Prawo w zarządzaniu

Prawo w zarządzaniu

Studia na kierunku prawo w zarządzaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Prawo w zarządzaniu +

Prawo w zarządzaniu  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w zarządzaniu w języku ukraińskim  stopień: (I)  (II) ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prawo w zarządzaniu stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo w zarządzaniu jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Uniwersytet WSB Merito Opole

Uniwersytet WSB Merito Opole

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Prawo w zarządzaniu studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Prawo w zarządzaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
 

Studia na kierunku prawo w zarządzaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w zarządzaniu rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | prawo w zarządzaniu - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku prawo w zarządzaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | prawo w zarządzaniu - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Prawo w zarządzaniu dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk o zarządzaniu i nauk prawnych, a także ekonomii i finansów czy komunikacji społecznej.
 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Prawo w zarządzaniu w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunek Prawo w zarządzaniu dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach na stanowiskach menedżerskich czy działach i departamentach prawnych.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Prawo w zarządzaniu wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Prawo w zarządzaniu:

 • geografia,
 • matematyka,
 • historia,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • WOS,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w zarządzaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Prawo w zarządzaniu:

Studenci kierunku Prawo w zarządzaniu mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. różnych gałęzi prawa, np. prawa administracyjnego czy cywilnego, a także organizacji i zarządzania czy ekonomii. Mogą też zapoznać się z zagadnieniami i zdobyć umiejętności dotyczące zarządzania finansami i kapitałem przedsiębiorstwa, zasobami ludzkimi czy projektami.

Kierunek Prawo w zarządzaniu umożliwia studentom również poznanie strategii budowania relacji oraz form prawnych działań przedsiębiorców. Mogą też zdobyć umiejętność wykorzystania matematyki w rozwiązywaniu problemów ze statystyki, badań operacyjnych czy metod optymalizacji czy zapoznać się z prawnymi podstawami rachunkowości w Polsce i cechami systemu informacyjnego rachunkowości.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Prawo w zarządzaniu: odpowiedzialność karna przedsiębiorcy, wolność gospodarcza i formy prawne działania przedsiębiorcy, ochrona interesów konsumentów.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W ZARZĄDZANIU?

Prawo w zarządzaniu to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zarządzania, prawa, ekonomii, finansów czy komunikacji społecznej. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania przedsiębiorstwem czy prawnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie gospodarczym.

Kierunki studiów takie jak Prawo w zarządzaniu mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności wykorzystania prawa w zarządzaniu w sposób praktyczny.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Prawo w zarządzaniu możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO W ZARZĄDZANIU?

Studia na kierunku Prawo w zarządzaniu trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRAWO W ZARZĄDZANIU

Studia na kierunku Prawo w zarządzaniu dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, w działach organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych czy bankach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Prawo w zarządzaniu:

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • działy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw,
 • firmy konsultingowe,
 • instytucje finansowe,
 • banki.

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo w zarządzaniu studia niestacjonarne

Prawo w zarządzaniu studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo w zarządzaniu studia I stopnia

Prawo w zarządzaniu studia II stopnia

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Prawo w zarządzaniu

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)