Mechatronika - Poznań

Mechatronika - Poznań

Studia na kierunku mechatronika w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika w Poznaniu - uczelnie publiczne


Mechatronika studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu


 

 

09.01.2024

Mechatronika studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Mechatronika w Poznaniu to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 2 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na mechatronice w Poznaniu w 2023 r. zaczynają się od 6800 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na PP wyniósł 673 punktów.

Mechatronika - Poznań
Studia na kierunku mechatronika w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Mechatronika to interdyscyplinarny kierunek łączący naukę takich dziedzin jak elektronika, informatyka oraz mechanika. Podczas nauki studenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do rozumienia i projektowania zaawansowanych systemów mechatronicznych. Program kształcenia przewiduje naukę języków programowania, technik konstrukcyjnych, a także podstaw projektowania graficznego. Zdobyta wiedza umożliwi studentom efektywne programowanie robotów i aplikacji.

Dzięki ukończonym studiom na kierunku mechatronika, absolwent może znaleźć zatrudnienie w przemyśle elektromaszynowym, medycznym czy w firmach produkujących sprzęt gospodarstwa domowego. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności wystarczające do podjęcia pracy w branży motoryzacyjnej, a nawet laboratoriach badawczo-rozwojowych. Inżynier mechatroniki może podjąć prace na stanowiskach takich jak np.: programista mechatroniki, inżynier ds. utrzymania ruchu, specjalista ds. automatyzacji, kierownik projektu mechatronicznego czy konsultant techniczny.

 

Uczelnie

W Poznaniu mechatronikę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Poznańskiej (Wydział Inżynierii Mechanicznej PP).
 
Specjalności
Współczesne studia z mechatroniki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku mechatronika w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku mechatronika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena na mechatronice to około 6800 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku mechatronika w Poznaniu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechatronika w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechatronika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

Kierunki studiów w Poznaniu ze względu na swoją specyfikę, narzucają określone wymagania, które trzeba spełnić, aby mieć szansę na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych na studia. W przypadku Mechatroniki na uczelni w Poznaniu, przedmiotami wiodącymi będą biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. Dlatego w jak najlepszy sposób należy przygotować się do rozszerzonej matury z tych przedmiotów.

Procedury rekrutacyjne mogą ulegać niespodziewanym zmianom, dlatego warto systematycznie sprawdzać ustalenia poszczególnych uczelni poprzez zasięgnięcie informacji na stronie internetowej lub pod podanym tam numerem telefonu.

 

Mechatronika Politechnika Poznańska - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku mechatronika w Politechnice Poznańskiej w rekrutacji 2024/2025 muszą przedstawić wyniki z trzech przedmiotów maturalnych: języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki. Ponadto brany pod uwagę jest również wynik z maksymalnie dwóch dodatkowych przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka. Kandydaci na ten kierunek zamiast przedmiotu dodatkowego mogą przedstawić wynik z egzaminu zawodowego lub z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kandydata. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Uczelnie w Poznaniu - kierunek mechatronika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Mechanicznej PP) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Opis kierunku

Studenci mechatroniki rozwiną specjalistyczną wiedzę matematyczną, fizyczną, informatyczną oraz techniczną. Ponadto dowiedzą się więcej na temat automatyki i teorii sterowania, elektrotechniki i grafiki inżynierskiej. W ramach licznych warsztatów nauczą się wykonywania pomiarów elementów mechanicznych, projektowania urządzeń mechatronicznych oraz dokonywania symulacji komputerowych. Dowiedzą się także, w jaki sposób dokonywać obliczeń wytrzymałościowych elementów mechanicznych.
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą pracę w przemyśle wytwórczym, motoryzacyjnym, lotniczym czy elektromaszynowym. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z firmami zajmującymi się projektowaniem i budową różnego rodzaju maszyn przemysłowych lub założenie własnej działalności gospodarczej.
 

Program studiów i przedmioty

Mechatronika, jak każda dziedzina wiedzy technicznej, bazuje w głównej mierze na dokonaniach wybitnych matematyków, których umiłowana dziedzina nie bez powodu nosi zaszczytne miano królowej nauk. Studenci staną przed nie lada wyzwaniem zdobycia szerokiej wiedzy matematycznej, która stanie się filarem pod rozwój innych kompetencji, a także pozwoli na wykształcenie umiejętności do logicznego i sprawnego rozwiązywania problemów.

Interdyscyplinarność i wszechstronność opisywanego kierunku sprawia, że studenci poświęcają wielu godzin  na zgłębianie fizyki, bez której wyjaśnienie podstawowych zjawisk, wykorzystywanych przy produkcji maszyn i podzespołów, nie byłoby możliwe.

Kluczowa dla zrozumienia esencji Mechatroniki będzie również chemia z całym swoim zapleczem w postaci owoców pracy ludzi z branży. Dzięki niej będziesz w stanie zrozumieć procesy mające miejsce wewnątrz układów elektronicznych, a także zapobiegniesz wystąpieniu niepożądanych interakcji między materiałami.

Bardziej specjalistyczna wiedza kierunkowa, bazująca na opisanych powyżej naukach, będzie rozszerzała swoje spektrum pomiędzy automatykę i robotykę, informatykę, elektronikę, a nawet niektóre zagadnienia związane z ochroną środowiska. Opanowanie całego kompletu wiedzy i umiejętności pozwoli na uzyskanie przez absolwentów zaszczytnego miana inżyniera.

W siatce są przedmioty takie jak:

 

Ile punktów na mechatronikę w Poznaniu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Politechnice Poznańskiej na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 673 punkty.

czytaj dalej progi na mechatronikę w Poznaniu

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci kierunku mechatronika zdobywają szeroki zakres wiedzy i umiejętności związanych np. z interdyscyplinarnym podejściem do projektowania, konstrukcji, produkcji, automatyzacji i zarządzania systemami mechatronicznymi. Studenci poznają m.in. podstawy mechaniki, kinematyki i dynamiki maszyn, elektrotechniki, elektroniki oraz automatyki. Zdobywają także wiedzę z zakresu teorii sterowania, mikroprocesorów, systemów wbudowanych, napędów elektrycznych, a także elektromechaniki i elektropneumatyki. Uczą się także np. programowania w różnych językach i zdobywają umiejętności w obszarze m.in. modelowania i symulacji systemów mechatronicznych za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Studenci zdobywają praktyczne doświadczenie w zakresie np. budowy, konfiguracji, programowania i testowania systemów mechatronicznych, takich jak roboty, automaty przemysłowe, czy też sterowniki PLC. Zajęcia te pozwalają na rozwijanie praktycznych umiejętności w obszarze obsługi różnego rodzaju sprzętu i narzędzi stosowanych w mechatronice. Studenci uczą się także zarządzania projektami inżynierskimi, co obejmuje planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz kontrolowanie działań związanych z projektowaniem, budową i wdrażaniem systemów mechatronicznych.


Gdzie studiować na kierunku mechatronika w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Poznańskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Poznańska oferuje 130 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUT. Cena za pierwszy rok wynosi około 6800 zł.

Kierunek mechatronika - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów odbywa się w oparciu o limit miejsc. Kandydaci przyjmowani są przez uczelnie na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku mechatronika w Poznaniu:

  • Politechnika Poznańska: 130

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Osoby, które chcą rozpocząć bezpłatną naukę w szkole wyższej, mogą podjąć naukę stacjonarną w uczelni publicznej. Studia w prywatnych uczelniach oraz niestacjonarna nauka w uczelniach publicznych są z kolei płatne.

Mechatronika studia w Poznaniu - ceny 2023

  • Politechnika Poznańska – 6800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie publikują wyniki rekrutacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują dostęp do systemu IRK lub ERK, gdzie udostępniane są informacje dotyczące m.in. liczby punktów zdobytych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także zajmowanego przez nich miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Politechnika Poznańska – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni, a także pośrednio – za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Preferowana forma dostarczenia plików może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Kandydaci powinni dostarczyć kompletny zestaw dokumentów w wyznaczonym przez uczelnię terminie. Spóźnienie może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

  • Politechnika Poznańska – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Poznań studia i stopnia

Mechatronika Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Poznań studia stacjonarne

Mechatronika Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Poznaniu

Mechatronika w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Poznaniu

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Poznaniu

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechatronika w Poznaniu?

Opinie na temat danego kierunku studiów pozwoliły nie jednemu maturzyście i przyszłemu kandydatowi na uniknięcie podejmowania niewłaściwych decyzji życiowych.

Zuzanna, studentka pierwszego roku Mechatroniki w Poznaniu, mówi:

„Od zawsze powtarzano mi, że kierunki ścisłe są głównie dla mężczyzn. Chcąc zaprzeczyć temu krzywdzącemu stereotypowi, postanowiłam aplikować na studia na kierunku Mechatronika. Szczerze mówiąc zrobiłam to trochę na przekór i żeby udowodnić innym, że się mylili, jednak ani przez chwilę nie żałowałam podjętej decyzji. Polecam ten kierunek wszystkim zainteresowanym.”

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia