Chemia w kryminalistyce studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Wydawać by się mogło, że największe znaczenie dla kryminalistyki mają wykwalifikowani eksperci do spraw przesłuchiwania świadków i podejrzanych oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, którzy zapewniają społeczeństwu względne bezpieczeństwo dzięki nakładaniu kar na przestępców. Jednak bez specjalistycznych urządzeń analitycznych oraz odczynników chemicznych obecnie nie byłoby możliwe rozwiązanie żadnej sprawy kryminalnej. Zbieranie i zabezpieczanie materiałów dowodowych, wyodrębnianie z nich próbek biologicznych, badanie zwłok ofiar zbrodni na obecność narkotyków czy leków w celu przybliżenia prawdopodobnej przyczyny śmierci - wszystko to odbywa się za pomocą chemii laboratoryjnej. Studia na kierunku chemia w kryminalistyce to studia II stopnia, które uzupełnią twoją dotychczasową wiedzę chemiczną w całkiem nowe zagadnienia z pogranicza kryminologii. Fascynuje cię świat zbrodni? Chciałbyś stać się ekspertem w rozwiązywaniu spraw pozornie nie do rozwiązania? Zależy ci na przyczynianiu się do wydawania sprawiedliwych wyroków sądowych? Interesujesz się chemią, a inne nauki przyrodnicze nie budzą w tobie niechęci? Studia na kierunku chemia w kryminalistyce będą dla ciebie idealnym wyborem!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się jako student kierunku chemia w kryminalistyce? Posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii sądowej, technik stosowanych w kryminalistyce oraz badania materiału dowodowego. Nauczysz się podstaw statystyki przy użyciu narzędzi kryminalistycznych, co pozwoli ci na skuteczne analizowanie danych biometrycznych, czy wielowymiarowych. Dzięki twojej pracy policjanci otrzymają cenne informacje o tym, czy na miejscu zbrodni został pozostawiony choćby szczątkowy materiał genetyczny, substancje narkotyczne czy leki. Praktyczne zajęcia w laboratoriach pozwolą ci opanować pod kątem teoretycznym i praktycznym sposób działania maszyn i urządzeń analitycznych. Zagłębisz możliwości zastosowania najnowocześniejszych metod chemicznych w kryminalistyce. Specjalistyczne słownictwo z zakresu chemii i kryminologii pozwoli ci na naukowe dyskusje z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, co będzie pomocne w rozwiązywaniu ewentualnych trudności.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku chemia w kryminalistyce? Mimo że wybór ogranicza się praktycznie tylko do laboratoriów, dla prawdziwego pasjonata nauki będzie to wystarczające. Zatrudnisz się przede wszystkim w laboratoriach kryminalistycznych i policyjnych, gdzie twoim zadaniem będzie analiza próbek zebranych z miejsca przestępstwa. Zasilisz służby celne w cenne umiejętności wykrywania narkotyków oraz substancji chemicznych w materiałach dowodowych. Umiejętności zarządzania grupą zdobyte w toku studiów pozwolą ci zostać przywódcą zespołu pracującego w laboratorium, a statystyka umożliwi przeprowadzanie analiz danych policyjnych i akt spraw.

WAŻNE TEMATY

Co jest brane pod uwagę w toku rekrutacji?

W toku rekrutacji na studia na kierunku chemia w kryminalistyce na Politechnice Łódzkiej brane są pod uwagę oceny z dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz rozmowa kwalifikacyjna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA W KRYMINALISTYCE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE CHEMIA W KRYMINALISTYCE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU CHEMIA W KRYMINALISTYCE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku chemia w kryminalistyce

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy materiałów dowodowych
 • technik stosowanych w kryminalistyce
 • obsługi urządzeń i maszyn laboratoryjnych
 • toksykologii
 • podstaw informatyki
 • fachowej terminologii kryminalistycznej i chemicznej
 • pracy w grupie

Jak wyglądają studia na kierunku chemia w kryminalistyce?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek chemia w kryminalistyce jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował głównie wokół nauk chemicznych, technicznych czy prawniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na kierunku chemia w kryminalistyce będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z obszaru chemii, biologi, toksykologii, a nawet informatyki. W siatce zajęć znajdzie się wiele rozwijających przedmiotów związanych z tymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • chemia sądowa
 • podstawy toksykologii
 • radiometria w kryminalistyce
 • biologia z genetyką

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku chemia w kryminalistyce zbędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się wykorzystywać zaawansowane techniki kryminalistyczne. Ponadto, dowiesz się w jaki sposób obsługiwać zaawansowaną aparaturę badawczą i laboratoryjną. Co więcej, poznasz zasady postępowania z materiałami dowodowymi oraz eksperckiej oceny zdarzeń. Studenci rozwiną także swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA W KRYMINALISTYCE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia drugiego stopnia na kierunku chemia w kryminalistyce będą trwały półtora roku, czyli trzy semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra, który otwory przed tobą wiele zawodowych drzwi.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA W KRYMINALISTYCE STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemia w kryminalistyce

Absolwent kierunku chemia w kryminalistyce znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • laboratoriach chemicznych
 • laboratoriach kryminalistycznych policji i służby celnej
 • laboratoriach kontrolnych
 • laboratoriach diagnostycznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA W KRYMINALISTYCE

Komentarze (0)