BIOLOGIA W TERENIE - STUDIA PODYPLOMOWE

BIOLOGIA W TERENIE - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Biologia w terenie - studia podyplomowe

Studia na kierunku biologia w terenie studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku biologia w terenie - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności biologia w terenie - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | biologia w terenie - studia podyplomowe - uczelnie >

Adresatami studiów są głównie absolwenci kierunków, takich jak m.in. biologia, ochrona środowiska czy leśnictwo, którzy mają przygotowanie pedagogiczne i chcą zwiększyć swoje umiejętności w zakresie biologii.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z uczniami poza murami szkoły z wykorzystaniem obserwacji przyrody.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W rekrutacji na studia biologia w terenie mogą wziąć udział osoby, które mają dyplom magistra na kierunku np. biologia, ochrona środowiska czy biologia środowiskowa. Czasem wymagane może być także wykształcenie pedagogiczne czy przygotowanie nauczycielskie. Kandydaci powinni wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi kosztami np. czesnym czy opłatą rekrutacyjną. Kandydaci mogą być akceptowani na podstawie kolejności zgłoszeń. W grupach może być ograniczona liczba osób. Warto także pamiętać, że kierunek może zostać otwarty, dopiero gdy zapisze się wymagana ilość chętnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOLOGIA W TERENIE - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA W TERENIE?

Kierunek biologia w terenie jest realizowany w trybie niestacjonarnym. Zajęcia prowadzone są zwykle przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną uczelni oraz pracowników organizacji pozarządowych zajmujących działalnością edukacyjną. Część przedmiotów może być realizowana za pomocą e-learningu. Słuchacze mogą uczestniczyć zarówno w teoretycznych wykładach, jak i praktycznych zajęciach laboratoryjnych. Ćwiczenia często prowadzone są w terenie, a studenci mogą brać także udział w dyskusjach oraz projektach indywidualnych i grupowych. Efekty kształcenia mogą być sprawdzane za pomocą zaliczeń poszczególnych przedmiotów oraz egzaminów. Warto pamiętać, że studia zazwyczaj nie dają uprawnień do nauczania, trzeba je zdobyć na wcześniejszych etapach edukacji.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biologia w terenie możemy podzielić na:

1. Typ                                                                   

 

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku biologia w terenie zdobywają szeroką wiedzę na temat bioróżnorodności biologicznej i jej ochrony. Mogą nauczyć się rozpoznawać zwierzęta i rośliny w ich naturalnych środowiskach oraz pobierać materiał do badań. Poznają także podstawowe techniki i metody wykonywania analiz oraz obserwacji w środowisku. Mogą dowiedzieć się, jaki rośliny mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Często uczestniczą również w kursach pierwszej pomocy. Słuchacze uczą się także wykorzystywać zdobycze techniki w trakcie zajęć terenowych.

Zagadnienia, które mogą się znaleźć w programie kierunku biologia w terenie, to np.:

 • przystosowania roślin, grzybów i zwierząt do środowiska
 • ornitologia (birdwatching)
 • planowanie eksperymentów przyrodniczych (OE)
 • monitoring środowiska przyrodniczego

W programie kierunku mogą się znaleźć również zajęcia omawiające tematy związane z ekologią. Słuchacze mają możliwość dowiedzieć się, w jaki sposób chronić środowisko naturalne, ale także jaki wpływ rośliny i zwierzęta mają na gospodarkę i siedliska ludzkie.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA W TERENIE?

Studia na kierunku biologia w terenie trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA W TERENIE?

Absolwenci kierunku biologia w terenie są przygotowani do prowadzenia zajęć przyrodniczych. Mogą szukać pracy w placówkach oświatowych np. szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych. Mają możliwość realizowania zajęć z biologii z pomocą doświadczeń i obserwacji środowiska poza murami szkoły. Absolwenci mogą także postarać się o współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się nauką dzieci i młodzieży.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku biologia w terenie to m.in.:

 • nauczyciel biologii

 

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu