BIOLOGIA MOLEKULARNA Z ELEMENTAMI BIOTECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

BIOLOGIA MOLEKULARNA Z ELEMENTAMI BIOTECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Biologia molekularna z elementami biotechnologii - studia podyplomowe

Studia na kierunku biologia molekularna z elementami biotechnologii studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku biologia molekularna z elementami biotechnologii - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności biologia molekularna z elementami biotechnologii - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | biologia molekularna z elementami biotechnologii - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia przeznaczone są m.in. dla wszystkich absolwentów szkół wyższych, którzy chcieliby zdobyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie biologii molekularnej i technik laboratoryjnych.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek biologia molekularna z elementami biotechnologii zwykle wystarczy wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni się legitymować dyplomem magistra studiów na kierunku m.in. farmacja, biologia, chemia, farmakologia, ochrona środowiska czy rolnictwo. W grupach może być ograniczona liczba osób. Warto także pamiętać, że kierunek może nie zostać otwarty, jeśli nie zgłosi się określona liczba chętnych. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi kosztami np. czesnym czy opłatą rekrutacyjną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGIA MOLEKULARNA Z ELEMENTAMI BIOTECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA MOLEKULARNA Z ELEMENTAMI BIOTECHNOLOGII?

Kierunek biologia molekularna z elementami biotechnologii jest realizowany w trybie niestacjonarnym. Zajęcia mogą się odbywać zarówno w budynkach uczelni, jak i online za pomocą narzędzi przeznaczonych do nauki na odległość. Wśród kadry kierunku znajdują zwykle pracownicy akademiccy posiadający doświadczenie dydaktyczne oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Studia mają charakter praktyczny, dlatego słuchacze mają możliwość rozwijania swoich umiejętności podczas zajęć laboratoryjnych. Niezbędną wiedzę teoretyczną studenci mogą zdobyć podczas wykładów. Często biorą także udział w dyskusjach oraz mogą realizować projekty indywidualne i grupowe. Postępy w nauce mogą być także sprawdzane na podstawie aktywności na zajęciach oraz wyników egzaminów pisemnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biologia molekularna z elementami biotechnologii możemy podzielić na:

1. Typ                                                                   

 

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku biologia molekularna z elementami biotechnologii uzupełniają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności w zakresie biologii i tematów pokrewnych. Mogą dowiedzieć się, jak zbudowane są i jak funkcjonują komórki organizmów żywych. Poznają także zwykle metody identyfikacji związków biochemicznych. Słuchacze mogą się również nauczyć przeprowadzać analizę białek i lipidów oraz wyciągać wnioski z wykonywanych badań. Podczas zajęć laboratoryjnych zapoznają się z aparaturą oraz nowoczesnymi technologiami badawczymi. W programie mogą również zostać zawarte zagadnienia związane z trendami i kierunkami rozwoju biologii i biotechnologii i kraju i na świecie.

Zagadnienia, które mogą się znaleźć w programie kierunku biologia molekularna z elementami biotechnologii, to np.:

  • hodowla komórek i tkanek in vitro
  • izolacja i analiza kwasów nukleinowych, techniki PCR
  • mikropropagacja roślin i wyprowadzanie linii DH

W trakcie zajęć słuchacze mogą dowiedzieć się, jaką strukturę ma genom oraz zapoznać się z pojęciem ekspresja genów. Uczą się także opisywać techniki oraz proces transformacji organizmów.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA MOLEKULARNA Z ELEMENTAMI BIOTECHNOLOGII?

Studia na kierunku biologia molekularna z elementami biotechnologii trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA MOLEKULARNA Z ELEMENTAMI BIOTECHNOLOGII?

Absolwenci kierunku biologia molekularna z elementami biotechnologii są przygotowani do pracy laboratoryjnej. Mogą szukać pracy w jednostkach badawczych czy diagnostycznych. Są przygotowani zarówno do samodzielnego wykonywania zadań, jak i pracy w zespole. Dodatkowa wiedza i umiejętności mogą być również krokiem w stronę awansu w dotychczasowym miejscu zatrudnienia.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku biologia molekularna z elementami biotechnologii to m.in.:

  • kierownik projektu

 

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia