Aquaculture and Fisheries

Aquaculture and Fisheries

Studia na kierunku aquaculture and fisheries możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Aquaculture and fisheries stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Aquaculture and Fisheries studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Aquaculture and Fisheries to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku aquaculture and fisheries
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku aquaculture and fisheries możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | aquaculture and fisheries - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Aquaculture and Fisheries skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w zakresie akwakultury i zrównoważonego rybołówstwa, bezpieczeństwa żywności wodnej i ochrony ekosystemów wodnych. W kształceniu kładziony jest nacisk na poznanie i zrozumienie innowacyjnych rozwiązań, dotyczących między innymi produkcji, hodowli, bezpieczeństwa biologicznego, dobrostanu hodowanych organizmów, ochrony środowiska wodnego, czy zrównoważonego użytkowania zasobów wodnych.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku Aquaculture and Fisheries najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, matematyka, język obcy, przedmiot dodatkowy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Pozyskanie na studiach wykształcenie stanowi przygotowanie do pracy między innymi w obiektach zajmujących się akwakulturą ryb, bezkręgowców i glonów, jednostkach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się certyfikacją akwakultury i rybołówstwa, laboratoriach jakości wody i ochrony środowiska, jednostkach wdrażających nowoczesne technologie rekultywacji wody, czy jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Aquaculture and Fisheries:

 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • przedmiot dodatkowy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Aquaculture and Fisheries - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AQUACULTURE AND FISHERIES

W programie studiów na kierunku Aquaculture and Fisheries znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Basics of entrepreneurship
 • Intellectual property law
 • Work safety and health regulations
 • Fisheries management
 • Toxicology in aquaculture and fisheries
 • Genetics and fish selection
 • Aquaculture
 • Microbiology
 • Diseases of aquatic invertebrates
 • Techniques of molecular biology

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pozyskiwania informacji z literatury, baz danych i innych źródeł związanych z akwakulturą i rybołówstwem oraz dziedzinami pokrewnymi
 • znajomości technik hodowli ryb, biotechniki hodowli wybranych gatunków ryb
 • przygotowywania w języku angielskim lub innym języku obcym dobrze udokumentowanego studium problemu z zakresu akwakultury i rybołówstwa
 • rozwiązywania prostych zadań inżynierskich związanych z projektowaniem i praktycznym wykorzystaniem narzędzi połowowych
 • poprawnego posługiwania się terminami z zakresu mikrobiologii i parazytologii
 • dobierania narzędzi potrzebnych do wykonywania ukierunkowanej diagnostyki
 • higieny, profilaktyki i toksykologii oraz podejmowania działań w celu zapewnienia zdrowia i dobrostanu zwierząt wodnych
 • przeprowadzania eksperymentów procesowych, w tym pomiarów i symulacji komputerowych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUACULTURE AND FISHERIES?

Aquaculture and Fisheries jest kierunkiem realizowanym w języku angielskim, obejmującym siedem semestrów nauki.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Aquaculture and Fishereis możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Aquaculture and Fisheries pozyskują wiedzę dotyczącą między innymi podstawowych technik chowu stosowanych w akwakulturze, chowu wybranych gatunków zwierząt wodnych, bioinżynierii środowiska wodnego, ekologii i biologii morza, hydrobotaniki, ochrony środowiska wodnego.

Studenci uczą się między innymi planowania gospodarki na wodach otwartych i łowiskach specjalnych, analizowania czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, określania stanu wód powierzchniowych, projektowania obiektów hodowlanych wykorzystywanych w akwakulturze, identyfikowania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób w środowisku wodnym, analizowania zasobów różnego typu akwenów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AQUACULTURE AND FISHERIES?

Studia na kierunku Aquaculture and Fisheries trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AQUACULTURA AND FISHERIES?

Absolwenci studiów na kierunku Aquaculture and Fisheries będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w obiektach zajmujących się akwakulturą ryb, bezkręgowców i glonów, jednostkach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się certyfikacją akwakultury i rybołówstwa, laboratoriach jakości wody i ochrony środowiska, jednostkach wdrażających nowoczesne technologie rekultywacji wody, czy jednostkach zajmujących się organizacją gospodarki wodnej, firmach turystyki wodnej, firmach projektujących nowoczesne narzędzia wędkarskie bezpieczne dla środowiska wodnego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Aquaculture and Fisheries:

 • obiekty zajmujące się akwakulturą ryb, bezkręgowców i glonów,
 • jednostki administracji publicznej,
 • organizacje zajmujące się certyfikacją akwakultury i rybołówstwa,
 • jednostki wdrażające nowoczesne technologie rekultywacji wody,
 • laboratoria jakości wody i ochrony środowiska,
 • jednostki zajmujące się organizacją gospodarki wodnej.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Aquaculture and fisheries studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Aquaculture and fisheries studia I stopnia

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Aquaculture and Fisheries

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)