Biologia z przygotowaniem pedagogicznym

Biologia z przygotowaniem pedagogicznym

Dodaj do ulubionych

Biologia z przygotowaniem pedagogicznym studia - kierunek studiów

Studia na kierunku biologia z przygotowaniem pedagogicznym to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Kierunek biologia z przygotowaniem pedagogicznym umożliwią Ci zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do prowadzenia przedmiotu przyroda i biologia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia tego typu są przeznaczone dla osób, które mają przygotowanie pedagogiczne oraz dla absolwentów kierunków takich jak pedagogika, ochrona środowiska, przyrodoznawstwo.

Absolwenci mają szansę podjąć pracę w placówkach badawczych, laboratoriach, instytucjach ochrony przyrody i środowiska, w ośrodkach szkoleniowych dla osób dorosłych i młodzieży, a przede wszystkim w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. Kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty we wskazanym terminie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGIA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Biologia z przygotowaniem pedagogicznym stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Biologia z przygotowaniem pedagogicznym - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biologia z przygotowaniem pedagogicznym

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM?

Studia biologiczne w zakresie kierunku biologia z przygotowaniem pedagogicznym umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy biologicznej, która obejmuje zagadnienia związane z ekologią roślin i fitosocjologią, biologią ewolucyjną, genetyką molekularną i sądową, mikrobiologią środowiska i kliniczną, immunopatologią. Studenci mają szansę poznać techniki molekularne, kultury in vitro oraz metody filogenetyki molekularnej. Nauczysz się planować badania naukowe, opierając je na metodologii nauk przyrodniczych i bioinformatyki.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach, które wyposażone są w odpowiedni sprzęt multimedialny. Uczelnia wyposażona jest w technicznie przygotowane pracownie komputerowe i laboratoryjne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biologia z przygotowaniem pedagogicznym możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek biologia z przygotowaniem pedagogicznym opracowywany jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci mają szansę zdobyć kompetencje zawodowe potrzebne do pracy w charakterze nauczyciela biologii w szkole podstawowej i średniej. Będziesz miał/a szansę uczestniczyć w zajęciach odnoszących się do pedagogiki, psychologii ogólnej, rozwojowej i społecznej, a także w warsztatach, które umożliwią wykształcenie komunikacji interpersonalnej i diagnozy psychopedagogicznej.

Studenci uczą się projektować i realizować pracę dydaktyczną w szkole podstawowej i średniej, a także monitorują i oceniają osiągnięcia uczniów z przedmiotu, którym jest przyroda lub biologia. Nabędziesz również zdolność do udostępniania wiedzy biologicznej skonfigurowanej z możliwościami uczniów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM?

Studia na kierunku Biologia z przygotowaniem pedagogicznym trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM?

Absolwenci biologii z przygotowaniem pedagogicznym mogą pełnić funkcję nauczyciela biologii lub przyrody w szkołach różnych szczebli. Odpowiednie kompetencje umożliwiają podjęcie pracy w ośrodkach szkoleniowych dla osób dorosłych i młodzieży. Pełnią również rolę animatorów zajęć biologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biologia z przygotowaniem pedagogicznym:

 • placówki badawcze
 • laboratoria
 • instytucje ochrony przyrody i środowiska
 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe)

Możesz być zatrudniony/a w placówkach popularyzujących naukę, takich jak centrum nauki, eksperymentarium, ośrodek edukacji ekologicznej, leśnej, przyrodniczej. Absolwenci pracują także w muzeach przyrodniczych, izbach muzealnych, a także w wydawnictwach.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM

Komentarze (0)