Dodaj do ulubionych

MENEDŻERSKO - PRAWNY studia-kierunek studiów

Studia na kierunku menadżersko - prawnym to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku menedżersko-prawnego musisz przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych nauk.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MENEDŻERSKO - PRAWNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku menedżersko - prawny

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU MENEDŻERSKO-PRAWNY:

Czego nauczysz się kierunku menedżersko-prawny?
Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu kilku dziedzin naukowych. Jako student będziesz uczestniczył w zajęciach z obszaru zarządzania, jak i tych oscylujących wokół kwestii prawnych.
Zapoznasz się z meandrami prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego i nauczysz się wykorzystywać regulacje i przepisy prawne w swojej pracy zawodowej.
Ponadto, rozwiniesz swoje zdolności menedżerskie i zyskasz umiejętności z zakresu tworzenia biznesplanu i kierowania przedsiębiorstwem. W trakcie studiów będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, która będzie najbardziej dopasowana do twoich potrzeb i planów zawodowych.
Zadecydujesz pomiędzy: menedżerem bezpieczeństwa wewnętrznego, menedżerem HR, menedżerem BHP, menedżerem logistyki, menedżerem sprzedaży, marketingu i PR, menedżerem turystyki zdrowotnej, menedżerem w służbie zdrowia, menedżerem w turystyce i hotelarstwie, trenerem biznesu, psychologią dla menedżera oraz prawem dla menedżera.
Ta niezwykle bogata oferta kształcenia sprawi, że będziesz mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz zdobędziesz wszechstronne wykształceniePodczas nauki będziesz miał okazję zdobyć prestiżowe certyfikaty, między innymi IPMA, International Project Management Association, które otworzą Ci drzwi do międzynarodowej kariery.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:
 • znajomość prawa gospodarczego
 • znajomość prawa administracyjnego
 • znajomość prawa cywilnego
 • umiejętność tworzenia biznes planu
 • umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem
 • znajomość zasad marketingu
 • znajomość języka obcego

Jak wyglądają studia na kierunku menedżersko-prawnym?

 

1. Tryb i typ studiów

Kierunek menedżersko – prawny możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku, natomiast na studiach zaocznych w wybrane weekendy semestru. Jeżeli zdecydujesz się na studia niestacjonarne, będziesz zobowiązany do zapłaty czesnego, którego wysokość zostanie ustalona przez władze konkretnej uczelni.

 

Studia na kierunku menadżersko - prawnym możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Dzięki innowacyjnemu i interdyscyplinarnemu programowi nauczania, studenci będą mieli okazję rozwinąć wiedzę z obszaru nauk prawnych, społecznych, ekonomicznych oraz biznesowych.

W trakcie studiów rozwiniesz umiejętności z obszaru zarządzania różnymi aspektami funkcjonowania biznesu oraz zyskasz kwalifikacje niezbędne do objęcia stanowisk kierowniczych i menedżerskich. Co więcej, nauczysz się zasad tworzenia profesjonalnego biznes planu oraz stosowania regulacji prawnych w praktyce.

 

3. Dla kogo ten kierunek

W dobie rozwoju gospodarczego i powstawania nowych przedsiębiorstw wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania oraz znajomości regulacji prawnych.
Nic więc dziwnego, że studia związane z tą tematyką od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród studentów, którzy chcą zyskać perspektywiczne wykształcenie i szansę na ciekawą pracę.
Jednak często pracodawcy wymagają od kandydatów zarówno umiejętności menadżerskich, jak i kompetencji prawniczych. Jako odpowiedź na tego typu potrzeby powstał innowacyjny kierunek menedżersko-prawny, który łączy w sobie kilka dyscyplin naukowych i umożliwia zdobycie wszechstronnego wykształcenia.
Jeżeli więc jesteś osobą o rozległych zainteresowaniach, a dodatkowo masz duże zdolności przywódcze to studia menadżersko-prawne będą dla ciebie idealne. Oprócz zajęć obligatoryjnych, w programie nauczania znajdą się także obieralne moduły specjalizacyjne. Ich aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.
Jako student będziesz miał możliwość zdobycia specjalistycznych certyfikatów oraz pogłębienia swoich zdolności językowych, co otworzy Ci drzwi do międzynarodowej karieryWiedzę i kwalifikacje zdobyte w czasie studiów wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zrealizujesz w wyznaczonych do tego miejscu pracy.
 
4. Gdzie studiować kierunek menadżersko - prawny

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek menadżersko - prawny:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MENEDŻERSKO - PRAWNY STUDIA NIESTACJONARNE

MENEDŻERSKO - PRAWNY STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia?

Studia na kierunku menadżersko - prawnym trwają 2 lata (studia II stopnia).

Studia wyższe można podzielić na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Studia drugiego stopnia na kierunku menedżersko-prawnym trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Po ich ukończeniu uzyskasz tytuł magistra. Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub rozpocząć karierę zawodową.

Czas trwania studiów na kierunku menedżersko - prawny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MENEDŻERSKO - PRAWNY STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku menedżersko - prawny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek menedżersko - prawny na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU MENEDŻERSKO-PRAWNY:

Jaka praca po tym kierunku?
Po ukończeniu studiów na kierunku menedżersko-prawny zyskasz wszechstronne wykształcenie i gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania i znajomości różnych aspektów prawa.
Uzyskane kwalifikacje i umiejętności sprawią, że z powodzeniem znajdziesz ciekawą i perspektywiczną pracę. Jako absolwent tego przyszłościowego kierunku idealnie sprawdzisz się na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych.
Ponadto możesz podjąć zatrudnienie w działach marketingu, reklamy i public relations lub jako pracownik BHP i HR.
Znajomość regulacji prawnych sprawi, że będziesz miał szansę związać swoją przyszłość zawodową z działami prawnymi oraz urzędami administracji publicznej.
W zależności od ukończonej specjalizacji możesz pracować w zawodzie spedytora, koordynatora, przedstawiciela czy konsultanta biznesowego. Równie ciekawym rozwiązaniem jest założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 
Absolwent kierunku menadżersko - prawnym znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:
 • dział reklamy i PR
 • dział HR
 • specjalista BHP
 • stanowiska kierownicze i menedżerskie
 • działy prawne
 • administracja publiczna
 • firmy sektora bezpieczeństwa
 • spedytor
 • koordynator działów zaopatrzenia
 • konsultant biznesowy
 • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MENEDŻERSKO - PRAWNY

Komentarze (0)