Pedagogika - Kraków
Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Pedagogika studia Kraków 2023 | woj. małopolskie 

Studia na kierunku Pedagogika w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku pedagogika w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | Pedagogika Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (UJ), Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (UPJP2), Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP)  oraz 2 niepublicznych (prywatych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studenci pedagogiki nauczą się prowadzenia zajęć edukacyjnych i resocjalizacyjnych, z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Ponadto poznają zasady podejmowania działań diagnostycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz edukacyjnych. W czasie studiów rozwiną kompetencje miękkie, niezbędne w pracy pedagoga oraz nauczą się profesjonalnej animacji.
 
Specjalności
Współczesne studia z pedagogiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku pedagogika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, filozofia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4500 zł do 6600 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku pedagogika w Krakowie >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, klubach dziecięcych, ośrodkach wychowawczych, świetlicach czy w instytucjach szkoleniowych i specjalistycznych wydawnictwach.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Pedagogika stosowana stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • filozofia
 • historia
 • historia sztuki
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Uczelnie w Krakowie kształcą tylko najlepszych profesjonalistów. By znaleźć się na listach osób przyjętych, już dziś rozpocznij przygotowania do egzaminu dojrzałości. Studia pedagogiczne mają wyjątkowo interdyscyplinarny charakter, jednak swoje podstawowe założenia czerpią z nauk społecznych i humanistycznych.
Podczas procedury rekrutacyjnej największą wagę mają zatem te przedmioty ściśle związane z tymi dyscyplinami. Przedmiotem, który znajduje się najwyżej w hierarchii rekrutacyjnej, jest język polski. Oprócz niego możesz wybierać spośród takich przedmiotów jak: język obcy nowożytni, biologia, historia, WOS, historia sztuki, czy nawet filozofia. Wybierz takie przedmioty, które w przyszłości zwiększą komfort twojej nauki na kierunku pedagogika.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować pedagogikę w Krakowie

Pedagogikę można studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie w trzech uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
 • Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Ponadto pedagogikę w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym oferują dwie uczelnie prywatne w Krakowie: Krakowska Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Akademia Ignatianum w Krakowie.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego proponuje kandydatom także możliwość studiowania pedagogiki stosowanej w ramach studiów I stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Gdzie studiować pedagogikę bezpłatnie w Krakowie

Darmową naukę na studiach na kierunku pedagogika można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w trzech uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
 • Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Gdzie studiować pedagogikę niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarne studia na kierunku pedagogika znaleźć można w ofercie kilku krakowskich szkół wyższych:

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Należy pamiętać o tym, że wszystkie studia niestacjonarne na kierunku pedagogika w Krakowie są studiami płatnymi.

 

Dowiedz się więcej pedagogika w Krakowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na pedagogice w Krakowie

Studia niestacjonarne na kierunku pedagogika w Krakowie są płatne we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 4200 zł do 5000 zł. ceny - pedagogika Kraków >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne w Krakowie są płatne – również na kierunku pedagogika. Studenci, którzy chcieliby studiować pedagogikę bezpłatnie, mogą rozpocząć studia stacjonarne w jednej z uczelni publicznych.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Krakowie?

 

 

 

Wielu z nas chodząc do szkoły nie docenia swoich nauczycieli. Zmienia się to z czasem, kiedy to po latach wspominamy z rozrzewnieniem swoje czasy młodości, szkoły, pierwszych miłości. Wspominamy także swoich pedagogów, którzy wcześniej byli dla nas srodzy i wymagający. z czasem okazuje się, że wszelkie ich działania były po to, by wykształcić nas jak najlepiej, przekazując niezbędną wiedzę na temat wykładanego przedmiotu, a także przygotowując nas do dorosłego życia.

No właśnie – nikt z nas będąc uczniem nie zastanawia się, jaką drogę należy przejść, by zostać pedagogiem. Co dokładnie należy zrobić, by uczyć w szkole, w przedszkolu lub żłobku? Na to pytanie odpowiadają krakowskie uczelnie wyższe, mając w swojej ofercie pedagogikę. Czego dokładnie nauczy się student tego kierunku? Co zrobić by być dobrym pedagogiem? Jak wypracować w młodych ludziach szacunek do siebie i przekazywanego tematu?

Na wszystkie te pytania znajdziemy odpowiedź studiując w Krakowie. Miasto to, jest atrakcyjne nie tylko ze względu na kierunek studiów, ale także jest dobrym miejscem dla przyszłego studenta, ponieważ może zaoferować wiele miejsc rozrywki, nauki i kultury.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student na tym kierunku dowie się jaka jest specyfika pedagogiki oraz jakie zajmuje miejsce na tle innych nauk. Będzie także posiadał uporządkowaną wiedzę na temat różnych dyscyplin pedagogiki, a także terminologii, teorię i metodykę. student będzie wiedział, jak przeprowadzić badania służące diagnozie jednostki, rodziny bądź grupy społecznej.

Student pozna współczesne i tradycyjne nurty pedagogiki, zrozumie również ich historyczne i kulturowe uwarunkowania. W trakcie studiów, słuchacz pozna wybrane koncepcje człowieka, stanowiące podstawy działalności pedagogicznej. W ramach studiów pogłębi swoją wiedzę na temat rozwoju człowieka, tak ważnego dla procesu wychowania i kształcenia.

 

Umiejętności

Student nauczy się rozpoznawać i oceniać sytuację, a także stosować wybrany strategie wychowawcze w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W toku nauczania pozna niezbędne pojęcia teoretyczne, by analizować ludzkie zachowania, diagnozować je i prognozować sytuacje, mogące nastać po ze stosowanej diagnozie.

Student będzie doskonale posługiwał się wiedzą interdyscyplinarną, z zakresu nauki o człowieku, by w wyniku własnych obserwacji i doświadczeń mógł pomagać w przyszłości swoim pacjentom. Studia nauczą go wyrażania własnej opinii, pomysłów i sugestii, bez obawy o zdanie innych.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent pedagogiki będzie zdawał sobie sprawę z konieczności ciągłego przyswajania wiedzy, a także będzie posiadał przekonanie o wartości nauk pedagogicznych. Absolwent będzie świadomy własnych mocnych i słabszych stron, wykorzystując je w przyszłej pracy jako zalety pomocne w terapii z pacjentem. Po zakończeniu studiów, absolwent pedagogiki bardzo dobrze poradzi sobie w pracy jako jednostka.

Pracując w grupie, będzie wiedział, jak budować więzi i zdobywać nowe przyjaźnie. Jako przyszły specjalista będzie gotowy do przejęcia odpowiedzialności za własne decyzje, a swoich podopiecznych będzie traktował z szacunkiem oraz według zasad etyki zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Krakowskie uczelnie wyższe tak przygotowały swoje programy studiów, by każdy absolwent tego kierunku miał niezbędną wiedzę i umiejętności do podjęcia przyszłej pracy w szkole lub innej placówce oświatowej. Należy w tym miejscu powiedzieć, że w Krakowie znajduje się uniwersytet poświęcony tylko i wyłącznie temu kierunkowi, czyli Uniwersytet Pedagogiczny.

Kształcąc się tam można poznać tajniki pracy pedagoga, jego obowiązki i specjalizacje. Ponadto, oferta naukowa uniwersytetów wyższych zawiera w sobie elementy psychologii, socjologii i nauk o człowieku. Śmiało można więc stwierdzić, że jest to dziedzina interdyscyplinarna w kontekście człowieka, jego wychowania i rozwoju.

 

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydat na studia pedagogiczne powinno odznaczać się wysoką empatią i tolerancją względem innych. Podczas pracy po studiach absolwent będzie mógł zmierzyć się nie tylko z młodymi ludźmi, zainteresowanymi tematem lekcji. Często będą sytuacje stresowe, wynikające bez wpływu środowiska na młodego człowieka, jego dojrzewania lub odmiennego spojrzenia na świat, niż pedagog.

Dlatego tak ważna jest tolerancja, dojrzałość i odpowiedzialność za drugą osobę. Kolejną cechą niezwykle ważną w tym zawodzie jest łatwość uczenia się i przyswajania niezbędnej wiedzy w krótkim czasie. Podczas studiów, profesorowie będą dzielić się niezbędną wiedzą ze studentami, która często wydaje się być obszerna i wyczerpująca temat.

Z biegiem czasu, student jednak dowie się, że temat pedagogiki jest niemal niewyczerpalny, ponieważ ciągle pojawiają się nowe trendy i sposoby nauczania młodych ludzi. Należy także powiedzieć, że dobry pedagog powinien dobrze czuć się w towarzystwie osób w swoim wieku, ale także wśród osób młodszych lub wiele starszych. Pomoże to w późniejszej pracy z osobami w różnym wieku.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Krakowie?

Studia na kierunku Pedagogika w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pedagogiczne możemy zaliczyć do grupy kierunków dwustopniowych. Oznacza to, że nauka na nich podzielona jest na dwa komplementarne cykle kształceni. Pierwszy z nich trwa trzy lata i są to studia licencjackie. Po ich zakończeniu absolwenci dysponują już wstępnymi kwalifikacjami, które pozwalają na pracę w zawodzie. Jednak osoby, które ukończyły te studia nie mogą w pełni rozwinąć swojej kariery zawodowej.

Taki pełny rozwój możliwy jest dopiero po ukończeniu studiów drugiego stopnia, które trwają dwa lata. Podczas kształcenia na tym stopniu studenci systematyzują i znacznie poszerzają swoją wiedzę oraz umiejętności. Zakończenie studiów drugiego stopnia jednoznaczne jest z uzyskaniem tytułu magistra. Posiadanie tego tytułu sprawi, że studenci będą mogli poszukiwać najbardziej satysfakcjonującej dla nich pracy.

Pedagogika w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Krakowie?

Każdy kandydat na studia zapewne zastanawia się, jaką pracę będzie mógł podjąć po studiach? W przypadku pedagogiki nasuwa się do głowy kilka rozwiązań. Pierwszym, będzie aplikowanie do szkół, przedszkoli lub żłobków, jako pedagog szkolny lub przedszkolny.

Należy w tym miejscu pamiętać, że aby trafić do szkoły ponadgimnazjalnej trzeba skończyć wybraną wcześniej specjalizację. Kolejnym miejscem, w którym pedagog mógłby starać się o pracę będą różnego rodzaju ośrodki wychowawcze, gdzie młody człowiek z pomocą pedagoga będzie mógł przygotować się do późniejszego, dorosłego życia.

Dobry pedagog poradzi sobie także wielu ośrodkach zamkniętych i poprawczakach. Młodzież przebywająca w tych miejscach, często nie może znaleźć swojego „ja”, a popełniane błędy utrudniają jej relacje z innymi. Pedagog jest od tego, by pomóc takim ludziom wyjść na prostą.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika

Absolwent po pedagogice poradzi sobie w placówkach oświatowych, szkołach, przedszkolach i żłobkach. Może szukać pracy także w ośrodkach zamkniętych oraz takich, w których będzie miał do czynienia z trudną młodzieżą.

Ponadto, powinien próbować swoich sił jako administrator w placówkach oświatowych lub rządowych. Jeśli kandydat na te studia jest przedsiębiorczy, może pokusić się o otwarcie własnej szkoły lub gabinetu, w którym będzie pomagał zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. Dobrze zdać sobie sprawę, że nie tylko szkoła uczy i wychowuje dzieci, ale także rodzice.

Dlatego w dzisiejszych czasach coraz częściej można spotkać miejsca, które pomagają i podpowiadają, jak radzić sobie z dzieckiem, przekazać mu wiedzę i wychować na dobrego człowieka.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku pedagogika

 • Nauczyciel
 • Pedagog
 • Wychowawca

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 50 miejsc, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 75 miejsc, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UP, UPJP2 oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4500 zł do 6600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Krakowie

 

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Pedagogika studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie

 

Pedagogika studia niestacjonarne - uczelnie w Krakowie

 

Pedagogika studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie

 

Pedagogika studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Krakowie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowaniu są w oparciu o listę rankingową. Na studia kwalifikują się te osoby, które zdobyły wystarczająco wysokie wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku pedagogika w Krakowie:

 • Akademia Ignatianum w Krakowie: 60
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 50
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: 75
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: 120

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne – z kolei studenci niestacjonarny uczelni publicznych oraz studenci w prywatnych szkołach wyższych za możliwość nauki muszą najczęściej zapłacić.

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – od 6200 zł
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – 4600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie publikują informacje dotyczące wyników rekrutacji w samodzielnie wybranych terminach. Kandydaci o przyjęciu lub odrzuceniu zostają poinformowani w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu dowiadują się oni, ile punktów zdobyli w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać zazwyczaj osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni, lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej czy tradycyjnej). Preferowana forma doręczenia dokumentów może zależeć od danej szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można w terminie indywidualnie wyznaczonym przez uczelnię – najczęściej etap ten rozpoczyna się tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji i trwa kilka dni. Należy spełnić wszystkie wymagania wynikające z zasad rekrutacji – spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które zakwalifikowały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – 21.07.2022 do 25.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ignatianum w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny UJ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Nauk o Wychowaniu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Krakowie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Krakowie?

Proces rekrutacji

W przypadku pedagogiki rekrutacja wygląda podobnie, jak na większości innych kierunków na krakowskich uczelniach wyższych. Aby jak najlepiej przygotować się do rekrutacji na jedną z szkół wyższych, należy przede wszystkim utworzyć profil kandydata, a następnie uiścić podaną opłatę rekrutacyjną. kolejnym krokiem będzie złożenie wybranych dokumentów do odpowiedniego dziekanatu. Uwaga – najważniejsze jest, by dopilnować terminowości składania dokumentów. W przeciwnym razie, można zostać skreślonym z listy studentów!

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Aplikując na studia w Krakowie należy sprawdzić, jakie przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji. Najczęściej są to:

 • biologia.
 • filozofia.
 • historia.
 • historia sztuki.
 • język obcy.
 • język polski.
 • matematyka.
 • wiedza o społeczeństwie.

By jednak być pewnym, zalecamy sprawdzić te informacje na stronach internetowych wybranej uczelni. Rekomendujemy także, zdawanie wyżej wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Laureat bądź finalista tego konkursu będzie mógł trafić na listę studentów, bez zbędnego stresu.

 

Wymagane dokumenty

Uczelnie mogą mieć nieznacznie różne wymagania – o wszystkich szczegółach należy dowiedzieć się na stronach internetowych szkół wyższych. Na ogół, uczelnie proszą o dostarczenie następujących dokumentów:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • jeżeli do szkoły średniej uczęszczałeś poza granicami polski – świadectwo lub inny dokument wydane poza polskim systemem oświaty;
 • aktualne fotografie do legitymacji studenckiej;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • formularz RODO.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Krakowie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku pedagogika Kraków – zaoczne (niestacjonarne)

Kierunki studiów w Krakowie zazwyczaj można realizować w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, dzięki czemu każdy ma możliwość wyboru najlepszej i najbardziej dopasowanej do swoich potrzeb, opcji. Jeżeli chciałbyś połączyć naukę z pracą zawodową, a kwestie finansowe nie są dla Ciebie znaczącą przeszkodą, to kierunek pedagogika w trybie niestacjonarnym będzie dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Studia pedagogiczne w Krakowie mają zazwyczaj niezwykle interesujący i zarazem złożony program nauczania, który oscyluje wokół nauk humanistycznych, pedagogicznych, psychologicznych i społecznych. Jako student kierunku pedagogika będziesz miał okazję uczęszczać na rozwijające zajęcia, wykłady i warsztaty dzięki, którym rozwiniesz swoją wiedzę oraz kompetencje. W siatce zajęć znajduje się wiele interesujących przedmiotów.

dowiedz się więcej na temat kierunku pedagogika studia zaoczne w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Krakowie?

Czy istnieje definicja dobrego pedagoga? To osoba, która ma w sobie powołanie i pasję do nauczania.
 
Weronika, studentka pedagogiki w Krakowie, mówi:
Od zawsze chciałam studiować pedagogikę. Kocham pracę z dziećmi, uwielbiam patrzeć na ich radość w oczach, kiedy wspólnie robimy coś kreatywnego. Wierzę, że odpowiednie podejście do dzieci sprawi, że w przyszłości to pokolenie będzie mądre, empatyczne i otwarte. A nauka w Krakowie? To oczywiste – to miasto idealne do studiowania!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Kraków studia i stopnia

Pedagogika Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Kraków studia stacjonarne

Pedagogika Kraków studia niestacjonarne

Kierunki pedagogiczne w Krakowie

arteterapia
logopedia

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Drzwi Otwarte Wydziału Filologicznego https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ul. Koszykowa 86 w Warszawie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ9fSNrpbMHkcR9efpda02X_0 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6fd17-polsko-japońska-akademia-technik-komputerowych.jpg Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie