PRAWO OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH

PRAWO OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH

Dodaj do ulubionych

PRAWO OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku prawo ochrony zasobów naturalnych to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Studenci kierunku prawo ochrony zasobów naturalnych zdobędą wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, nauk politycznych czy ochrony środowiska. Ponadto nauczą się redagowania pism urzędowych, wykorzystywania regulacji prawnych w praktyce, technik pracy biurowej oraz podejmowania działań związanych z ochroną środowiska i ekologią.

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej. Ponadto absolwenci mogą związać swoją przyszłość z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi oraz jednostkami wymiaru sprawiedliwości.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Maturzyści, którzy zdecydują się kontynuować naukę na studiach wyższych powinni spełnić szereg istotnych wymagań, różniących się w zależności od wybranego kierunku i uczelni. Przed aplikacją na kierunek prawo ochrony zasobów naturalnych należy zapoznać się z obowiązującymi zasadami i progami punktowymi na danej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku prawo ochrony zasobów naturalnych:

 • język polski, język mniejszości narodowej – białoruski, litewski, ukraiński,
 • historia, matematyka, filozofia, WOS, geografia,
 • język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Prawo ochrony zasobów naturalnych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

PRAWO OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo ochrony zasobów naturalnych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH?

Prawo ochrony zasobów naturalnych to studia wyróżniające się interdyscyplinarnym programem nauczania oscylującym wokół nauk ekonomicznych, administracyjnych, prawnych czy przyrodniczych. Studia kształcą specjalistów, posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy związanej z szeroko pojętą ochroną przyrody i zasobów naturalnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawo ochrony zasobów naturalnych możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku prawo ochrony zasobów naturalnych będą mieli okazję zdobyć wszechstronne przygotowanie z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych, przyrodniczych, czy geograficznych. Ponadto rozwiną wiedzę na temat ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego. Oprócz wiedzy teoretycznej, rozwiną także szereg cennych umiejętności praktycznych.

W ramach licznych warsztatów nauczą się podejmowania działań związanych z ochroną przyrody i szeroko pojętą ekologią. Ponadto poznają zasady redagowania pism urzędowych oraz nauczą się stosowania technik biurowych w praktyce. Co więcej, zyskają umiejętności z obszaru zarządzania oraz wykorzystywania wybranych regulacji i przepisów prawnych w praktyce.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH?

Studia na kierunku prawo ochrony zasobów naturalnych będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH?

Absolwenci studiów na kierunku prawo ochrony zasobów naturalnych nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako pracownicy jednostek administracji publicznej, rządowej i samorządowej. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, a także z jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Po ukończeniu studiów będą także kompleksowo przygotowani do założenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawo ochrony zasobów naturalnych:

 • jednostki administracji rządowej i samorządowej

 • jednostki wymiaru sprawiedliwości

 • organizacje i instytucje międzynarodowe

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH

Komentarze (0)