Dodaj do ulubionych

Ekologia miasta studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Ekologia miasta to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Ekologia miasta to interdyscyplinarny kierunek kształcenia, który umożliwia uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta. Łączy w sobie zagadnienia związane z planowaniem i projektowaniem urbanistycznym, biologią organizmów zamieszkujących obszary miejskie, problemami społecznymi w miastach, różnorodnością usług ekosystemowych, proekologiczną ochroną przed szkodliwymi organizmami w przestrzeni otwartej i zamkniętej, jak również racjonalnym gospodarowaniem wodą i odpadami.

Zdobyte na studiach wykształcenie stanowi przygotowanie do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych zajmujących się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań proekologicznych oraz działających na rzecz miasta w ramach szeroko rozumianego ekorozwoju.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Zakres przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym jest dość szeroki. Oznacza to, że o przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby o różnych zdolnościach i zainteresowaniach.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Ekologia miasta:

 • język obcy nowożytny,
 • biologia,
 • matematyka,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • historia sztuki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EKOLOGIA MIASTA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Ekologia miasta stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE EKOLOGIA MIASTA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku geografia

Ekologia miasta - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKOLOGIA MIASTA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKOLOGIA MIASTA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekologia miasta

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOLOGIA MIASTA?

Celem studiów na kierunku Ekologia miasta jest wykształcenie całościowego, holistycznego spojrzenia na miasto jako system ekologiczny, w którym rozwiązania przestrzenne i urbanistyczne oraz społeczno- gospodarcze powinny harmonizować ze wszystkimi elementami przyrody.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ekologia miasta możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Program kształcenia kierunku Ekologia miasta zawiera między innymi takie przedmioty jak: hydrologia i hydrografia miasta, ekologia człowieka, modelowanie przestrzeni miasta, kształtowanie systemu ekologicznego miasta, ochrona roślin w terenach zurbanizowanych, inteligentne miasto.

Studenci Ekologii miasta pozyskują wiedzę między innymi na temat budowy, funkcjonowania   i klasyfikacji organizmów żywych, koncepcji systemów ekologicznych miast, założeń planowania przestrzennego w Polsce, technologii oczyszczania i zagospodarowania wód i ścieków. Nabywają umiejętności w zakresie wyjaśniania procesów zachodzących w środowisku oraz zagrożeń wynikających z działalności człowieka, kształtowania środowiska miejskiego zgodnie ze współczesnymi trendami urbanistycznymi, wykonywania pomiarów i podstawowych prac geodezyjno- kartograficznych niezbędnych dla prac planistycznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOLOGIA MIASTA?

Studia na kierunku Ekologia miasta trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKOLOGIA MIASTA?

Absolwenci studiów na kierunku Ekologii miasta przygotowani są do podejmowania działań związanych z rozwiązywaniem aktualnych problemów środowiskowych oraz społeczno- gospodarczych współczesnego miasta. Potrafią wpływać na kształtowanie zintegrowanej polityki rozwoju miasta z dbałością o ekologię i jakość życia mieszkańców zrównoważonych i odpornych miast.

Z pozyskanym na studiach wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych zajmujących się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań proekologicznych oraz działających na rzecz miasta w ramach szeroko rozumianego ekorozwoju. Mogą również prowadzić działalność gospodarczą związaną z sektorem usług i konsultacji środowiskowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ekologia miasta:

 • jednostki administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 • firmy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zajmujące się projektowaniem rozwiązań proekologicznych.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKOLOGIA MIASTA

Komentarze (0)