Najpopularniejsze kierunki studiów 2017

Najpopularniejsze kierunki studiów 2017

najchętniej wybierane kierunki studiów

Najpopularniejsze kierunki studiów 2017

Rankingi popularności kierunków studiów to swego rodzaju lista przebojów kształcenia wyższego. Jakie kierunki są najpopularniejsze? Jakie kierunki tracą na znaczeniu wśród kandydatów? O jakie kierunki już niedługo będzie toczyć się rekrutacyjna batalia?

Rekrutacja na studia w roku 2017/18 nie przyniosła większych zmian. Wciąż, zdecydowanym liderem w rankingu najchętniej wybieranych kierunków pozostaje Informatyka i jej przewaga nad pozostałymi kierunkami kształcenia jest więcej niż znaczna. Naturalnie, studia to nie wyścigi, lecz sytuacja na edukacyjnym podium powinna dawać choć trochę do myślenia, zarówno uczelniom, studentom, jak i pracodawcom.

Dokładnie 429 114 osób rozpoczęło w 2017 roku studia na polskich uczelniach. To o 7 202 osoby mniej, porównując z rokiem ubiegłym. Największym powodzeniem cieszyła się wspomniana Informatyka, a na kolejnych miejscach podium uplasowały się Zarządzanie i Psychologia.

 

Tak wygląda TOP 5,

czyli pierwsza piątka najpopularniejszych kierunków studiów 2017/18:

1. Informatyka

2. Zarządzanie

3. Psychologia

4. Ekonomia

5. Prawo

Porównując ubiegłoroczną rekrutację zwracamy uwagę na awans Psychologii, z miejsca 4. na 3., a także spadek Prawa, z lokaty 3. na 5. Z zestawienia wypadła Fizjoterapia, a do łask wróciła Filologia angielska.

Jak wiemy, liczby nie kłamią. Przedstawiamy Wam szczegółowe statystyki rankingu najpopularniejszych kierunków kształcenia:

 

Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów (powyżej 10 tys.):

 1. Informatyka
 2. Zarządzanie
 3. Psychologia
 4. Ekonomia
 5. Prawo
 6. Automatyka i robotyka
 7. Finanse i rachunkowość
 8. Filologia angielska
 9. Budownictwo
 10. Pedagogika
 11. Kierunek lekarski
 12. Mechanika i budowa maszyn 
 13. Logistyka
 14. Zarządzanie i inżynieria produkcji 

 

Najpopularniejsze kierunki studiów Według liczby zgłoszeń kandydatów na jedno miejsce (cztery i więcej zgłoszeń):

 1. Inżynieria i analiza danych
 2. zarządzanie inżynierskie
 3. chemia i toksykologia sądowa
 4. kierunek lekarski (uczelnie nadzorowane przez MNiSW)
 5. filologia (filologia norweska)
 6. neofilologia (filologia orientalna - japonistyka)
 7. inżynieria danych
 8. inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 9. bioinformatyka:
 10. korozja
 11. biogospodarka
 12. skandynawistyka
 13. neofilologia (filologia orientalna - sinologia)
 14. neofilologia (filologia szwedzka)
 15. komunikacja wizerunkowa
 16. kryminologia
 17. neofilologia (filologia hiszpańska)
 18. inżynieria mechaniczno-medyczna
 19. filologia (dalekowschodnia)
 20. orientalistyka
 21. neofilologia (filologia angielska)
 22. filologia (italianistyka)
 23. chemia budowlana
 24. reżyseria
 25. dziennikarstwo i medioznawstwo
 26. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 27. logistyka i administrowanie w mediach
 28. weterynaria
 29. zarządzanie i prawo w biznesie
 30. filologia (język angielski stosowany, z hiszpańskim)
 31. inżynieria kosmiczna
 32. sinologia
 33. inżynieria mechaniczna i materiałowa
 34. inżynieria biochemiczna
 35. fotonika
 36. filologia (filologia duńska)
 37. dyplomacja
 38. inżynieria bezpieczeństwa pracy
 39. zielone technologie i monitoring
 40. Tourism management
 41. Filologia (filologia koreańska)
 42. finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
 43. matematyka w technice
 44. informatyka w biznesie
 45. filologia włoska
 46. logopedia ogólna i kliniczna
 47. systemy sterowania inteligentnymi budynkami
 48. lotnictwo i kosmonautyka
 49. nanotechnologia
 50. genetyka i biologia eksperymentalna
 51. neofilologia (filologia włoska)
 52. filologia (japonistyka)
 53. geoinformatyka
 54. inżynieria mechatroniczna
 55. marketing
 56. Finance
 57. neurobiologia
 58. włókiennictwo i przemysł mody
 59. nowe media i kultura cyfrowa
 60. zarządzanie instytucjami artystycznymi
 61. inżynieria zarządzania
 62. profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 63. automatyka i robotyka 
 64. antropozoologia
 65. psychologia
 66. filologia (filologia romańska z językiem angielskim)
 67. Digital Design
 68. zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 69. turystyka:
 70. filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
 71. kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
 72. biomateriały inspirowane naturą
 73. zarządzanie kulturą i mediami
 74. technologie komputerowe
 75. anglistyka
 76. reżyseria dźwięku
 77. zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 78. papiernictwo i poligrafia
 79. monitoring środowiska przyrodniczego
 80. sztuka i media
 81. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia:
 82. filologia (lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim)
 83. biologia stosowana
 84. mechatronika
 85. browarnictwo i słodownictwo
 86. inżynieria chemiczna i procesowa
 87. filologia (filologia hiszpańska):
 88. filologia ugrofińska
 89. ekologiczne źródła energii
 90. amerykanistyka
 91. energetyka i chemia jądrowa
 92. analityka gospodarcza
 93. komunikacja i psychologia w biznesie
 94. elektroradiologia
 95. inżynieria biomedyczna
 96. inżynieria obliczeniowa
 97. energetyka
 98. edytorstwo
 99. filologia (lingwistyka stosowana (język francuski z językiem hiszpańskim))
 100. Undergraduate Programme in International Relations
 101. inżynieria materiałowa
 102. telekomunikacja
 103. jakość i bezpieczeństwo żywności
 104. animacja osób 50+
 105. filologia (sinologia):
 106. kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 107. marketing i komunikacja rynkowa
 108. człowiek w cyberprzestrzeni
 109. sport
 110. aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
 111. chemia medyczna
 112. lingwistyka stosowana

Komentarze (0)