Prawo w administracji i gospodarce

Prawo w administracji i gospodarce

Studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Prawo w administracji i gospodarce stopień: (II), czas trwania: 2,5 roku
forma: niestacjonarne

Prawo w administracji i gospodarce studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Prawo w administracji i gospodarce to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie niestacjonarnym | prawo w administracji i gospodarce - uczelnie >

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawo w administracji i gospodarce jest konkurs ocen na dyplomie.

Prawo w administracji i gospodarce - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo w administracji i gospodarce?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By sprawnie poruszać się w obszarach trzech dziedzin: prawa, administracji i gospodarki, poznasz teoretyczne podstawy, ułatwiające rozumienie każdej z nich.

W polu Twojego zainteresowania znajdą się przepisy, normy i struktury organizacyjne, funkcjonujące na każdym poziomie – lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Przyjrzysz się relacjom między ustrojem pańswa a jego konstytucją, poznasz strukturę i sposoby funkcjonowania administracji publicznej a by lepiej zrozumieć jej współczesny kształt, weźmiesz udział w zajęciach z historii administracji publicznej w Polsce od 1944 r.

Praca w dziedzinie prawa i administracji to konieczność opanowania trudnego, hermetycznego języka urzędowego, któremu także poświęcisz uwagę podczas zajęć, by sprawnie komunikować się jako przyszły pracownik urzędów i instytucji. Poznasz techniki retoryczne i nauczysz się prowadzić spory – dzięki zajęciom z erytrystyki.

Nauczysz się sporządzać umowy, projekty aktów normatytwnych, pisma procesowe i rozstrzygnięcia. Zetkniesz się z podstawami rachunkowości i statystyki, etyką i socjologią w administracji oraz systemem zamówień publicznych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości przepisów, norm i struktur organizacyjnych, funkcjonujących na każdym poziomie – lokalnym, państwowym i międzynarodowym
 • konstytucjonalnego ustroju państwa
 • struktury i sposobów funkcjonowania administracji publicznej
 • historycznego rozwoju administracji publicznej w Polsce od 1944 r
 • znajomości języka urzędowego i wykorzystywania go w praktyce
 • retoryki i erytrystyki – sztuki prowadzenia sporów
 • sporządzania umów, projektów aktów normatytwnych, pism procesowych i rozstrzygnięć
 • podstaw rachunkowości i statystyki
 • etyki w administracji
 • socjologii administracji
 • systemu zamówień publicznych
 • zarządzania organizacją publiczną
 • prawa międzynarodowego i europejskiego w pracy urzędnika

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce?

 

1. Tryb i typ studiów

Prawo w administracji i gospodarce to stosunkowo nowy kierunek studiów, który możesz realizować w trybie niestacjonarnym. Zajęcia na studiach niestacjonarnym odbywają się w weekendy, dzięki czemu będziesz mógł/mogła połączyć życie zawodowe i prywatne z edukacją na kierunku kształcącym specjalistów pożądanych na rynku pracy.

 

Studia na kierunku Prawo w administracji i gospodarce możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program zajęć przewiduje nauczanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z pewnością będziesz uczęszczał/a na takie przedmioty jak na przykład: organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej, konstytucyjny ustrój państwa, podstawy rachunkowości zarządczej, system zamówień publicznych, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, podstawy prawa finansów publicznych.

Studenci zapoznają się z tym, w jaki sposób działa prawo w administracji publicznej i gospodarce, a zdobywane kompetencje pozwalają im bez problemu rozpocząć pracę w administracji publicznej bądź w administracji podmiotów gospodarczych. Kierunek przewiduje nauczanie obligatoryjne i fakultatywne, jednak nie uwzględnia specjalności.

Studia prawnicze zobowiązują do wykształcenia umiejętności analitycznych, interpretacyjnych, zdolności do wnioskowania. Studenci często pracują w zespołach, weryfikując tym samym predyspozycje komunikacyjne. Osoby zajmujące się prawem i administracją muszą odznaczać się pewnością siebie, która nakłada się na argumentację w sprawie. Umiejętności kierownicze pozwalają także zająć się własną działalnością gospodarczą.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Trudno jest wyobrazić sobie legalną działalność ludzką, która mogłaby sprawnie funkcjonować ignorując prawo. Każdy jej przejaw musi odbywać się zgodnie z przepisami i normami, które porządkują sposób podejmowania decyzji, nawiązywania kontaktów (np. handlowych czy dyplomatycznych) oraz ujednolicają funkcjonowanie instytucji na poziomie lokalnym, państwowym i globalnym.

Znajomość i rozumienie podstawowych przepisów prawa ułatwia nam codzienne funkcjonowanie w świecie, ale prawo w nieco szerszym ujęciu to stelaż dla administracji i gospodarki, skomplikowana konstrukcja oparta na wzajemnych zależnościach między teorią prawa, jego przepisami a rzeczywistymi wyzwaniami.

Tak rozumiane, zdecydowanie staje się domeną specjalistów, którzy korzystając z wiedzy prawniczej i doświadczenia w pracy z samorządem, podmiotami władzy lub nad realizacją zadań publicznych, są w stanie udzielić merytorycznego wsparcia samodzielnym przedsiębiorcom i instytucjom.

Studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce to szansa na interdyscyplinarną wiedzę, łączenie teorii z praktyką i poszerzenie swoich kompetencji w zakresie trzech ważnych dziedzin, wpływających na rozwój cywilizacyjny kraju i świata.

Jeśli pasjonuje Cię świat norm i przepisów a wiedzę prawniczą zawsze chciałeś wykorzystać do pracy nad realnymi, bliskimi rzeczywistości wyzwaniami, myślisz logicznie, masz analityczny umysł i chciałbyś pracować nad usprawnianiem procesów i doskonaleniem zasad mających wpływ na zarządzanie (inwestycjami, urzędami, projektami), masz głowę do finansów, ale nie brakuje Ci również kompetencji interpersonalnych, przydatnych w pracy nad przedsięwzięciami angażującymi wiele organizacji i firm, studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 


4. Gdzie studiować Prawo w administracji i gospodarce

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Prawo w administracji i gospodarce:

Ile trwają studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce?

Studia na kierunku Prawo w administracji i gospodarce trwają 2,5 roku (studia II stopnia).

Studia prawnicze na kierunku prawo w administracji i gospodarce możesz realizować przede wszystkim w ramach drugiego stopnia. Są to tym samym studia magisterskie, które po trzech latach kształcenia zapewniają tytuł magistra, gdy tylko zdasz egzamin magisterski. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę z zakresu studiów licencjackich (pierwszego stopnia) z kierunków pokrewnych takich jak, chociażby politologia, stosunki międzynarodowe, stosunki gospodarcze, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Gdzie będziesz pracował po kierunku prawo w administracji i gospodarce?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce? Zostaniesz kompleksowo przygotowany do samodzielnej, opartej na rozległej wiedzy, pracy w administracji publicznej, rządowej i samorządowej, sprawdzisz się jako doradca w zakresie przepisów prawa związanych z inicjowaniem oraz prowadzeniem projektów i inwestycji publicznych.

Z Twoich umiejętności bardzo chętnie skorzystają wszelkie podmioty gospodarcze, które w swojej działalności krzyżują swoje drogi z urzędami lub potrzebują wytycznych w zakresie własnych obowiązków wobec prawa.

Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku prawo w administracji i gospodarce bardzo często decydują się również na pracę w organizacjach pozarządowych lub wybierają karierę samodzielnych przedsiębiorców, prowadzących własną działalność gospodarczą w zakresie prawa służącego administracji i gospodarce.

 

Absolwent kierunku prawo w administracji i gospodarce znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • doradca w zakresie przepisów prawa, zwiazanych z inicjowaniem i prowadzeniem projektów oraz inwestycji publicznych
 • administracji publicznej, rządowej i samorządowej
 • pracownik służb administracyjnych podmiotów gospodarczych
 • pracownik organizacji pozarządowych
 • samodzielny przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą w zakresie prawa służącego administracji i gospodarce

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo w administracji i gospodarce studia niestacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo w administracji i gospodarce studia II stopnia

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku prawo w administracji i gospodarce

Miasta, które oferują studia na kierunku Prawo w administracji i gospodarce

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)