Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | prawo własności intelektualnej i nowych mediów - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów:

 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo własności intelektualnej i nowych mediów?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku?

By mianować się specjalistą w zakresie współczesnych problemów prawniczych, przyjrzysz się historycznemu rozwojowi prawa i doktryn politycznych, weźmiesz udział w zajęciach z wprowadzenia do systemu prawa oraz opanujesz podstawy filozofii.

Do wachlarza nauk, które będą stanowiły fundament Twojego przyszłego wykształcenia, dołączysz ekonomię z elementami zarządzania, informatykę oraz etykę. Twoja wiedza prawnicza pozwoli Ci na orientację w wielu gałęziach prawa, takich jak prawo europejskie, gospodarcze, finansowe i podatkowe, karne, materialne i procesowe.

Relacje między systemem prawnym a mediami poznasz zaś dzięki zajęciom z prawa prasowego, radiofonii i telewizji, prawa reklamy i prawa stosowanego w Internecie.

Dowiesz się w jaki sposób funkcjonuje branża medialna w Polsce i na świecie, jak definiować i zwalczać nieuczciwą konkurencję, zarządzać wiedzą i stosować rozwiązania informatyczne w dziedzinie własności intelektualnej.

Nauczysz się konstruować umowy regulujące kwestie ochrony praw autorskich, wyceniać własność intelektualną oraz czuwać nad etycznymi aspektami dziennikarstwa.

Zdobędziesz umiejętność posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie, poznasz anglojęzyczne słownictwo prawnicze a praktyczny wymiar języka zgłębisz podczas zajęć prowadzonych w języku angielskim, takich jak copyright law czy industry property law.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historycznego rozwoju prawa i doktryn politycznych
 • podstawowych wiadomości z zakresu funkcjonowania systemu prawnego w Polsce
 • podstaw filozofii i filozofii prawa oraz etyki
 • podstaw ekonomii z elementami zarządzania
 • podstaw informatyki oraz stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu własnością intelektualną
 • teoretycznej i praktycznej znajomości różnorodnych gałęzi prawa, takich jak prawo europejskie, gospodarcze, finansowe i podatkowe, karne, materialne i procesowe
 • interpretowania relacji między systemem prawnym a mediami na podstawie wiedzy z zakresu prawa prasowego, radiofonii i telewizji, prawa reklamy i prawa stosowanego w Internecie
 • struktury i sposobów funkcjonowania instytucji branży medialnej w Polsce i na świecie
 • definiowania i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa ochrony konkurencji
 • zarządzania wiedzą
 • konstruowania umów regulujących kwestie ochrony praw autorskich
 • wyceny własności intelektualnej
 • etycznych aspektów zawodu dziennikarza
 • znajomości wybranego języka obcego w mowie i piśmie

Jak wyglądają studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów?

 

 

1. Tryb i typ studiów

O prawie autorskim coraz częściej mowa, zwłaszcza że świat jest pełen innowacji, mimo że wydaje się, że wszystko już było. Specjalistów, którzy odnajdą się w dziedzinie prawa własności intelektualnej bądź w prawie nowych mediów ciągle na rynku pracy brakuje. Kierunek prawo własności intelektualnej i nowych mediów możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się u od poniedziałkdo piątku, natomiast studia zaoczne są realizowane w trakcie zjazdów weekendowych.

 

Studia na kierunku Prawo własności intelektualej i nowych mediów możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Program studiów i przedmioty

Bogato skonstruowany program zajęć przewiduje kształcenie na takich przedmiotach jak na przykład: podstawy ekonomii z elementami zarządzania, wprowadzenie do prawa własności intelektualnej, prawo wzorów przemysłowych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, zastosowania informatyczne w dziedzinie własności intelektualnej, prawo nowych technologii a prawo autorskie.

Unikatowy kierunek studiów umożliwia zdobycie wiedzy z obszaru prawa autorskiego, prawa mediów, prawa konkurencji, prawa własności przemysłowej. Zajęcia informatyczne bądź z zakresu zarządzania wzbogacają sylwetkę absolwenta. Przedmioty teoretyczne wsparte są praktycznym ujęciem, a zajęcia realizowane są przede wszystkim w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów.

Prócz umiejętności technicznych odnoszących się w dużej mierze do korzystania z konkretnych oprogramowań informatycznych będziesz mógł/mogła rozwinąć predyspozycje kierownicze i komunikatywne, które ułatwią pracę z mediami, kontrahentami, a także ogólne działanie w zakresie prawa.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Pewnie nie raz zdarzyło Ci się umieścić w przestrzeni mediów społecznościowych zdjęcie znalezione w Internecie, nie zastanawiając się szczególnie nad tym, czy postępujesz właściwie i zgodnie z prawem.

Jeśli nie, jesteś w mniejszości – chociaż świadomość społeczna dotycząca kwestii praw autorskich obowiązujących w nowych mediach jest coraz większa, przestrzeń internetowa, a więc fundament nowomedialnego świata, wciąż przypomina Dziki Zachód, szczególnie w oczach użytkowników sieci.

Większość z nich mgliście orientuje się w tym, co wolno a czego już nie, jeśli chodzi o wykorzystywanie materiałów dostępnych w Internecie i ochronę treści, które sami zamieścimy w wirtualnej przestrzeni.

Prawo porządkujące te kwestie z jednej strony powinno dążyć do jak największej konkretyzacji i ujednolicenia przepisów, z drugiej zaś nieustannie reagować na zmiany zachodzące w nowoczesnej rzeczywistości – zglobalizowanej i podporządkowanej kulturze cyfrowej.

To spore wyzwanie dla prawników, którzy bez aktualizowania swojej wiedzy w oparciu o zmiany zachodzące w świecie, nie będą w stanie w sposób kompetentny reagować na współczesne problemy prawne i kazusy związane ze światem nowych mediów.

Studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów kształcą absolwentów znakomicie przygotowanych do roli nowoczesnego doradcy, zorientowanego w relacjach między prawem autorskim a nowymi sytuacjami i przestrzeniami, w których ono funkcjonuje.

Jeśli rozpoznajesz znak „copyright” i masz ambicje, by w praktyce zawodowej zajmować się zagadnieniami prawa autorskiego, zależy Ci na zdobyciu podstaw wszechstronnej wiedzy prawniczej, ale chciałbyś wyspecjalizować się w takiej dziedzinie prawa, która znajdzie swoje odzwierciedlenie w problemach aktualnej rzeczywistości, fascynuje Cię świat nowych mediów, technologii cyfrowych oraz to jaki mają wpływ na kształtowanie systemu prawnego a swoje wykształcenie chciałbyś uzupełnić o praktyczne umiejętności z zakresu marketingu, zarządzania i ekonomii, studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów, mają szansę spełnić Twoje edukacyjne oczekiwania.

 

4. Gdzie studiować Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Prawo własności intelektualnej i nowych mediów:

 

Ile trwają studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów?

Studia na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów trwają 3 lata (studia I stopnia).

Oryginalny i niezwykle zajmujący kierunek prawo własności intelektualnej i nowych mediów możesz z powodzeniem realizować na pierwszym stopniu, to znaczy na studiach licencjackich. Trwają one trzy lata i gwarantują tytuł licencjata po zdaniu wszystkich egzaminów. Kolejnym etapem kształcenia są studia magisterskie, które możesz realizować na innych kierunkach uzupełniających, chociażby na administracji. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobywaną na studiach stopnia pierwszego.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów?

Interdyscyplinarne wykształcenie, łączące w sobie zagadnienia z zakresu prawa i orientację w sposobach funkcjonowania najnowszych mediów z uwzględnieniem kwestii ochrony własności intelektualnej, poza sprawnym odnajdywaniem się w zawodzie prawnika, pozwoli Ci na rozważanie kariery związanej z branżą medialną lub marketingową.

Z powodzeniem sprawdzisz się w roli koordynatora odpowiedzialnego za transfer nowych technologii i zarządzanie nimi, specjalisty do spraw marketingu i reklamy czy pracownika działów public relations.

Absolwenci studiów na kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów bardzo często wiążą swoją karierę z kancelariami prawnymi, administracją państwową i samorządową lub instytucjami związanymi ze stosowaniem prawa własności intelektualnej i prawa mediów.

Możesz zdecydować się także na pracę w charakterze menadżera kultury, producenta medialnego, wydawcy lub rzecznika prasowego oraz organizatora eventów.

 

Absolwent kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • asystent, doradca lub pracownik administracyjny w kancelariach adwokackich
 • koordynator do spraw transferu innowacji i zarządzania nimi zatrudniany przez firmy, przedsiębiorstwa i organizacje zorientowane na korzystanie z nowych rozwiązań technologicznych
 • specjalista do spraw marketingu i reklamy
 • pracownik działów public relations
 • administracji państwowej i samorządowej, szczególnie w zaś w instytucjach związanych ze stosowaniem prawa własności intelektualnej i prawa mediów (np. ośrodki informacji patentowej)
 • menadżer kultury
 • producent medialny
 • wydawca prasowy
 • rzecznik prasowy
 • organizator wydarzeń kulturalnych, sportowych czy widowisk multimedialnych

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów studia I stopnia

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (0)