Mechatronika - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Mechatronika studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku mechatronika w Poznaniu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku mechatronika w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu mechatronikę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Poznańskiej (Wydział Inżynierii Mechanicznej PP) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studenci mechatroniki rozwiną specjalistyczną wiedzę matematyczną, fizyczną, informatyczną oraz techniczną. Ponadto dowiedzą się więcej na temat automatyki i teorii sterowania, elektrotechniki i grafiki inżynierskiej. W ramach licznych warsztatów nauczą się wykonywania pomiarów elementów mechanicznych, projektowania urządzeń mechatronicznych oraz dokonywania symulacji komputerowych. Dowiedzą się także, w jaki sposób dokonywać obliczeń wytrzymałościowych elementów mechanicznych.
 
Specjalności
Współczesne studia z mechatroniki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku mechatronika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku mechatronika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku mechatronika w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą pracę w przemyśle wytwórczym, motoryzacyjnym, lotniczym czy elektromaszynowym. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z firmami zajmującymi się projektowaniem i budową różnego rodzaju maszyn przemysłowych lub założenie własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej wszystko o Mechatronika - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek MECHATRONIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechatronika w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechatronika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Poznaniu ze względu na swoją specyfikę, narzucają określone wymagania, które trzeba spełnić, aby mieć szansę na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych na studia. W przypadku Mechatroniki na uczelni w Poznaniu, przedmiotami wiodącymi będą biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. Dlatego w jak najlepszy sposób należy przygotować się do rozszerzonej matury z tych przedmiotów.

Procedury rekrutacyjne mogą ulegać niespodziewanym zmianom, dlatego warto systematycznie sprawdzać ustalenia poszczególnych uczelni poprzez zasięgnięcie informacji na stronie internetowej lub pod podanym tam numerem telefonu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu

Szereg przemian ekonomicznych, politycznych oraz społecznych miał diametralny wpływ na wygląd współczesnej gospodarki, zdominowanej przez elektronikę, roboty i różnorakie maszyny, mające zastąpić ludzi w codziennych pracach, ułatwiając im tym samym życie.

Rozwój przemysłu, a wraz z nim powstawanie coraz nowocześniejszych fabryk i budynków gospodarczych implikuje konieczność tworzenia dopasowanych do dynamicznie zmieniających się standardów elektronicznych podzespołów i komputerów zdolnych do ich obsłużenia.

Owoce pracy współczesnych mechatroników można znaleźć na każdym kroku – pojazdy mechaniczne emitujące coraz mniejszą ilość szkodliwych dla ludzi i środowiska gazów, ruchome schody w galeriach handlowych, windy, ułatwiające przemieszczanie się z miejsca na miejsce, a także każdy ze sprzętów gospodarstwa domowego.

W związku z powyższym nikogo już chyba nie dziwi niesłabnące zapotrzebowanie współczesnego, idącego z duchem czasu, rynku pracy na absolwentów studiów na kierunku Mechatronika. Statystyki pokazują, że jest to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów ścisłych.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia inżynierskie należą do dosyć specyficznego kanonu nauk ze względu na swoją interdyscyplinarność i idącą za nią ideą zdobywania specjalistycznej wiedzy, która u przeciętnego zjadacza chleba mogłaby wywołać zawrót głowy. Mechatronika w doskonały sposób znajduje wspólny mianownik dla nauk z pogranicza matematyki, informatyki, automatyki i robotyki, a nawet fizyki i chemii, tworząc jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów, jakie powstały na przestrzeni ostatnich lat.

Przedmiotami, które najprawdopodobniej napotkasz na swojej ścieżce edukacyjnej, będą między innymi:

 • Techniki komputerowe
 • Podstawy modelowania geometrycznego
 • Mechanika płynów
 • Metrologia i zamienność

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku mechatronika możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku mechatronika w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Pomimo faktu, że kierunki ścisłe z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę chętnych do wkroczenia w szeregi przyszłych inżynierów, posiadających konkretne umiejętności praktyczne i umiejących w pragmatyczny sposób radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego, tylko nieliczni są w stanie się dostać na te studia, a jeszcze trudniejszym zadaniem jest utrzymanie się na nich dłuższy czas.

W odniesieniu życiowego sukcesu, poza ciężką i systematyczną pracą, duże znaczenie mają także określone wrodzone predyspozycje jednostki. W przypadku Mechatroniki będzie liczyła się umiejętność sprawnego, logicznego myślenia, pozwalającego na analityczne rozwiązywanie złożonych problemów, talent do zgłębiania nauk ścisłych z matematyką na czele oraz zamiłowanie do świata nauki i chęć stania się jego częścią.

Jeśli uważasz, że powyższy opis w dużym stopniu opisuje twoją sylwetkę, a ponadto przez długi czas rozważałeś podjęcie studiów na kierunku Mechatronika, to z dużym prawdopodobieństwem będzie to najlepszy z możliwych wyborów.

Uczelnia w Poznaniuktóra postanowiły wprowadzić studia na kierunku Mechatronika do kanonu oferowanych dróg edukacji, stawia przede wszystkim na wykształcenie w przyszłych absolwentach praktycznej wiedzy technicznej, dzięki której staną się świadomymi pracownikami współczesnego rynku pracy. Dlatego też jako przyszły kandydat, powinieneś być gotów na solidny wysiłek umysłowy, który bez wątpienia zapewni ci ten kierunek.

 

4. Program studiów i przedmioty

Mechatronika, jak każda dziedzina wiedzy technicznej, bazuje w głównej mierze na dokonaniach wybitnych matematyków, których umiłowana dziedzina nie bez powodu nosi zaszczytne miano królowej nauk. Studenci staną przed nie lada wyzwaniem zdobycia szerokiej wiedzy matematycznej, która stanie się filarem pod rozwój innych kompetencji, a także pozwoli na wykształcenie umiejętności do logicznego i sprawnego rozwiązywania problemów.

Interdyscyplinarność i wszechstronność opisywanego kierunku sprawia, że studenci poświęcają wielu godzin  na zgłębianie fizyki, bez której wyjaśnienie podstawowych zjawisk, wykorzystywanych przy produkcji maszyn i podzespołów, nie byłoby możliwe.

Kluczowa dla zrozumienia esencji Mechatroniki będzie również chemia z całym swoim zapleczem w postaci owoców pracy ludzi z branży. Dzięki niej będziesz w stanie zrozumieć procesy mające miejsce wewnątrz układów elektronicznych, a także zapobiegniesz wystąpieniu niepożądanych interakcji między materiałami.

Bardziej specjalistyczna wiedza kierunkowa, bazująca na opisanych powyżej naukach, będzie rozszerzała swoje spektrum pomiędzy automatykę i robotykę, informatykę, elektronikę, a nawet niektóre zagadnienia związane z ochroną środowiska. Opanowanie całego kompletu wiedzy i umiejętności pozwoli na uzyskanie przez absolwentów zaszczytnego miana inżyniera.

W siatce są przedmioty takie jak:

Ile trwają studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu

Studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Czas trwania poszczególnych kierunków studiów jest zwykle ustalony odgórnie i dotyczy ich niezależnie od miejsca zdobywania edukacji. Wyjątkiem są uczelnie prywatne, które mogą wprowadzać drobne modyfikacje, dopasowując tok kształcenia do indywidualnych potrzeb studentów.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika w Poznaniu na tamtejszej uczelni będą trwały trzy i pół roku lub cztery lata, a każdy absolwent, który na czas upora się z zaliczeniem wszystkich wymaganych etapów, otrzyma dyplom inżyniera.

Najbardziej ambitni i głodni wiedzy będą mogli znacznie poszerzyć posiadane już umiejętności i wiedzę poprzez uczestnictwo w magisterskich studiach drugiego stopnia. Na ich ukończenie będzie trzeba zagospodarować jedynie półtora roku lub dwa lata dodatkowego czasu.

Mechatronika w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Mechatronika w Poznaniu?

Zastanawiasz się, jakie perspektywy zawodowe będą na ciebie czekać, kiedy już ukończysz studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu? Jednego możesz być pewien – będą one ponadprzeciętnie przyszłościowe i zagwarantują ci wysokie wynagrodzenie.

Jako absolwent Mechatroniki w Poznaniu będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach pracujących nad tworzeniem, wdrażaniem i udoskonalaniem istniejących już maszyn i podzespołów elektronicznych, mających zastosowanie w szeroko pojętym przemyśle.

Dla najbardziej zainteresowanych branżą IT otworzy się możliwość podjęcia współpracy z informatykami przy tworzeniu oprogramowania oraz aplikacji, użytecznych w perspektywie programowania różnorakich urządzeń i sprzętów.

Założenie własnej działalności gospodarczej, opartej o dowolny aspekt ukończonego kierunku, pozwoli ci na zaznanie błogiej, względnej niezależności w postaci bycia samemu dla siebie szefem. Jak sam widzisz, ogrom możliwości zapewni ci doskonałą szansę do dopasowania życia zawodowego do własnych potrzeb, aby móc cieszyć się każdą chwilą.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Mechatronika?

Absolwenci Mechatroniki mają przed sobą szerokie perspektywy zatrudnienia m.in. w różnych sektorach przemysłu lub nawet na szkołach wyższych jako pracownicy naukowi. Spora część absolwentó wybiera zawody takie jak: specjalista utrzymania ruchu, automatyk lub inżynier ds. testów i walidacji. Czym zajmują się na co dzień i ile zarabiają?

 

Specjalista utrzymania ruchu

Pracując w przemyśle odpowiada za utrzymanie ruchu linii produkcyjnej poprzez kontrolę funkcjonowania maszyn. Praca specjalisty utrzymania ruchu opiera się na kontroli parku maszynowego i współpracy z serwisami. Bada problemy jakie napotkały urządzenia i decyduje o ich naprawie bądź wymianie na nowe. Odpowiada także za prowadzenie dokumentacji, która jest niezbędna przy naprawach, wymianie części lub całych urządzeń. Mediana zarobków wynosi około 6200 zł brutto.

 

Automatyk

Może on podjąć pracę w firmach produkcyjnych. Podobnie jak specjalista utrzymania ruchu odpowiada za kontrolę działania parku maszynowego. Automatyk dba o funkcjonowanie urządzeń i ich prawidłową pracę. Dba o przegląd i systematyczne naprawy oraz wymiany części. Planuje także większe modernizacje na terenie parku maszynowego. Mediana zarobków wynosi około 7650 zł brutto miesięcznie.

 

Inżynier ds. testów i walidacji

Inżynier do spraw testów i walidacji odpowiada za cały sprzęt i mechanikę na terenie firmy i parku maszynowego. Może on podjąć pracę w firmach odpowiadających za produkcję. Kontroluje systemy, które odpowiadają za produkcję, a także ich naprawę i modernizację, ponieważ mogą szybko się eksploatować. Dzięki jego pracy produkcja może sprawnie działać. Mediana zarobków wynosi około 9630 zł brutto.

Źródło: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Pamiętaj, że wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Wahania w stawkach zależą od wykształcenia, stażu pracy, ukończonych kursów, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – stawki różnią się w zależności od regionu i miasta.

Gdzie studiować na kierunku mechatronika w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Poznańskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Poznańska oferuje 130 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUT. Cena za pierwszy rok wynosi około 5600 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechatronika w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Mechatronika studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Mechatronika studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Mechatronika studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów odbywa się w oparciu o limit miejsc. Kandydaci przyjmowani są przez uczelnie na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku mechatronika w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska: 130

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Osoby, które chcą rozpocząć bezpłatną naukę w szkole wyższej, mogą podjąć naukę stacjonarną w uczelni publicznej. Studia w prywatnych uczelniach oraz niestacjonarna nauka w uczelniach publicznych są z kolei płatne.

 • Politechnika Poznańska – 5600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie publikują wyniki rekrutacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują dostęp do systemu IRK lub ERK, gdzie udostępniane są informacje dotyczące m.in. liczby punktów zdobytych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także zajmowanego przez nich miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – 11.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni, a także pośrednio – za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Preferowana forma dostarczenia plików może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Kandydaci powinni dostarczyć kompletny zestaw dokumentów w wyznaczonym przez uczelnię terminie. Spóźnienie może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – od 11.07.2022 do 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek mechatronika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Mechanicznej PP) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechatronika w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechatronika w Poznaniu

Zanim zdecydujesz się na aplikację na studia w Poznaniu na kierunku Mechatronika, powinieneś zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi szeroko rozumianego procesu aplikacyjnego, aby oszczędzić sobie niepotrzebnej dawki nieprzyjemnego stresu.

Jeśli uważnie przebrnąłeś przez poprzednie akapity artykułu, wiesz zapewne, jakie przedmioty odgrywają kluczowe znaczenie. Dlatego też warto, abyś przygotowania rozpoczął od odpowiednio wczesnego zgłębienia potrzebnej wiedzy matematycznej i z zakresu innych nauk ścisłych, przystępując następnie do rozszerzonego egzaminu maturalnego.

Znacznie ułatwiony start zapewni kandydatom zdobycie tytułu finalisty lub laureata w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach przedmiotowych – otrzymają oni wówczas maksymalny, stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do egzaminu, o ile ten nie jest obowiązkowy do zdania matury.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby mieć szansę na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych na Mechatronikę w Poznaniu, będzie zgłoszenie swojej kandydatury poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej danej uczelni formularza.

Następnie należy nastawić się na dłuższy czas oczekiwań, podczas którego zostaną rozpatrzone wszystkie zgłoszenia, a kandydaci z największą liczbą punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym lub dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w przypadku aplikacji na studia magisterskie, będą mieli największe szanse na rozpoczęcie wymarzonego kierunku już w październiku.

 

Jakich dokumentów będziesz potrzebował

Kiedy już okaże się, że jesteś w gronie szczęśliwców, których nazwiska znalazły się na liście przyjętych na studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu, pozostanie ci już tylko skierować swoje kroki do najbliższego fotografa, celem wykonania zdjęć o wymiarach 35X45mm do legitymacji. Wraz z nimi należy dostarczyć w ustalonym terminie oryginał świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopiami.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

MECHATRONIKA - ważne informacje

mechatronika studia

studia inżynierskie i techniczne w Poznaniu

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu?

Opinie na temat danego kierunku studiów pozwoliły nie jednemu maturzyście i przyszłemu kandydatowi na uniknięcie podejmowania niewłaściwych decyzji życiowych.

Zuzanna, studentka pierwszego roku Mechatroniki w Poznaniu, mówi:

„Od zawsze powtarzano mi, że kierunki ścisłe są głównie dla mężczyzn. Chcąc zaprzeczyć temu krzywdzącemu stereotypowi, postanowiłam aplikować na studia na kierunku Mechatronika. Szczerze mówiąc zrobiłam to trochę na przekór i żeby udowodnić innym, że się mylili, jednak ani przez chwilę nie żałowałam podjętej decyzji. Polecam ten kierunek wszystkim zainteresowanym.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Poznań studia i stopnia

Mechatronika Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Poznań studia stacjonarne

Mechatronika Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Poznaniu

Kierunki inżynierskie i techniczne w Poznaniu

informatyka
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski