Finanse, bankowość, ubezpieczenia

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Polskie uczelnie starają się nadążyć za aktualną tendencją panującą na rynku pracy i oferują dla swoich kandydatów jak najbardziej zróżnicowane kierunki, zapewniające wszechstronne wykształcenie. Finanse, bankowość, ubezpieczenia to kierunek, który pozwala na uzyskanie rozbudowanych kwalifikacji z zakresu tych trzech dziedzin, które – mimo różnic – łączą się płynnie ze sobą. Aby zostać zauważonym i docenionym na arenie zawodowej warto dysponować wszechstronną wiedzą z dyscypliny, którą się reprezentuje. Finanse odnoszą się do ogółu zjawisk pieniężnych zachodzących w danym społeczeństwie, bankowość specjalizuje się w nauce o przedsiębiorstwach bankowych, a ubezpieczenia nawiązują do bezpośrednich świadczeń wykonywanych w sektorze finansowym i bankowym. Jeżeli chciałbyś zapewnić sobie wszechstronne wykształcenie z tych zakresów i masz świadomość, że ten intensywny czas nauki zapewni ci przyszłościowe zatrudnienie, to te studia są niewątpliwie stworzone dla ciebie.

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie trwania nauki studenci zetkną się ze specjalistycznymi przedmiotami teoretycznymi, które pozwolą na swobodne poruszanie się w sektorze finansowym. Matematyka, mikro- i makroekonomia, statystyka, podstawy rachunkowości, rachunek prawdopodobieństwa, czy analiza gospodarcza to tylko nieznaczna część przedmiotów, które będą mieć dla studentów zasadnicze znaczenie z zakresu finansów. Oprócz tego przyszli absolwenci zapoznają się szczegółowo z nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym rynkiem ubezpieczeniowym, funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi oraz z organizacją rynku ubezpieczeniowego. Każda z osób studiujących będzie musiała zgłębić podstawy polityki społecznej i gospodarczej, by móc w pełni zrozumieć funkcjonowanie instytucji finansowej na tle międzynarodowym. Wyjątkowo istotnym aspektem studiów, który pozwoli na rozwój doświadczenia, są praktyki zawodowe, organizowane podczas całego toku edukacji.

 

Praca po studiach

Abiturienci kierunku finanse, bankowość i ubezpieczenia dzięki wszechstronnym kwalifikacjom przygotowani są do pracy na zróżnicowanych stanowiskach jako specjaliści w sektorze ekonomicznym. Wykonywanie analiz i raportów finansowych, ocena ryzyka ubezpieczeniowego, tworzenie planów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz podmiotów indywidualnych, interpretacja aktualnych zjawisk gospodarczych – to tylko niewielki zakres umiejętności, jakie posiadać będą absolwenci tego kierunku. Wszystkie te elementy sprawiają, że studenci decydujący się na podjęcie tych studiów staną się w przyszłości idealnymi pracownikami sektoru bankowego i ubezpieczeniowego, będą mogli realizować się zawodowo jako eksperci z zakresu finansów publicznych. Każda z osób, która zakończy naukę, będzie mogła starać się o zatrudnienie w różnego rodzaju biurach analiz ekonomicznych, organizacjach doradztwa finansowego, czy przedsiębiorstwach i instytucjach o rozbudowanych profilach działalności.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Podczas procesu rekrutacji najczęściej brane są pod uwagę przedmioty takie jak matematyka, informatyka, geografia, WOS, język angielski.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając ten kierunek, obejmuje:

 • podstawy ekonomii
 • rozpoznawanie różnych systemów gospodarczych
 • zasady i koncepcje ekonomiczne
 • atrybuty przedsiębiorstw prywatnych i publicznych
 • aparat matematyczny wykorzystywany w bankowości i sektorze ubezpieczeń
 • standardowe metody statystyczne i informatyczne wykorzystywane przy analizie ekonomicznej

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA STUDIA I STOPNIA

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

 • instytucje zajmujące się doradztwem finansowym
 • biura analiz ekonomicznych
 • sektor bankowy
 • sektor ubezpieczeniowy
 • organizacje pożytku publicznego
 • instytucje pożytku publicznego
 • specjalistyczne stanowiska w sektorze zarządzania

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA

Komentarze (0)