Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska

Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska

Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Interesujesz się kulturą Włoch, Hiszpanii czy Grecji oraz chciałbyś poznać jeden z języków tego regionu? Jeżeli zatem bliskie są Ci klimaty południowej Europy i chcesz przełożyć swoje zainteresowania na Twoją ścieżkę kariery zawodowej to Kultura śródziemnomorska może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

W ramach studiów na kierunku Kultura śródziemnomorska poznasz tajniki tego kręgu kulturowego poprzez zajęcia z zakresu historii krajów Śródziemnomorza, filozofii, historii sztuki, literatury, historii kultury krajów śródziemnomorskich, geografii, językoznawstwa. Dowiesz się także jak zarządzać turystyką w tym regionie. Nacisk kładziony będzie też na umiejętności miękkie z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz międzykulturowej, dzięki czemu będzie Ci łatwiej rozumieć zwyczaje panujące w krajach śródziemnomorskich. Na niektórych uczelniach oferowana jest także nauka jednego z języków tego regionu oraz łaciny. Jednym zdaniem staniesz się prawdziwym ekspertem w zakresie kultury śródziemnomorskiej!

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kultura śródziemnomorska? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w instytucjach kultury, oświaty i administracji państwowej, w organizacjach międzynarodowych i instytucjach międzynarodowych, w sektorach kulturowo-gospodarczych Unii Europejskiej, w szkolnictwie jako nauczyciel w zakresie kultury śródziemnomorskiej i europeistyki (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych) lub w takich placówkach jak: muzea, galerie sztuki, domy kultury. Pracę będziesz mógł też podjąć w biurach handlowych i firmach współpracujących z krajami śródziemnomorskimi. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Kultura śródziemnomorska może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, przedmiot dowolny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KULTUROZNAWSTWO – CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO - CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • transmisji oraz recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (media, teatr, film, architektura, muzyka, sztuka),
 • naturze, rozwoju i historycznych uwarunkowaniach systemów społecznych i ustrojów politycznych starożytnej Grecji i Rzymu,
 • elementarnej wiedzy o powiązaniach filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich z pokrewnymi naukami humanistycznymi,
 • rozpoznawania różnych rodzajów tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej i literackiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska?

 

1. Typ i tryb studiów

Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował głównie wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie powyższych studiów, zdobędziesz kompleksową wiedzę kulturoznawczą, filologiczną oraz literaturoznawczą. Ponadto dowiesz się więcej na temat historii, kultury, języków oraz sztuki krajów leżących w basenie Morza Śródziemnego. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Słowo w kulturze
 • Dzieje Śródziemnomorza do końca wieku XVIII
 • Dzieje Współczesnego Śródziemnomorza

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się języka łacińskiego oraz dodatkowego języka nowożytnego. Studenci dowiedzą się także, jak rozwinąć swój warsztat pisarski i tworzyć zarówno teksty naukowe, jak i artystyczne. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska

Absolwent kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w instytucjach kultury, oświaty i administracji państwowej,
 • pracownik galerii sztuki,
 • pracownik w organizacjach międzynarodowych oraz instytucjach międzynarodowych,
 • pracownik w sektorach kulturowo-gospodarczych Unii Europejskiej,
 • nauczyciel w zakresie kultury śródziemnomorskiej i europeistyki (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO – CYWILIZACJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Komentarze (0)