Doradztwo polityczne i publiczne

Doradztwo polityczne i publiczne

Dodaj do ulubionych

Doradztwo publiczne i polityczne studia - kierunek studiów

Studia na kierunku doradztwo publiczne i polityczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)

Doradztwo publiczne i polityczne to studia, które pozwolą zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie z pogranicza nauk społecznych. Studenci w trakcie toku kształcenia otrzymują wszechstronną wiedzę polityczną, historyczną czy nawet filozoficzną i dziennikarską. Uczą się również, jak wnikliwie analizować i interpretować przemiany zachodzące we współczesnym świecie i oceniać je w oparciu o rzetelne konteksty historyczne.

Po zakończeniu kształcenia absolwenci doradztwa publicznego i politycznego będą mogli ubiegać się o zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Czekać na nich będą różnorodne urzędy czy instytucje administracji samorządowej, rządowej, instytucje dyplomatyczne czy biura poselskie. Po zakończeniu nauki swoją karierę można związać również z mediami.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na doradztwo publiczne i polityczne, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, matematyka dodatkowy przedmiot do wyboru.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Doradztwo polityczne i publiczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku doradztwo polityczne i publiczne

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując doradztwo publiczne i polityczne

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów społecznych i na co kładziony będzie największy nacisk? Przede wszystkim będzie to wiedza teoretyczna z zakresu nauk politycznych, filozoficznych oraz dziennikarskich.

Zgłębisz tajniki aspektów wpływających na kształtowanie się społeczeństwa, będą to takie tematy jak: prądy i idee umysłowe czy współczesne funkcjonowanie państw.

Co więcej, zdobędziesz również umiejętności praktyczne, dzięki którym zaczniesz skutecznie stosować wiele strategii komunikacyjnych.

Dodatkowo poznasz wiele technik interpersonalnych, dzięki którym nauczysz się skutecznie i sprawnie niwelować konflikty społeczneDzięki takiej różnorodności zajęć na pewno nie będziesz mógł narzekać na nudę!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk politycznych, dziennikarstwa, filozofii,
 • mechanizmów kierujących funkcjonowaniem współczesnych państw, idei i prądów umysłowych,
 • projektowania i realizacji kampanii społecznych i politycznych,
 • pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku doradztwo publiczne i polityczne?

 

1. Tryb i typ studiów

Doradztwo polityczne i publiczne możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym, dzięki czemu zyskasz szansę na zorganizowanie swojego czasu podczas kształcenia w najbardziej optymalny sposób. Studia dzienne są zazwyczaj wybierane przez znacznie większą część przyszłych kandydatów, dlatego konkurencja będzie szeroka.

Niestacjonarny tryb kształcenia odbywa się weekendowo. Studenci są zobowiązani do uczęszczania w zjazdach, które odbywają się co kilka tygodni. Podczas całodziennych spotkań, zdobywają oni szeroką wiedzę i umiejętności kierunkowe w sposób kompleksowy i skoncentrowany. Każdy absolwent doradztwa politycznego, niezależnie od ukończonego trybu kształcenia, może liczyć na stabilne zatrudnienie.

 

Studia na kierunku doradztwo publiczne i polityczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Praktyczna strona kierunku pozwoli badać i prognozować trendy polityczne za pomocą technik analitycznych, a także w znacznym stopniu rozszerzy zdolności do tworzenia strategii komunikacyjnych, negocjacyjnych i mediacyjnych

Siatka studiów opisywanego kierunku może się różnić w zależności od wybranej uczelni, jednak pewne podstawy programowe powinny pozostać niezmienne. 

Przedmiotami, które z dużym prawdopodobieństwem spotkasz podczas studiowania doradztwa politycznego i publicznego, będą: badania społeczne, psychologia polityki, ilościowa i jakościowa analiza danych.

 

3. Nabywane umiejętności

Interdyscyplinarność kierunku doradztwo polityczne i publiczne rozszerza spektrum zainteresowania studiów na takie nauki, jak filozofia, socjologia, politologia, psychologia, dziennikarstwo oraz prawo.

Studenci w szczegółowy sposób poznają mechanizmy mające wpływ na funkcjonowanie współczesnych państw, dowiadują się o wpływach kulturowych, kształtujących poglądy społeczeństw danych kręgów kulturowych oraz rozumieją główne zadania organizacji różnego szczebla.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Uwielbiasz inicjować rozmowy, masz głowę pełną pomysłów, a dodatkowo odczuwasz przyjemność z pomocy innym? Jeżeli tak to być może warto przełożyć swoje zainteresowania na pracę zawodową.  Myśląc o takim rozwiązaniu, na pewno warto wziąć pod uwagę takie kierunek jak Doradztwo publiczne i polityczne!

 

5. Gdzie studiować doradztwo publiczne i polityczne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek doradztwo publiczne i polityczne:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE STUDIA NIESTACJONARNE

DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku doradztwo publiczne i polityczne?

Studia na kierunek doradztwo publiczne i polityczne trwają 3 lata (studia I stopnia).

Niezwykle istotną kwestią dla niemal każdego przyszłego kandydata na studia jest czas, jaki należy poświęcić na zdobycie kierunkowych kompetencji. Studia pierwszego stopnia na kierunku doradztwo polityczne i publiczne, niezależnie od wybranego trybu kształcenia, będą trwały trzy lata. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej, absolwenci mogą pochwalić się tytułem licencjata i uprawnieniami do podjęcia pracy w zawodzie.

Czas trwania studiów na kierunku doradztwo polityczne i publiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek doradztwo polityczne i publiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedmioty:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot do wyboru

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku doradztwo polityczne i publiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
40
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
35
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek doradztwo polityczne i publiczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku doradztwo publiczne i polityczne

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe wiążą się z kierunkiem Doradztwo publiczne i polityczne? Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie jako rzecznik prasowy, analityk opinii publicznej, doradca do spraw wizerunku politycznego, kierownik lub pracownik sztabu wyborczego.

Obecnie rośnie zapotrzebowanie na pracowników w tych dziedzinach, dlatego też nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem pracy, która będzie odpowiadać Twojego wykształceniu.

Jeżeli zatem czujesz, że sprawdziłbyś się jako doradca, a posiadasz wysokie umiejętności interpersonalne to najprawdopodobniej jest to ciekawy kierunek dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku doradztwo publiczne i polityczne znajdzie zatrudnienie jako:
 • rzecznik prasowy,
 • analityk opinii publicznej,
 • doradca do spraw wizerunku politycznego,
 • kierownik lub pracownik sztabu wyborczego,
 • coach polityczny.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE

Komentarze (0)