Dodaj do ulubionych

CHEMIA W KRYMINALISTYCE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku chemia w kryminalistyce to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.


Studenci kierunku chemia w kryminalistyce będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk chemicznych, biologicznych i przyrodniczych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat chemii sądowej, kryminalistyki oraz genetyki. W ramach studiów, nauczą się wykorzystywania technik kryminalistycznych i analitycznych oraz poznają zasady dokonywania eksperckiej oceny zdarzeń.

Po ukończeniu studiów, absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach chemicznych, kryminalistycznych i diagnostycznych. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w służbach mundurowych lub jednostkach naukowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi i rozpocząć niezbędne przygotowania. Warto pamiętać, że proces rekrutacyjny może być zmienny i różnić się w zależności od uczelni.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku chemia w kryminalistyce to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA W KRYMINALISTYCE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Chemia w kryminalistyce stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE CHEMIA W KRYMINALISTYCE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Jednostka prowadząca

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 23.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia w kryminalistyce

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA W KRYMINALISTYCE?

Chemia w kryminalistyce to kierunek, będący połączeniem nauk chemicznych i przyrodniczych z kryminalistycznymi oraz prawnymi. Dzięki takiej interdyscyplinarności programu nauczania, studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie i wiedzę z zakresu chemii, biologii, genetyki, toksykologii czy kryminologii. W ramach kształcenia, rozwiną także cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku chemia w kryminalistyce możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W ramach studiów na kierunku chemia w kryminalistyce, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat chemii sądowej oraz szeroko pojętych zagadnień chemicznych, biologicznych oraz przyrodniczych. Program nauczania zakłada także realizacje zajęć z obszaru toksykologii i genetyki, których znajomość jest niezbędna w pracy kryminologa.

Jednak, ze względu na praktyczny wymiar studiów, studenci najwięcej czasu poświęcą na doskonalenie umiejętności analizy kryminalistycznej czy analizy cyfrowych nośników danych. Co więcej nauczą się pracy z materiałem dowodowym oraz eksperckiej analizy zdarzeń.

Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie zdolności obsługi nowoczesnej aparatury chemicznej oraz prowadzenia prac laboratoryjnych. Studenci wykształcą również niezwykle ważne kompetencje miękkie i poznają zasady pracy w grupie oraz zarządzania pracą poszczególnych zespołów.

 

3. Gdzie studiować kierunek Chemia w kryminalistyce

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Chemia w kryminalistyce:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA W KRYMINALISTYCE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA W KRYMINALISTYCE?

Studia na kierunku chemia w kryminalistyce będą trwały 1,5 roku (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku chemia w kryminalistyce na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA W KRYMINALISTYCE STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku chemia w kryminalistyce na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek chemia w kryminalistyce na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA W KRYMINALISTYCE?

Absolwenci studiów na kierunku chemia w kryminalistyce, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i jednocześnie przyszłościowej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie sprawdzą się jako pracownicy laboratoriów chemicznych, kryminalistycznych czy diagnostycznych. Równie ciekawą opcją może być podjęcie zatrudnienia w służbach mundurowych lub jednostkach badawczych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia w kryminalistyce:

  • laboratoria badawcze
  • laboratoria kryminalistyczne
  • laboratoria diagnostyczne
  • służby mundurowe
  • jednostki badawcze
  • placówki edukacyjne

 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia można rozważyć kontynuacje nauki na studiach doktoranckich i rozpoczęcie kariery naukowej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA W KRYMINALISTYCE

Komentarze (0)