ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ E-LEARNING - STUDIA PODYPLOMOWE

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ E-LEARNING - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej e-learning - studia podyplomowe

Specjaliści z zakresu zarządzania bez problemu znajdą zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Dla osób chcących objąć stanowiska kierownicze i podnieść swoje kwalifikacje z zakresu nowoczesnego zarządzania skierowane są studia podyplomowe administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej e-learning.

Studia kształcą wykwalifikowaną kadrę kierowniczą. Studenci dowiedzą się więcej na temat funkcjonowania administracji publicznej, a także pogłębią swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, finansowych i prawniczych. Poza wiedzą teoretyczną rozwiną także umiejętności praktyczne i tym samym nauczą się analizy procesów społecznych i gospodarczych oraz nowoczesnego zarządzania organizacjami.

Program kształcenia będzie oscylował wokół nauk społecznych, prawnych i administracyjnych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem. W planie znajdą się przedmioty o tematyce z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, czy zarządzania strategicznego. Ponadto studenci pogłębią wiedzę na temat finansów publicznych i e-administracji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ E-LEARNING - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)