Administracja i biznes

Administracja i biznes

Studia na kierunku administracja i biznes możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Administracja i biznes stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne

Administracja i biznes studia - kierunek studiów

Studia na kierunku administracja i biznes to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (hybrydowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku administracja i biznes
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku administracja i biznes możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie niestacjonarnym | administracja i biznes - uczelnie >

Opis kierunku

W trakcie studiów studenci oprócz podstawowej wiedzy potrzebnej do pracy w biznesie i administracji nauczą się też wykonywać zadania w zakresie publicznym i niepublicznym, ale i wszelkie działania biznesowe. Studenci na tym kierunku nabędą kwalifikacje z zakresu prawa i zarządzania, czy administracji publicznej.

Studenci tego kierunku studiów przygotowywani są do wykonania przyszłych obowiązków dzięki specjalistycznym zajęciom w toku nauczania, takim jak administrowanie nieruchomościami, czy prawo i inwestycje w odnawialne źródła energii. Ten kierunek przekazuje wiedzę w sposób praktyczny poprzez zajęcia hybrydowe, na podstawie case studies i metod projektowych.
 

Praca po studiach

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w szeroko rozumianym biznesie, będąc specjalistą w zakresie np. komunikacji, negocjacji, czy pracy urzędniczej. Stanowiska, jakie mogą objąć absolwenci to np. pracownicy administracji rządowej i pozarządowej, analitycy rynku nieruchomości, agenci nieruchomości, czy nawet jako konsultanci prawa unijnego.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

W procesie rekrutacji na kierunek Administracja i biznes wymagane jest ukończenie studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub jednolite studia magisterskie. Zasady rekrutacji na kierunek I stopnia znajdują się na stronie uczelni i mogą ulec zmianie.

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza online na stronie uczelni wyższej. Ważne jest, by odpowiednio szybko złożyć komplet dokumentów i spełnić pozostałe wymogi rekrutacyjne – dzięki temu można być spokojnym o dostanie się na kierunek administracja i biznes.

Administracja i biznes - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Administracja i biznes wyposażą studenta w kompletną wiedzę potrzebną do rozpoczęcia pracy w świecie biznesu. W trakcie ich trwania student zyska wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, administracji publicznej, prawa karnego skarbowego, zarządzania projektami, prawa administracyjnego, czy wyceny nieruchomości.

Oprócz podstawowej wiedzy z zakresu biznesu student opanuje także pracę w zespole czy wiedzę na temat realizowania zadań praktycznych. Zyska też możliwość zyskania umiejętności przydatnych w pracy, takich jak: administrowanie nieruchomościami, czy zarządzanie administracją.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA I BIZNES?

Administracja i biznes to kierunek, którego zajęcia realizowane są w sposób hybrydowy. Program studiów zawiera zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego biznesu i wszelkiej jej aktywności podczas zajęć przedmiotowych, takich jak zarządzanie strategiczne czy nadzór i kontrola w administracji publicznej. Studenci w ramach tego kierunku studiów otrzymują wiedzę prawną z zakresu prawa skarbowego i administracji, a także uczą się sprawnego poruszania się w świecie biznesu i metod komunikacji.

Dostępnych jest kilka specjalizacji do wyboru, takich jak np.:

 • Administrowanie nieruchomościami
 • Menadżer administracji
 • Prawo i inwestycje w odnawialne źródła energii
 • Urzędnik administracji europejskiej

Każda z tych specjalizacji rozwinie u studenta różne umiejętności i przygotuje do wykonywania określonej pracy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Administracja i biznes możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia niestacjonarne

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA I BIZNES?

Studia na kierunku administracja i biznes trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA I BIZNES

Studia II stopnia – magisterskie – dają możliwość rozszerzenia wiadomości i udoskonalenia dotychczasowych umiejętności, przede wszystkim w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy kierunkowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administracja i biznes:

 • pracownik administracji rządowej,
 • pracownik administracji samorządowej,
 • agent nieruchomości,
 • specjalista do spraw pozyskiwania funduszy,
 • konsultant prawa unijnego,
 • pracownik branży deweloperskiej,
 • analityk rynku nieruchomości,
 • specjalista do spraw prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Możliwości po ukończeniu studiów są dość szerokie i absolwent z pewnością znajdzie ścieżkę kariery, która będzie odpowiadać jego wymaganiom i umiejętnościom.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja i biznes studia niestacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja i biznes studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja i biznes

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Administracja i biznes

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)