Chemia w kryminalistyce studia - kierunek studiów

Wydawać by się mogło, że największe znaczenie dla kryminalistyki mają wykwalifikowani eksperci do spraw przesłuchiwania świadków i podejrzanych oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, którzy zapewniają społeczeństwu względne bezpieczeństwo dzięki nakładaniu kar na przestępców. Jednak bez specjalistycznych urządzeń analitycznych oraz odczynników chemicznych obecnie nie byłoby możliwe rozwiązanie żadnej sprawy kryminalnej. Zbieranie i zabezpieczanie materiałów dowodowych, wyodrębnianie z nich próbek biologicznych, badanie zwłok ofiar zbrodni na obecność narkotyków czy leków w celu przybliżenia prawdopodobnej przyczyny śmierci - wszystko to odbywa się za pomocą chemii laboratoryjnej. Studia na kierunku chemia w kryminalistyce to studia II stopnia, które uzupełnią twoją dotychczasową wiedzę chemiczną w całkiem nowe zagadnienia z pogranicza kryminologii. Fascynuje cię świat zbrodni? Chciałbyś stać się ekspertem w rozwiązywaniu spraw pozornie nie do rozwiązania? Zależy ci na przyczynianiu się do wydawania sprawiedliwych wyroków sądowych? Interesujesz się chemią, a inne nauki przyrodnicze nie budzą w tobie niechęci? Studia na kierunku chemia w kryminalistyce będą dla ciebie idealnym wyborem!

Czego nauczysz się jako student kierunku chemia w kryminalistyce? Posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii sądowej, technik stosowanych w kryminalistyce oraz badania materiału dowodowego. Nauczysz się podstaw statystyki przy użyciu narzędzi kryminalistycznych, co pozwoli ci na skuteczne analizowanie danych biometrycznych, czy wielowymiarowych. Dzięki twojej pracy policjanci otrzymają cenne informacje o tym, czy na miejscu zbrodni został pozostawiony choćby szczątkowy materiał genetyczny, substancje narkotyczne czy leki. Praktyczne zajęcia w laboratoriach pozwolą ci opanować pod kątem teoretycznym i praktycznym sposób działania maszyn i urządzeń analitycznych. Zagłębisz możliwości zastosowania najnowocześniejszych metod chemicznych w kryminalistyce. Specjalistyczne słownictwo z zakresu chemii i kryminologii pozwoli ci na naukowe dyskusje z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, co będzie pomocne w rozwiązywaniu ewentualnych trudności.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku chemia w kryminalistyce? Mimo że wybór ogranicza się praktycznie tylko do laboratoriów, dla prawdziwego pasjonata nauki będzie to wystarczające. Zatrudnisz się przede wszystkim w laboratoriach kryminalistycznych i policyjnych, gdzie twoim zadaniem będzie analiza próbek zebranych z miejsca przestępstwa. Zasilisz służby celne w cenne umiejętności wykrywania narkotyków oraz substancji chemicznych w materiałach dowodowych. Umiejętności zarządzania grupą zdobyte w toku studiów pozwolą ci zostać przywódcą zespołu pracującego w laboratorium, a statystyka umożliwi przeprowadzanie analiz danych policyjnych i akt spraw.

WAŻNE TEMATY

Co jest brane pod uwagę w toku rekrutacji?

W toku rekrutacji na studia na kierunku chemia w kryminalistyce na Politechnice Łódzkiej brane są pod uwagę oceny z dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz rozmowa kwalifikacyjna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA W KRYMINALISTYCE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Kierunek chemia w kryminalistyce prowadzony jest przez:

Wydział Chemiczny PŁ

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku chemia w kryminalistyce

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy materiałów dowodowych
 • technik stosowanych w kryminalistyce
 • obsługi urządzeń i maszyn laboratoryjnych
 • toksykologii
 • podstaw informatyki
 • fachowej terminologii kryminalistycznej i chemicznej
 • pracy w grupie

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemia w kryminalistyce

Absolwent kierunku chemia w kryminalistyce znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • laboratoriach chemicznych
 • laboratoriach kryminalistycznych policji i służby celnej
 • laboratoriach kontrolnych
 • laboratoriach diagnostycznych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA W KRYMINALISTYCE

Komentarze (0)