Nowoczesne technologie paliwowe

Nowoczesne technologie paliwowe

Dodaj do ulubionych

Nowoczesne technologie paliwowe studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Nowoczesne technologie paliwowe to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku nowoczesne technologie paliwowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku nowoczesne technologie paliwowe rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 26 lipca 2023 r. | nowoczesne technologie paliwowe - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności nowoczesne technologie paliwowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | nowoczesne technologie paliwowe - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Nowoczesne technologie paliwowe dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. materiałoznawstwa, nowych materiałów, automatyki i elektroniki czy metod komputerowych i technologii informacyjnych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku Nowoczesne technologie paliwowe najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Nowoczesne technologie paliwowe dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w sektorze paliwowym, energetyce czy gazownictwie.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia na kierunek Nowoczesne technologie paliwowe wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Nowoczesne technologie paliwowe:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • informatyka,
 • biologia,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nowoczesne technologie paliwowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Nowoczesne technologie paliwowe - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Nowoczesne technologie paliwowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Nowoczesne technologie paliwowe studia I stopnia

Nowoczesne technologie paliwowe studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nowoczesne technologie paliwowe

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Nowoczesne technologie paliwowe:

Kierunki studiów takie jak Nowoczesne technologie paliwowe umożliwiają studentom zdobycie umiejętności i wiedzy z zakresu m.in. nowoczesnych technologii paliwowych, analityki środowiskowej i przemysłowej, technologii minimalizujących oddziaływanie gospodarki na środowisko czy technologii oczyszczania ścieków i gazów poprocesowych.

Program studiów zakłada także, że studenci zdobędą umiejętności np. obsługi aparatury laboratoryjnej stosowanej do oceny jakości paliw ciekłych, stałych i gazowych czy oceny jakości paliw i możliwości ich stosowania w danych procesach. Mogą również nauczyć się, jak dokonać ilościowego i jakościowego opisu zjawisk i procesów jednostkowych związanych z problemami analityki przemysłowej czy poznać współczesne technologie paliwowe.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Nowoczesne technologie paliwowe: budowa oraz podstawowe właściwości materiałów, chemiczne aspekty zmian klimatu, energia przyszłości.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE?

Nowoczesne technologie paliwowe to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk ścisłych takich jak: matematyka, fizyka, chemia czy informatyka, a także materiałoznawstwa i nowych materiałów, automatyki i elektroniki czy metod komputerowych i technologii informacyjnych.

Program studiów zakłada również, że studenci zapoznają się z zagadnieniami z zakresu analizy ekonomicznej, zarządzania środowiskowego czy zarządzania projektami przemysłowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Nowoczesne technologie paliwowe możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE?

Studia na kierunku Nowoczesne technologie paliwowe trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE

Studia na kierunku Nowoczesne technologie paliwowe dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w sektorze paliwowym, energetyce, gazownictwie, zakładach energochemicznego przetwórstwa paliw stałych czy ochronie środowiska i analityce przemysłowej i środowiskowej. Mogą znaleźć zatrudnienie także w zakładach termicznej utylizacji odpadów, instytucjach związanych z gospodarką paliwowo-energetyczną, zakładach chemicznych, jednostkach naukowo-badawczych czy laboratoriach przemysłowych i badawczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Nowoczesne technologie paliwowe:

 • sektor paliwowy,
 • energetyka,
 • gazownictwo,
 • zakłady energochemicznego przetwórstwa paliw stałych,
 • ochrona środowiska i analityka przemysłowa i środowiskowa,
 • zakłady termicznej utylizacji odpadów,
 • instytucje związane z gospodarką paliwowo-energetyczną,
 • zakłady chemiczne,
 • jednostki naukowo-badawcze,
 • laboratoria przemysłowe i badawcze.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PALIWOWE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia