przygotowując studenta do twórczej działalności zawodowej. Absolwenci architektury mogą podjąć pracę w biurach projektowych, pracowniach konserwatorskich, firmach zajmujących się architekturą wnętrz, a także w wydziałach architektury różnorodnych instytucji np. w urzędach czy przedsiębiorstwach. Studia przygotowują też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pracy w handlu technologiami i materiałami budowlanymi, bądź przy organizacji scenografii filmowej i teatralnej.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura w Warszawie rozpocznie się 8 kwietnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | Architektura Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku architektura w Warszawie można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na architekturze w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 10800 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na PW wyniósł 209 punktów.

Gdzie studiować architekturę w Warszawie

W Warszawie architekturę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Politechnice Warszawskiej (Wydział Architektury PW), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychWyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

 

Gdzie studiować architekturę bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na kierunku architektura, w roku akademickim 2024/2025, Politechnika Warszawska oferuje 100 miejsc, a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PW oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 10800 zł do 15600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek architektura - uczelnie w Warszawie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kieruneka architektura w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku architektura w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, j. obcy, fizyka, informatyka, historia, geografia, historia sztuki, język polski. Dodakowo przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień plastycznych czy rozmowa kwalifikacyjna. architektura Warszawa - przedmioty maturalne

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

Architektura wymaga jednak od kandydatów określonych predyspozycji, które sprawdzane są przez poszczególne uczelnie w trakcie rekrutacji. Przyszli studenci powinni przygotować się do praktycznego egzaminu, w którego trakcie testować będą swoje zdolności plastyczne.


Architektura Politechnika Warszawska (PW) - przedmioty maturalne

Politechnika Warszawska w roku 2024/2025 oferuje studia jednolite magisterskie na kierunku architektura. Podczas rekrutacji obowiązują: sprawdzian z uzdolnień i predyspozycji oraz cztery przedmioty maturalne – matematyka, język obcy, fizyka albo informatyka i geografia, historia, historia sztuki albo język polski. dowiedz się więcej

W roku akademickim 2024/2025 Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej prowadzi również rekrutację na studia I stopnia prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim muszą poświadczyć swoją znajomość tego języka poprzez wynik matury na poziomi rozszerzonym przynajmniej 80% lub certyfikat językowy. O dostaniu się kandydata na kierunek decyduje łączna suma punktów z egzaminu wstępnego, na który składają się: zadanie graficzne oraz rozmowa kwalifikacyjna. dowiedz się więcej

Rekrutacja na architekturę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku architektura w Warszawie

Studia na kierunku architektura w Warszawie realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia. Studia jednolite trwają 6 lat i kończą się tytułem magister architekt, z kolei pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają cztery lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od półtora roku do dwóch lat.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 
 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie stacjonarne I stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Wydział Architektury PW) stacjonarne II stopnia, jednolite więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku architektura w Warszawie: rysunek odręczny i malarstwo, materiałoznawstwo, podstawy projektowania konstrukcji, podstawy technik kompozycji w projekcie, geometria wykreślna, podstawy projektowania architektonicznego i ergonomii, historia budowy miast, mechanika budowli.
Program kierunku architektura przewiduje przedmioty poświęcone m.in.: infrastrukturze technicznej miasta, mechanice budowli, projektowaniu i modelowaniu, budownictwu, urbanistyce czy rewitalizacji. Kompleksowe przygotowanie umożliwia absolwentom architektury rozpoczęcie pracy w takich miejscach jak np. pracownie konserwatorskie, architektoniczne czy urbanistyczne.
 
Kierunek Architektura w Warszawie niczym dobrze postawiona budowla składa się z fundamentalnych elementów, w postaci:
 • prawa budowlanego
 • organizacji procesu projektowego
 • wykonawstwa i nadzoru budowlanego
 • technologii budowlanych

Studenci architektury szkolą swoje zdolności plastyczne i artystyczne. W trakcie nauki będą oni wykonywali różnorodne zadania, które polegać będą m.in. na tworzeniu rysunków technicznych czy projektowaniu przestrzennym.

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Architektura to kierunek, który zainteresować może w szczególności osoby wyróżniające się zmysłem przestrzennym, poczuciem estetyki, zamiłowaniem do nauk technicznych oraz zdolnościami artystycznymi. Studenci architektury poznają zagadnienia np. konstrukcyjne, budowlane i inżynieryjne, związane z projektowaniem budynków. Ponadto uczestnicy zajęć rozwijają swoje umiejętności w zakresie m.in. projektowania obiektów architektonicznych lub zespołów urbanistycznych, a także zarządzania projektami.

Studia w Warszawie na architekturze poświęcone są także np. społecznym, kulturowy, przyrodniczym, historycznym, ekonomicznym, prawnym i administracyjnym uwarunkowaniom działalności inżynierskiej. Architektura ma charakter interdyscyplinarny i pozwala studentom zdobyć umiejętności niezbędne m.in. do: dostosowywania architektury do ludzkich potrzeb; wdrażania ekologicznie odpowiedzialnego projektowania zrównoważonego; tworzenia rzetelnych kosztorysów; realizowania projektów budowlanych.

Absolwenci architektury uzyskują zazwyczaj zawodowy tytuł magistra inżyniera architekta, który umożliwia zdobycie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą podjąć pracę np. w biurze architektonicznym lub w biurze planowania przestrzennego. Ponadto są oni przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Polecane architektura studia w Polsce

 

Jakie są specjalności na kierunku architektura w Warszawie

Współczesne studia z architektury charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 

Po jakim profilu na kierunek architektura w Warszawie

Architektura to wymagający kierunek, na który trudno się dostać. Dlatego o studiach tych warto myśleć, już nawet na etapie wyboru szkoły średniej. Najbardziej uniwersalna może okazać się nauka w liceum na profilu matematyczno-fizycznym, która zapewni przyszłym studentom bazę niezbędną do dobrego zdania matury.

Dobrym rozwiązaniem jest także wybór szkół, które oferują naukę na profilach architektonicznych lub plastycznych. Ten wybór może zapewnić podstawową wiedzę na temat architektury oraz wpłynie na rozwój umiejętności manualnych oraz zwiększy wrażliwość na sztukę. Odnalezienie się na studiach z architektury, może pomóc także wcześniejsza nauka w technikum budowlanym, która może okazać się pomocna przy pracy nad pierwszymi projektami na studiach.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku architektura w Warszawie są trudne

Studia na kierunku architektura w Warszawie uznawane są za trudne ze względu na szeroki zakres wiedzy i umiejętności przekazywanych w toku nauczania. Jest to kierunek, który łączy wiedzę na temat budownictwa z elementami fizyki, inżynierii, matematyki, a także sztuki. Studia architektoniczne, przeznaczone są dla osób, które gotowe są na godziny pracy nad projektami i rysunkami. To dlatego, że podstawą tego kierunku są zajęcia skupiające się na praktyce.

Architektura wymaga kreatywności, umiejętności rysunku i planowania przestrzennego. Aby jednak zrozumieć tę dziedzinę w pełni, studenci zagłębiają się w techniczne aspekty budownictwa. Pomimo trudności, miłośnicy architektury, poczują się na tym kierunku spełnieni.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na architekturze w Warszawie

Studia z architektury w Warszawie to kierunek dla umysłów ścisłych. Studia architektoniczne przekazują różnorodną wiedzę z obszarów matematyki, fizyki, inżynierii oraz umiejętności plastycznych. Dlatego trudność przedmiotów zależy od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań studenta.

Zdarzają się jednak przedmioty, które przez wszystkich studentów uważane są jako trudniejsze. Wśród nich wymienić można te, które skupiają się historii architektury i budowie miast, geometrii wykreślanej, mechanice czy fizyce budowli. Niezależnie od stopnia trudności przedmiotów, najważniejsza jest systematyczna nauka i oddawanie na czas prac praktycznych i projektów.

 

Czy studia na kierunku architektura w Warszawie to studia z przyszłością

Architektura to to dziedzina, która stale się rozwija, kładzie nacisk na innowacje i sama kreuje trendy. Architekci są szczególnie potrzebni w dynamicznie rozwijających się i dużych aglomeracjach. Jako architekt będziesz mógł pracować w nie tylko w biurach architektonicznych, ale także firmach deweloperksich czy instytucjach rządowych.

Studia z architektury to zdecydowanie studia z przyszłością, patrząc także przez pryzmat rynku pracy. Interdyscyplinarna wiedza i umiejętności, które zdobędziesz na studiach mogą okazać się kluczowe podczas szukania zatrudnienia. Nawet przypadku konieczności przebranżowienia, absolwenci nadal mają przed sobą wiele możliwości.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na architekturę w Warszawie

Przez niewielki limit miejsc i duże zainteresowanie tym kierunkiem, nie każdy kandydat zdoła się dostać na architekturę w Warszawie. Aby mieć jak największe szanse powodzenia, do rekrutacji należy podejść wielowymiarowo. Podstawą są wyników egzaminu dojrzałości. Tak więc kandydaci powinni skupić się na tym by dobrze zdać rozszerzoną maturę z matematyki oraz języka obcego.

W przypadku architektury, decydujące mogą okazać się decyzje podjęte na wcześniejszych etapach edukacji. Kluczowy może okazać się wybór szkoły średniej, która pozwoli na zdobycie umiejętności manualnych, ważnych podczas sprawdzianu uzdolnień plastycznych.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku architektura w Warszawie jest matematyka

Architektura nie mogłaby się obyć bez matematyki. Jako student, będziesz uczestniczył w zajęciach poświęconych samej "królowej nauk", ale też takich, które wykorzystują wiedzę matematyczną. Na architekturze w Warszawie spotkasz się z matematyką podczas zajęć m.in.: z konstrukcji budowlanych, analizy przestrzennej czy planowania przestrzennego.

Matematyka obecna jest także w rysunku technicznym, gdzie występuje pod postacią geometrii. Poziom matematyki na architekturze nie jest jednak tak zaawansowany, jak na innych kierunkach technicznych.

 

Czy warto iść na architekturę

Architektura jest kierunkiem, który można określić mianem wyjątkowego, ponieważ wymaga od studentów wielu zdolności. Ponadto, program nauczania złożony jest z licznych zagadnień, odnoszących się między innymi do obszarów humanistycznych, technicznych oraz sztuk pięknych. Atutem studiów na kierunku Architektura są bez wątpienia szerokie perspektywy zawodowe, ponieważ posiadając dyplom można pracować nie tylko we wspomnianych pracowniach projektowych, czy wydziałach architektury i urbanistyki urzędów.

Absolwenci tego kierunku odnajdują się również w projektowaniu wystaw i targów, projektowaniu scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej oraz innych dziedzinach, często pozornie odległych od architektury.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Architektura studia podyplomowe w Warszawie

Absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu architektury. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

 

Ile trwają studia na kierunku architektura w Warszawie

Studia I stopnia na kierunku architektura w Warszawie trwają 4 lata (studia inżynierskie). Studia II stopnia trwają od 1,5 roku do 2 lat. Studia jednolite magisterskie na kierunku architektura przewidują program trwający 6 lat.

Sprawdź 

Architektura w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier architekt
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier architekt / magister architekt
jednolite magisterskie 6 lat magister architekt
Jaka praca po architekturze

Jaka praca po architekturze

Absolwenci, którzy ukończyli studia architektoniczne, mogą szukać zatrudnienia m.in. w pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych czy wydziałach architektury i urbanistyki. Architekci biorą także czynny udział w projektowaniu scenografii i organizacji wystaw czy targów.
 

Czy trudno jest znaleźć pracę po architekturze w Warszawie

Kluczem do znalezienia pracy w dziedzinie architektury jest doświadczenie i zdolności. Nie liczy się samo ukończenie studiów, ale także zaagnażowanie i uczestnictwo w wielu projektach studenckich czy praktykach zawodowych. Warto zadbać także o stałe powiększanie portfolio, które jest odzwierciedleniem kreatywności architekta i często decyduje o przyszłym miejscu pracy.

Architektura to dziedzina z dużą konkurencją. Aby wybić się ponad resztę warto brać udział w targach pracy i wydarzeniach branżowych, które pozwolą na zdobycie kontaktów i znajomości w świecie architektury. Konieczne jest też stałe podnoszenie swoich kwalifikacji związanych chociażby z obsługą nowoczesnych narzędzi projektowych.

 

Ile zarabia się po architekturze

Absolwenci studiów na kierunku Architektura wyróżniają się wszechstronnym wykształceniem w zakresie architektury i urbanistyki oraz przygotowaniem do wykonywania różnorodnych zadań w ich obszarze, jak również współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, plastycznych i ekonomicznych.

Absolwenci Architektury pracują między innymi w: projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, w wydziałach architektury i urbanistyki urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w służbach konserwatorskich i w przedsiębiorstwach budowlanych. A ile wynoszą ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Architektury w 2024 roku:

 • architekt wnętrz – 6400 złotych
 • architekt w biurze projektowym – 5800 złotych
 • renowator zabytków architektury – 4600 złotych
Jak wygląda rekrutacja na architekturę w Warszawie

Jak wygląda rekrutacja na architekturę w Warszawie

Przed aplikacją na Architekturę w Warszawie warto się upewnić co do miejsca, z którym chcielibyśmy związać się na okres nauki. Stolica Polski daje dosyć duże możliwości w kwestii wyboru, gdyż Architekturę można studiować na różnych uczelniach.

Architektura - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty liczą się na architekturę w Warszawie

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się już przy wyborze przedmiotów maturalnych. W przypadku studiów na kierunku architektura w Warszawie podczas rekrutacji uwzględniane są takie przedmioty jak matematyka, język obcy, fizyka. Dodatkowo uwzględniane mogą być wyniki z takich przedmiotów jak informatyka, geografia, historia, historia sztuki lub język polski.

Wyniki egzaminów maturalnych, nie są jednak jedyną podstawą do kwalifikacji na studia z architektury. Istotne są także umiejętności manualne, które każdy z kandydatów musi potwierdzić, zdając sprawdzian uzdolnień plastycznych organizowany przez uczelnię.

Sprawdź architektura Warszawa - przedmioty maturalne

 

Jakie progi na architekturę w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na architekturę na Politechnice Warszawskiej na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 209 punktów.

czytaj dalej:

 

Limity miejsc

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci mają na to najczęściej zaledwie kilka dni – należy dopełnić formalności w określonym przez uczelnię terminie, w przeciwnym wypadku kandydat może zostać skreślony z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Limity miejsc na kierunku architektura w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 100
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 60

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

sprawdź 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na studia informację o wynikach rekrutacji otrzymują w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni nie tylko poznać wynik, który zdobyli w procesie rekrutacyjnym, ale również dowiedzieć się, które miejsce na liście rankingowej zajęli.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – 18 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani kandydaci mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne często za pomocą poczty – elektronicznej lub tradycyjnej. Najczęściej jednak uczelnie przyjmują kompletne zestawy dokumentów, które doręczone zostają osobiście przez kandydatów do siedziby wybranej szkoły.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, mogą składać dokumenty rekrutacyjne w terminie określonym przez daną uczelnię. Zestaw dokumentów musi być kompletny oraz dostarczony na czas – spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – od 19 do 24 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować architekturę

Kandydaci na studia w Warszawie mogą wziąć pod uwagę kilka uczelni, w których prowadzone są studia na kierunku Architektura. W zestawieniu miejsc oferujących ten kierunek znajduje się zarówno uczelnia publiczna, jak i niepubliczne szkoły wyższe.

Architektura studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska

dowiedz się więcej

 

Warszawa wyróżnia się bogatą ofertą edukacyjną, a na edukacyjnej mapie miasta widnieje wiele uczelni niepublicznych, z których część posiada w swoich ofertach dydaktycznych omawiany przez nas kierunek.

 

Architektura studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku architektura w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku architektura w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku architektura w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 10800 zł do 15600 zł za pierwszy rok studiów.

Architektura studia Warszawa - ceny 2024

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie – od 10800 zł
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – 15600 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować architekturę w Warszawie

Architekturę w Warszawie można studiować w trybie stacjonarnym w jednej uczelni publicznej – Politechnice Warszawskiej (Wydział Architektury PW). Ponadto architekturę w trybie stacjonarnym oferują dwie warszawskie szkoły prywatne: Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Niestacjonarną naukę na tym kierunku można podjąć jedynie w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Gdzie studiować architekturę bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatną naukę na kierunku architektura w Warszawie oferuje tylko jedna uczelnia publiczna – Politechnika Warszawska (Wydział Architektury PW). Studenci tej szkoły wyższej mogą studiować architekturę tylko stacjonarnie.

Gdzie studiować architekturę niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarną naukę na kierunku architektura w Warszawie oferuje tylko jedna uczelnia prywatna – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Należy pamiętać o tym, że studia niestacjonarne na kierunku architektura wiążą się z opłatami.

Dowiedz się więcej architektura w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na architekturze w Warszawie

Niestacjonarna nauka na kierunku architektura w Warszawie jest płatna, a ceny za jeden rok akademicki na tych studiach wahają się od 6200 zł do 13080 zł. ceny - architektura Warszawa >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne na kierunku architektura są płatne – studenci, którym zależy na bezpłatnej nauce w zakresie architektury powinni zdecydować się na studia stacjonarne oferowane przez uczelnię publiczną.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura Warszawa studia stacjonarne

Architektura Warszawa studia niestacjonarne

Architektura w Warszawie

 • Architektura w Warszawie - studia jednolite

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w Warszawie - studia jednolite na kierunku architektura

  Politechnika Warszawska

  Politechnika Warszawska

  Architektura stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Warszawie?

Podjęcie decyzji o wyborze kierunku kształcenia już jest dużym sukcesem i krokiem ku naszej przyszłości, lecz kandydaci na studia muszą zmierzyć się z jeszcze jedną nie wiadomą: gdzie studiować? Jakie ma kierunek Architektura w Warszawie opinie?
 
Karol, student Architektury mówi:
„Studiowanie Architektury w Warszawie to ciekawa przygoda. W tym mieście mieszają się różne style, koncepcje, historia ze współczesnością. Takie miasto napędza twój umysł, poszerza granice twojej pomysłowości. Czerpanie z charakteru miasta już jest pewną nauką.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (61)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

uaz odpowiedz pokaż odpowiedzi (20)

@Sona nie ma czego się bać tylko trzeba próbować. To nie wyrok na całe życie - zawsze można zmienić :) @Doradca jestem ciekaw czy pomagacie zdobyć doświadczenie podczas nauki - jakieś praktyki są organizowane przez Was czy raczej na własną rękę?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: uaz odpowiedz

Witaj, Uaz! To prawda. Należy pamiętać, że student ma prawo do zmiany kierunku, który studiuje. Wystarczy złożyć podanie do dziekana i czekać na rozpatrzenie decyzji. Pisemny wniosek należy złożyć do dziekana nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego a w szczególnych przypadkach - semestru. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: uaz odpowiedz

Witaj, Uaz! W Akademii Finansów i Biznesu Vistula naszą misją jest przekazywanie praktycznej wiedzy, ale także umożliwienie studentom zdobywania doświadczenia już na studiach. Te priorytety obowiązują również na kierunku Architektura. Studia to czas, aby stawiać pierwsze kroki w wymarzonej branży. Po I i II roku studiów gwarantujemy trzy tygodnie ćwiczeń terenowych oraz pięć tygodni praktyki dyplomowej. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Sona W odpowiedzi do: uaz odpowiedz

No ale skoro już wybrałam to wolałabym jednak zostać i nie marnować sobie czasu na naukę, jeżeli nagle mi się coś odwidzi :p aczkolwiek będę trzymać się nogami i rękoma :) W ogóle widziałam, że na uczelniach ruszyły również studia online, myślicie że warto się na takie wybrać, czy lepsze są już te zaoczne ?

qmba W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca i to jest zdrowe podejście a nie wyrok i poźniej chodzić jak na skazanie. @doradca bardzo fajnie że są jakieś dodatkowe cwiczenia. a jest jakaś pomoc po szkole w znalezieniu pracy jeżeli ktoś ma problemy?

Sara W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Ciekawią mnie opinie ludzi , którzy ukończyli już te staże i praktyki.

Ramona W odpowiedzi do: Sara odpowiedz

To jak cię ciekawią to idź na targi pracy albo dni otwarte i sobie z nimi pogadaj... tutaj to raczej nie licz na eseje od absolwentów.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sara odpowiedz

Witaj, Sara! Jeśli chcesz poznać opinie naszych absolwentów, to na naszej uczelni jest Koło Absolwentów. Możesz przyjść i zapytać. Myślę, że z chęcią udzielą Ci odpowiedzi. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Sara W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

a właśnie ,że liczyłam . Opinii o szkole powinni udzielać absolwenci ,ew j/w doradca, a nie chcący ewentualnie pomyśleć na wyborem

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Witaj, Ramona! Przyjście na dni otwarte do doskonały pomysł. Na naszej stronie internetowej zawsze znajduje się informacja, jeśli takie dni mają się odbyć. Warto śledzić nasze aktualności. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sona odpowiedz

Witaj, Sona! Studia Online są nowoczesną formą studiów realizowaną z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjno-komunikacyjnej w AFiB Vistula. Studia online doskonale przygotowują do pracy zawodowej, ponieważ najlepiej odzwierciedlają jej charakter. Podstawowa różnica polega na organizacji nauki ? 50% zajęć odbywa się w trybie online, 50% ? na uczelni. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sara odpowiedz

Witaj, Sara! Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni, pytaj śmiało. Właśnie po to tutaj jestem, aby rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tokio W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A czy wiadomo co się dzieje dalej z absolwentami czy dany kierunek był dla nich dobrym wyborem, macie jakieś takie informację?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Tokio odpowiedz

Witaj, Tokio! Na naszej uczelni prowadzimy Klub Absolwenta. Jeśli masz jakieś pytania do absolwentów naszej uczelni to bez problemu możesz z nimi porozmawiać osobiście. W dodatku nasze statystyki pokazują, że zdecydowanie większa część naszych absolwentów pracuje w swoim zawodzie. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

fig W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@sara znajomy ukończył i jest bardzo zadowolony. @doradca fajnie, że poza samym nauczaniem są inne rzeczy które pomagają absolwentom np w szukaniu pracy. Zazwyczaj jak skończysz to zostajesz sam sobie.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: fig odpowiedz

Witaj, fig! Naszym zadaniem jest pomoc studentom, dlatego nie pozostawiamy ich ''samym sobie'' :) Staramy się, aby uczelnia była jak drugi dom. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

kolek W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@fig zdecydowałem się na vistule i wszystko idzie zgodnie z oczekiwaniami. @Doradca to nie częste, że uczelnia interesuje się absolewntami.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: kolek odpowiedz

Witaj, kolek! Nasza uczelnia stara się dbać o każdego studenta i o każdego absolwenta :) Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: kolek odpowiedz

Witaj, kolek! Cieszę się, że zdecydowałeś się na wybór naszej uczelni. Jaki kierunek wybrałeś? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Zosia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@kolek to prawda, rzadko się zdarza. Na pewno jest to bardzo pomocne na start

Eliza W odpowiedzi do: Zosia odpowiedz

ogólnie bardzo dużo pomagają studentom. Miałam obawy wybierając się na studia w końcu to pierwszy rok najgorszy, ale jakoś to poszło i jestem zadowolona :)

Sona odpowiedz pokaż odpowiedzi (24)

Ogólnie od dawna wiedziałam, że będę studiować architekturę, jednak mam obawy że po prostu sobie nie poradzę ? Nie wiem czy to po prostu stres czy mała wiara w siebie :( @Doradco a czy absolwenci uczelni dostają pracę po ukończeniu studiów ? W ogóle uczelnia pomaga ogarnąć ten temat ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sona odpowiedz

Witaj, Sona! Pamiętaj, że wybierając kierunek studiów trzeba się kierować również swoimi pasjami/zainteresowaniami. Jeśli szeroko pojęta architektura Cię interesuje i widzisz siebie w zawodzie architekta - nie zwlekaj. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sona odpowiedz

Witaj, Sona! 80% studentów ostatniego roku ma już pracę, a aż 90% absolwentów znajduje pracę do 3 miesięcy po ukończeniu studiów. Biuro Karier pomaga zarówno studentom jak i absolwentom w znalezieniu ofert staży/praktyk oraz pracy. Są one zamieszczane na stronie internetowej i wywieszane na tablicy ogłoszeń obok Biura. Można je również przejrzeć w Biurze, a przy okazji porozmawiać z doradcą. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

zygzak W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradca niestety ale dużo ludiz wybiera kierunek dla kasy a nie przyjemności - dlatego po roku czasu masa ludzi rezygnuje. @80% studentow ma prace ostatniego roku ? ta statystyka brzmi naprawdę bardzo obiecująco.

Ramona W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A jak dają radę z połączeniem studiów dziennych i pracy? Ułatwiacie im to jakoś planem dostosowanym do pracy?

Roksana W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A z jakim tytułem kończy się studia na architekturze? Inż arch. czy po prosu inż.?

Sara W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Przecież jest tona róznych prac i różnych grafików. pod każdego z osobna sie nie dostosują. Nie wymagajmy od uczelni ,żeby słała płatki róż pod nogi .

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Witaj, Ramona! Dla chcącego nic trudnego. Da się połączyć studia dzienne z pracą. Myślisz o pracy weekendowej czy w tygodniu? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Sara odpowiedz

Witaj, Sara! Oczywiście nie jesteśmy w stanie dostosować planu tak, aby każdemu pasowało, jednak myślę, że jest on dość przystępny. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Roksana odpowiedz

Witaj, Roksana! Studia na kierunku Architektura kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera architekta. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Roksana W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A czy w programie studiów jest WF i jakiś lektorat? Jest on obowiązkowy ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Roksana odpowiedz

Witaj, Roksana! Na pierwszym roku w semestrze I w spisie obowiązkowych przedmiotów znajduje się zarówno język obcy jak i sport i rekreacja. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Tokio W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Zawsze mnie zastanawiało po co ten wf ? :p no chyba że jest coś ciekawszego niż aerobik czy siłka

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Tokio odpowiedz

Witaj, Tokio! Oczywiście sport i rekreacja to nie tylko aerobik i siłownia. Do wyboru są różne dziedziny. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Monika W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

W sumie jakaś różnorodność a nie tylko siedzenie w sali wykładowej albo na ćwiczeniach.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Monika odpowiedz

Witaj, Monika! Różnorodność to podstawa, staramy się, aby każdy odnalazł na naszej uczelni coś dla siebie. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ala W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@Doradca a czy dla kierunku architektura działa także biuro karier? Czy uczelnia pomaga w znalezieniu pracy ?

Monika W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Dlatego nie żałuje, że właśnie wybrałam akurat vistule na swoją uczelnię.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ala odpowiedz

Witaj, Ala! Nasze Biuro Karier działa dla wszystkich kierunków na uczelni, bez wyjątków. Głównym jego zadaniem jest pomoc studentom w znalezieniu ciekawych ofert pracy czy też praktyk. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

sanzo W odpowiedzi do: Monika odpowiedz

@Monika ja też nie żałuje i jestem pozytywnie zaszkoczony :) @Ala wydaje mi się, że każdemu pomogą, kto potrzebuje pomocy.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Monika odpowiedz

Witaj, Monika! Cieszę się, że nie żałujesz wyboru naszej uczelni. Jaki kierunek studiujesz? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: sanzo odpowiedz

Witaj, sanzo! Cieszę się, że według Ciebie nasza uczelnia spełnia wszelkie wymagania. Jaki kierunek studiujesz? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: sanzo odpowiedz

Witaj, sanzo! Masz rację - pomagamy każdemu studentowi, bez żadnych wyjątków. Poza znalezieniem ciekawych ofert pracy pomagamy w napisaniu CV czy listu motywacyjnego :) Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Zosia W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@doradco napisać dobre cv to wcale nie taka prosta sprawa, dobrze że można się kogoś poradzić w takich kwestiach

Eryk W odpowiedzi do: Zosia odpowiedz

Dlatego fajnie, że można liczyć na ich pomoc. Jestem zadowolony że wybrałem ich uczelnie

DoradcaOnlineVistula odpowiedz pokaż odpowiedzi (13)

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl

Ramona W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Czy studenci architektury dostają od uczelni dostępy do bezpłatnych aczkolwiek pełnych programów niezbędnych do tworzenia projektów na zajęcia?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Witaj, Ramona! Kładziemy nacisk na zajęcia projektowe pod okiem doświadczonych architektów. Biorąc pod uwagę znaczenie prezentacji projektów architektonicznych na dzisiejszym rynku pracy, przywiązujemy szczególną wagę do kształcenia w zakresie wizualizacji i prezentacji graficznej w oparciu o profesjonalnie wyposażoną pracownię komputerową (3dsMAX, AutoCad, Revit, Sketchup, Photoshop, Blender, Rhinoceros). Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ramona W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Faktycznie spory wachlarz dostępnych programów.. I na prawdę można ze wszystkich korzystać? Słyszałam wiele różnych opowieści z innych uczelni stąd moje niedowierzanie

Roksana W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

A czy wszystkie programy są realizowane w toku studiów? Bo jest ich na prawdę sporo i z tego co wiem niektóre są na prawdę wymagające. Zastanawiam się czy student zdąży je wszystkie opanować w dobry stopniu?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ramona odpowiedz

Witaj, Ramona! Oczywiście nasi studenci mogą korzystać ze wszystkich dostępnych programów. W końcu po to pracownia komputerowa została w nie wyposażona. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Roksana odpowiedz

Witaj, Roksana! Na naszej stronie internetowej w zakładce dotyczącej programu studiów jest opisane dokładnie na którym etapie jako student będziesz korzystać z konkretnego programu. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Roksana W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@DoradcaOnlineVistula A kto wykłada architekturę? Czy wśród prowadzących są jacyś znani architekci ?

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Roksana odpowiedz

Witaj, Roksana! Nasi wykładowcy to niezwykli eksperci i praktycy w swoich dziedzinach. Kadra na kierunku Architektura została dobrana tak, aby studenci mieli styczność zarówno z doświadczonymi architektami i specjalistami powiązanych branż, jak i z młodymi architektami czynnymi zawodowo. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Ala W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

@Doradca a czy w programie studiów są przewidziane jakieś obowiązkowe praktyki do odbycia??

Tomasz W odpowiedzi do: Ala odpowiedz

@Ala na każdej uczelni sa obowiązkowe praktyki. @Roksana jak się zdecydujesz nie będziesz żałować. uczelnia na wysokim poziomie.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Ala odpowiedz

Witaj, Ala! W Akademii Finansów i Biznesu Vistula naszą misją jest przekazywanie praktycznej wiedzy, ale także umożliwienie studentom zdobywania doświadczenia już na studiach. Te priorytety obowiązują również na kierunku Architektura. Studia to czas, aby stawiać pierwsze kroki w wymarzonej branży. Po I roku studiów gwarantujemy dwa tygodnie ćwiczeń terenowych, po II roku praktykę budowlaną, a w trakcie III roku praktykę architektoniczną w biurze projektowym. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Tomasz odpowiedz

Witaj, Tomasz! Nie wszystkie kierunki studiów mają w programie obowiązkowe praktyki. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Tomasz odpowiedz

Witaj, Tomasz! Czy jesteś studentem naszej uczelni? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia