Dodaj do ulubionych

Socjologia ekonomiczna studia - kierunek studiów

Nauka, która systematycznie bada funkcjonowanie i zmiany w społeczeństwie to socjologia. Badane są chociażby społeczne reguły, procesy i kultury, które łączą lub dzielą ludzi. Badane są jednostki w kontakcie z innymi grupami społecznymi, ale również całe grupy społeczne jak rodzina, stowarzyszenia czy inne zrzeszenia. Za ojców tej nauki uważa się trzech mężczyzn: Platona, Giambattistę Vico oraz - uznawanego za tego jedynego i największego - Auguste Comte. Wielu teoretyków natomiast uważa, że po wielkich przemianach industrialnych, głównym przedmiotem badań socjologii jest nowoczesność i społeczeństwo przemysłowe.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli pasjonuje Cię praca z ludźmi, jeżeli jesteś osobą o umyśle humanistyczno-ekonomicznym, komunikatywną, zainteresowaną tematyką społeczną oraz gospodarczą, tym jak funkcjonuje jednostka w grupach oraz jesteś otwarty na nowe kontakty - możesz być pewien, że studia na kierunku socjologia ekonomiczna będą odpowiedzią na Twoje potrzeby edukacyjne i spełnią Twoje oczekiwania.

 

Program studiów i przedmioty

Jest to z pewnością kierunek multidyscyplinarny - socjologia jest dziedziną nauk humanistycznych, natomiast ekonomia wiąże się bardziej z naukami ścisłymi typu matematyka czy statystyka oraz badania rynkowe. Współczesność wymaga specjalistów nowej rangi, którzy będą potrafili analizować przemiany społeczne w odniesieniu do szybko postępujących zmian gospodarczych na świecie.

Jako student tego kierunku na pewno znajdziesz w swoim planie zajęć takie przedmioty jak historia myśli społecznej i gospodarczej, ekonomia, teoria przedsiębiorstwa, metody i techniki badań rynkowych, podstawy statystyki dla socjologów, podstawy prawa, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia rynku, rozwój społeczno-gospodarczy i mechanizmy welfare state, etyka, prawo gospodarki, socjologia konsumpcji, globalne procesy ekonomiczno-gospodarcze, ochrona prawa konsumenta i konkurencji, rynek usług badawczych, współczesne rynki pracy, społeczna odpowiedzialność biznesu i tym podobne.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku socjologia ekonomiczna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: przedmioty dowolne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Socjologia ekonomiczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Socjologia ekonomiczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA STUDIA I STOPNIA

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku socjologia ekonomiczna

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując socjologię ekonomiczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania społecznych mechanizmów dotyczących gospodarki
 • rozwoju przedsiębiorczości
 • doradztwa społecznego i gospodarczego
 • podstaw ekspertyzy
 • regulowania konkurencji i nierówności społecznych

Jak wyglądają studia na kierunku socjologia ekonomiczna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek socjologia ekonomiczna można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studenci, którzy zdecydują się na pierwszą opcję będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

Program nauczania na powyższych studiach będzie związany z naukami społecznymi i ekonomicznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku socjologia ekonomiczna zdobędą wiedzę z zakresu nauk społecznych, socjologicznych, prawnych oraz ekonomicznych. Program nauczania zakłada także realizacje zajęć o tematyce związanej ze współczesnymi zjawiskami gospodarczymi, a także z marketingiem i zarządzaniem. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Metodologia badań socjoekonomicznych
 • Historia myśli społecznej i gospodarczej
 • Podstawy prawa
 • Metody i techniki badań rynkowych

 

3. Nabywane umiejętności

Absolwenci kierunku socjologia ekonomiczna będą posiadać szereg cennych umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych. Program nauczania zakłada realizacje wielu ciekawych warsztatów, dzięki którym studenci nauczą się interpretować zjawiska ekonomiczne oraz wykonywać zaawansowane analizy socjologiczne. Dodatkowo będą mieli szanse rozwinąć zdolności z zakresu marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku socjologia ekonomiczna będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej otrzymają tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku socjologia ekonomiczna

Absolwent kierunku socjologia ekonomiczna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • instytucjach samorządowych
 • instytucjach rynkowych
 • organizacjach III sektora
 • działach planowania strategicznego
 • agencjach reklamowych oraz PR
 • firmach konsultingowych

 

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

Komentarze (0)