ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Studia na kierunku administracja i zarządzanie publiczne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Administracja i zarządzanie publiczne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja i zarządzanie publiczne

Uczelnie, gdzie administracja i zarządzanie publiczne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku administracja i zarządzanie publiczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku administracja i zarządzanie publiczne
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku administracja i zarządzanie publiczne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | administracja i zarządzanie publiczne - uczelnie >

Opis kierunku

Celem studiów licencjackich na kierunku administracja i zarządzanie publiczne jest wykształcenie specjalistów, posiadających odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia do podjęcia pracy w jednostkach administracji publicznej. W ramach kształcenia dowiedzą się więcej na temat funkcjonowania organów administracji, a także zdobędą wszechstronną wiedzę prawniczą i administracyjną, którą z powodzeniem wykorzystają w swojej codziennej praktyce zawodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich oraz w urzędach pracy.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby dostać się na kierunek administracja i zarządzanie publiczne należy zdać egzamin maturalny i dostarczyć wymagane dokumenty oraz wnieść określoną opłatę rekrutacyjną.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku administracja i zarządzanie publiczne to:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE?

Administracja i zarządzanie publiczne to studia, które realizują program z zakresu różnorodnych nauk, dzięki czemu studenci będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę i przygotowanie zawodowe. Poza główną ścieżką kształcenia, w planie znajdą się również zajęcia specjalizacyjne o tematyce związanej z administracją lokalną i rządową. Ukończenie jednego z wybranych bloków, pomoże studentom w zdobyciu wykształcenia kierunkowego i zwiększy ich szanse na ciekawą i dobrze płatną pracę.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja i zarządzanie publiczne możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek administracja i zarządzanie publiczne zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk prawniczych i ekonomicznych. W planie znajdą się zajęcia z historii administracji, podstaw prawa, metodologii badań społecznych, ochrony środowiska, czy z prawa administracyjnego.

Studenci dowiedzą się również więcej na temat funkcjonowania organów administracji publicznej, dzięki czemu zostaną wszechstronnie przygotowani do pracy na stanowisku urzędnika. Poza wiedzę teoretyczną zyskają kompleksowe przygotowanie praktyczne. Przede wszystkim nauczą się zarządzania publicznego, działań z obszaru ochrony środowiska, przeprowadzania badań społecznych, czy komunikacji w administracji publicznej. W planie znajdzie się również lektorat z języka angielskiego, dzięki czemu studenci rozwiną kompetencje językowe i zwiększą szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE?

Studia na kierunek administracja i zarządzanie publiczne trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE?

Ukończenie studiów na kierunku administracja i zarządzanie publiczne otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy organów administracji publicznej, między innymi w: urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, urzędach pracy, czy instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych. Ponadto znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, organach partii politycznej, firmach doradczych i konsultingowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administracja i zarządzanie publiczne:

 • urzędy gmin
 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy pracy
 • instytucje skarbowe
 • instytucje ubezpieczeniowe
 • instytucje kultury
 • firmy doradcze
 • firmy konsultingowe
 • organy partii politycznych
 • organizacje pozarządowe.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja i zarządzanie publiczne studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja i zarządzanie publiczne studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja i zarządzanie publiczne

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)