Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów studia - kierunek studiów

Pewnie nie raz zdarzyło Ci się umieścić w przestrzeni mediów społecznościowych zdjęcie znalezione w Internecie, nie zastanawiając się szczególnie nad tym, czy postępujesz właściwie i zgodnie z prawem. Jeśli nie, jesteś w mniejszości – chociaż świadomość społeczna dotycząca kwestii praw autorskich obowiązujących w nowych mediach jest coraz większa, przestrzeń internetowa, a więc fundament nowomedialnego świata, wciąż przypomina Dziki Zachód, szczególnie w oczach użytkowników sieci. Większość z nich mgliście orientuje się w tym, co wolno a czego już nie, jeśli chodzi o wykorzystywanie materiałów dostępnych w Internecie i ochronę treści, które sami zamieścimy w wirtualnej przestrzeni. Prawo porządkujące te kwestie z jednej strony powinno dążyć do jak największej konkretyzacji i ujednolicenia przepisów, z drugiej zaś nieustannie reagować na zmiany zachodzące w nowoczesnej rzeczywistości – zglobalizowanej i podporządkowanej kulturze cyfrowej. To spore wyzwanie dla prawników, którzy bez aktualizowania swojej wiedzy w oparciu o zmiany zachodzące w świecie, nie będą w stanie w sposób kompetentny reagować na współczesne problemy prawne i kazusy związane ze światem nowych mediów. Studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów kształcą absolwentów znakomicie przygotowanych do roli nowoczesnego doradcy, zorientowanego w relacjach między prawem autorskim a nowymi sytuacjami i przestrzeniami, w których ono funkcjonuje.

Jeśli rozpoznajesz znak „copyright” i masz ambicje, by w praktyce zawodowej zajmować się zagadnieniami prawa autorskiego, zależy Ci na zdobyciu podstaw wszechstronnej wiedzy prawniczej, ale chciałbyś wyspecjalizować się w takiej dziedzinie prawa, która znajdzie swoje odzwierciedlenie w problemach aktualnej rzeczywistości, fascynuje Cię świat nowych mediów, technologii cyfrowych oraz to jaki mają wpływ na kształtowanie systemu prawnego a swoje wykształcenie chciałbyś uzupełnić o praktyczne umiejętności z zakresu marketingu, zarządzania i ekonomii, studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów, mają szansę spełnić Twoje edukacyjne oczekiwania.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By mianować się specjalistą w zakresie współczesnych problemów prawniczych, przyjrzysz się historycznemu rozwojowi prawa i doktryn politycznych, weźmiesz udział w zajęciach z wprowadzenia do systemu prawa oraz opanujesz podstawy filozofii. Do wachlarza nauk, które będą stanowiły fundament Twojego przyszłego wykształcenia, dołączysz ekonomię z elementami zarządzania, informatykę oraz etykę. Twoja wiedza prawnicza pozwoli Ci na orientację w wielu gałęziach prawa, takich jak prawo europejskie, gospodarcze, finansowe i podatkowe, karne, materialne i procesowe. Relacje między systemem prawnym a mediami poznasz zaś dzięki zajęciom z prawa prasowego, radiofonii i telewizji, prawa reklamy i prawa stosowanego w Internecie. Dowiesz się w jaki sposób funkcjonuje branża medialna w Polsce i na świecie, jak definiować i zwalczać nieuczciwą konkurencję, zarządzać wiedzą i stosować rozwiązania informatyczne w dziedzinie własności intelektualnej. Nauczysz się konstruować umowy regulujące kwestie ochrony praw autorskich, wyceniać własność intelektualną oraz czuwać nad etycznymi aspektami dziennikarstwa. Zdobędziesz umiejętność posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie, poznasz anglojęzyczne słownictwo prawnicze a praktyczny wymiar języka zgłębisz podczas zajęć prowadzonych w języku angielskim, takich jak copyright law czy industry property law.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów? Interdyscyplinarne wykształcenie, łączące w sobie zagadnienia z zakresu prawa i orientację w sposobach funkcjonowania najnowszych mediów z uwzględnieniem kwestii ochrony własności intelektualnej, poza sprawnym odnajdywaniem się w zawodzie prawnika, pozwoli Ci na rozważanie kariery związanej z branżą medialną lub marketingową. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli koordynatora odpowiedzialnego za transfer nowych technologii i zarządzanie nimi, specjalisty do spraw marketingu i reklamy czy pracownika działów public relations. Absolwenci studiów na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów bardzo często wiążą swoją karierę z kancelariami prawnymi, administracją państwową i samorządową lub instytucjami związanymi ze stosowaniem prawa własności intelektualnej i prawa mediów. Możesz zdecydować się także na pracę w charakterze menadżera kultury, producenta medialnego, wydawcy lub rzecznika prasowego oraz organizatora eventów.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek prawo własności intelektualnej i nowych mediów na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy lub matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunek prawo własności intelektualnej i nowych mediów prowadzony jest przez:

Wydział Prawa i Administracji UJ

Zobacz inne kierunki Prawnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo własności intelektualnej i nowych mediów?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historycznego rozwoju prawa i doktryn politycznych
 • podstawowych wiadomości z zakresu funkcjonowania systemu prawnego w Polsce
 • podstaw filozofii i filozofii prawa oraz etyki
 • podstaw ekonomii z elementami zarządzania
 • podstaw informatyki oraz stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu własnością intelektualną
 • teoretycznej i praktycznej znajomości różnorodnych gałęzi prawa, takich jak prawo europejskie, gospodarcze, finansowe i podatkowe, karne, materialne i procesowe
 • interpretowania relacji między systemem prawnym a mediami na podstawie wiedzy z zakresu prawa prasowego, radiofonii i telewizji, prawa reklamy i prawa stosowanego w Internecie
 • struktury i sposobów funkcjonowania instytucji branży medialnej w Polsce i na świecie
 • definiowania i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa ochrony konkurencji
 • zarządzania wiedzą
 • konstruowania umów regulujących kwestie ochrony praw autorskich
 • wyceny własności intelektualnej
 • etycznych aspektów zawodu dziennikarza
 • znajomości wybranego języka obcego w mowie i piśmie

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów?

Absolwent kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • asystent, doradca lub pracownik administracyjny w kancelariach adwokackich
 • koordynator do spraw transferu innowacji i zarządzania nimi zatrudniany przez firmy, przedsiębiorstwa i organizacje zorientowane na korzystanie z nowych rozwiązań technologicznych
 • specjalista do spraw marketingu i reklamy
 • pracownik działów public relations
 • administracji państwowej i samorządowej, szczególnie w zaś w instytucjach związanych ze stosowaniem prawa własności intelektualnej i prawa mediów (np. ośrodki informacji patentowej)
 • menadżer kultury
 • producent medialny
 • wydawca prasowy
 • rzecznik prasowy
 • organizator wydarzeń kulturalnych, sportowych czy widowisk multimedialnych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW

Komentarze (0)