EDUKACJA PRZYRODNICZO - LEŚNA - STUDIA PODYPLOMOWE

EDUKACJA PRZYRODNICZO - LEŚNA - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Edukacja przyrodniczo - leśna - studia podyplomowe

Studia na kierunku Edukacja przyrodniczo- leśna to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku edukacja przyrodniczo - leśna - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności edukacja przyrodniczo - leśna - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | edukacja przyrodniczo - leśna - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

Edukacja przyrodniczo- leśna to propozycja kształcenia podyplomowego, adresowana do osób zainteresowanych tematyką ochrony środowiska przyrodniczego, a także działalnością edukacyjną w tym zakresie. Będąc słuchaczem można zaznajomić się między innymi z: problematyką edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, optymalnymi formami edukacji i wychowania, jak również nowoczesnymi metodami i narzędziami w edukacji przyrodniczej.

 

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Edukacja przyrodniczo- leśna jest kierunkiem należącym do przestrzeni studiów podyplomowych. Kształcenie mogą rozpocząć osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EDUKACJA PRZYRODNICZO - LEŚNA - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku Edukacja przyrodniczo- leśna?

Edukacja przyrodniczo- leśna to studia podyplomowe, których najważniejszym założeniem jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie edukacji, w oparciu o aktualną wiedzę. Studia trwają dwa semestry, a w ich harmonogramie znajdują się zajęcia prowadzone między innymi w ośrodkach edukacyjnych Lasów Państwowych i w wybranych parkach narodowych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Edukacja przyrodniczo- leśna możemy podzielić na:

1. Typ:

2. Tryb:

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Edukacja przyrodniczo- leśna uczestniczą w zajęciach prowadzonych między innymi przez pracowników naukowych, edukatorów, specjalistów z Lasów Państwowych i parków narodowych oraz pracowników organizacji pozarządowych związanych z działalnością edukacyjną. W toku kształcenia poznają między innymi: aspekty formalno- prawne edukacji, rośliny jadalne i trujące, zagadnienia zrównoważonej gospodarki leśnej, wybrane gatunki polskiej fauny, jak również zagadnienia z obszaru komunikacji interpersonalnej.

Przykładowe przedmioty dla kierunku Edukacja przyrodniczo- leśna:

  • proces kształcenia w różnych grupach wiekowych,
  • organizacja zajęć na terenach chronionych,
  • infrastruktura edukacyjna i rekreacyjna w lasach w Polsce i na świecie,
  • gry w edukacji przyrodniczej,
  • obiekty edukacyjne w Lasach Państwowych

 

Ile trwają studia na kierunku Edukacja przyrodniczo- leśna?

Kształcenie na kierunku Edukacja przyrodniczo- leśna realizowane jest w ciągu dwóch semestrów, a zatem studia trwają 1 rok.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Edukacja przyrodniczo- leśna?

Studia podyplomowe na kierunku Edukacja przyrodniczo- leśna przygotowują do prowadzenia zajęć, co nie oznacza, że pozyskaną wiedzę mogą wykorzystać wyłącznie nauczyciele. Ze studiów mogą skorzystać także pracownicy Lasów Państwowych, parków narodowych i parków krajobrazowych.

 

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia