Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno – przyrodnicze

Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno – przyrodnicze

Dodaj do ulubionych

Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno – przyrodnicze studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Obecny rozwój polskich uczelni wyższych zapewnił przyszłym i aktualnym studentom, poprzez różnorodność kierunków studiów, możliwość świadomego wybrania ścieżki swojego kształcenia, która będzie odpowiadać indywidualnym predyspozycjom i zainteresowaniom jednostki. Studia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze powstały jako swoista odpowiedź na zainteresowanie młodych ludzi szeregiem dziedzin przyrodniczych, okraszonych sporą dozą matematyki. Wszechstronność twoich pasji i zainteresowań wstępnie nie pozwala wybrać jednej konkretnej dziedziny, którą chciałbyś zagłębiać? Twoje zawodowe plany jeszcze nie są skonkretyzowane? Od zawsze największą przyjemność sprawiała ci nauka przedmiotów przyrodniczych i matematyki? Twierdząca odpowiedź na przynajmniej jedno pytanie może zwiastować początek doskonałej przygody ze studiami na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno – przyrodnicze!

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent studiów na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno – przyrodnicze? Bardzo szeroką, obejmującą swoim zasięgiem niemal wszystkie przedmioty przyrodnicze i dopełnione niezbędną do właściwego opisu zjawisk wiedzą matematyczną. Przede wszystkim nauczysz się poprawnego rozumienia i analizowania zjawisk zachodzących w przyrodzie, w celu wyciągania trafnych wniosków na podstawie zachodzących w ekosystemie zależności, aby móc wprowadzić niezbędne działania ochronne terenów najbardziej narażonych na destrukcyjną działalność człowieka. Znacznie pogłębisz umiejętność analitycznego myślenia, co pozwoli ci sprawnie i logicznie rozwiązywać wszelkie problemy związane z obszarem kształcenia studiów. W późniejszym etapie edukacji staniesz przed koniecznością wyboru jednej konkretnej ścieżki, którą chciałbyś podążać w ramach dalszego zdobywania wiedzy.

 

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł podjąć pracę po ukończeniu studiów na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno – przyrodnicze? Twój wybór będzie uzależniony od specjalności oferowanej przez studia, a w związku z tym różnym wykształceniem kierunkowym. Jeśli chciałbyś szerzyć posiadaną przez siebie wiedzę poprzez zaszczepianie jej młodym ludziom, po wykonaniu odpowiednich kursów dodatkowych będziesz mógł zostać nauczycielem matematyki lub przedmiotów przyrodniczych. Zasilisz grono pracowników laboratoriów naukowych, gdzie wykażesz się praktycznymi umiejętnościami w zakresie biologii lub chemii. Dla miłośników przyrody, chcących brać czynny udział w jej ochronie, otworzy się furtka do pracy w organizacjach zajmujących się planowaniem i wdrażaniem działań pozytywnie wpływających na środowisko.

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze, w procesie rekrutacji na Uniwersytecie Łódzkim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka, informatyka.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno – przyrodnicze - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Poziom i tryb studiów

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • rozumienia i analizowania zjawisk zachodzących w przyrodzie
   • prowadzenia rozumowań matematycznych
   • posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi
   • analizy biowskaźników – analizy metody jakościowej i ilościowej oceny stanu środowiska
   • logicznego, matematycznego myślenia

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze

   Absolwent kierunku międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • nauczyciel matematyki lub przedmiotów przyrodniczych
   • pracownik laboratoriów naukowych
   • pracownik branży związanej z ochroną środowiska
   • podstaw biotechnologii i inżynierii genetycznej

   Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE

   Komentarze (0)