INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku informatyzacja administracji publicznej - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
  Czas trwania
   Uniwersytet Wrocławski

   Uniwersytet Wrocławski

   Informatyzacja administracji publicznej - studia podyplomowe

   Studia na kierunku Informatyzacja administracji publicznej to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

   Studia na kierunku informatyzacja administracji publicznej - studia podyplomowe
   Rok akademicki 2024/2025
   Forma studiów zjazdy
   Poziom studiów studia podyplomowe

   Uczelnie

   Studia na kierunku informatyzacja administracji publicznej - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | informatyzacja administracji publicznej - studia podyplomowe - uczelnie >

   Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

   Informatyzacja administracji publicznej to propozycja kształcenia podyplomowego, dzięki której można pozyskać wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonywanie zadań urzędnika w środowisku cyfrowym. Słuchacze zaznajamiają się między innymi z: postanowieniami ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zasadami udzielania informacji publicznej, zasadami zarządzania dokumentami elektronicznymi, jak również niebezpieczeństwami związanymi z wykorzystywaniem środków komunikacji elektronicznej.

    

   Jakie wymagania rekrutacyjne?

   Informatyzacja administracji publicznej to kierunek z obszaru studiów podyplomowych, a zatem kształcenie mogą podjąć wyłącznie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

   *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

    

   szczegółowe wymagania na uczelniach

   Jak wyglądają studia na kierunku Informatyzacja administracji publicznej?

   Studia podyplomowe na kierunku Informatyzacja administracji publicznej to dwusemestralny proces kształcenia, na zakończenie którego przystępuje się do egzaminu końcowego. Program kształcenia obejmuje głównie zagadnienia z obszaru nauk prawnych, które przybliżają podstawy prawne informatyzacji administracji publicznej i usług publicznych świadczonych za pomocą platform elektronicznych.

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku Informatyzacja administracji publicznej możemy podzielić na:

   1. Typ:

   2. Tryb:

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Informatyzacja administracji publicznej poruszają się po zagadnieniach pozyskiwania informacji od innych podmiotów publicznych w drodze wymiany informacji drogą elektroniczną, dostępu do elektronicznych rejestrów publicznych, metod identyfikacji elektronicznej, tworzenia aktów prawa administracyjnego, zasad publikowania aktów prawa miejscowego w wojewódzkich dziennikach urzędowych, załatwiania spraw administracyjnych w formie dokumentu elektronicznego czy ochrony danych osobowych w systemach teleinformatycznych administracji publicznej.

   Przykładowe przedmioty dla kierunku Informatyzacja administracji publicznej:

   • podstawy prawne informatyzacji podmiotów publicznych i usług publicznych
   • publiczna infrastruktura informacyjna
   • dostęp do informacji publicznej
   • zinformatyzowane rejestry publiczne jako narzędzie pracy urzędnika
   • źródła prawa administracyjnego

    

   Ile trwają studia na kierunku Informatyzacja administracji publicznej?

   Kształcenie na kierunku Informatyzacja administracji publicznej realizowane jest w ciągu dwóch semestrów, a zatem studia trwają 1 rok.

    

   Jaka praca po studiach na kierunku Informatyzacja administracji publicznej?

   Wiedza oraz umiejętności pozyskane na studiach podyplomowych na kierunku Informatyzacja administracji publicznej mogą posłużyć przede wszystkim pracownikom urzędów administracji samorządowej i rządowej, w szczególności realizującym elektroniczne usługi publiczne.

    

   Zobacz inne kierunki ekonomiczne

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

   Filtrowanie
   Województwo
   Poziom studiów

   Teraz najważniejsze

   matura 2024

   zmiany na maturze 2024

   arkusze maturalne

   wyniki matur 2023

   rekrutacja na studia

   studia

   kierunki studiów

   studia podyplomowe

    

   Ciekawe

    


   gdzie studiować

    

    

   Nadchodzące wydarzenia

   Komentarze (0)