Monitoring i zarządzanie środowiskiem

Monitoring i zarządzanie środowiskiem

Monitoring i zarządzanie środowiskiem studia - kierunek studiów

Charakter naszego sąsiadowania z naturą i hipotetyczne rozstrzyganie kwestii: czy jesteśmy bezwzględnymi właścicielami przestrzeni, która rozrasta się dookoła, można by podsumować zdaniem: „nie było nas, był las”. Trudno temu zaprzeczyć i coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że do naszych obowiązków należy chronienie tego, co dostaliśmy w bezzwrotnym prezencie i zwykliśmy nazywać domem. W dobie szybkiego rozwój państw i społeczeństw, który w oczywisty sposób wiąże się anektowaniem coraz większych połaci przestrzeni, kwestia właściwego zarządzania środowiskiem jest aktualna jak nigdy dotąd a specjaliści wyposażeni w wiedzę z zakresu monitorowania zasobów naturalnych oraz prawnych aspektów ochrony przyrody, stają się pożądanymi członkami zespołów pracujących nad powoływaniem do życia nowych inwestycji.

Jeśli masz analityczny umysł i potrafisz wyciągać trafne wnioski, łącząc pozornie odległe informacje i dane, chcesz przyłożyć rękę do zrównoważonego rozwoju technologii, gospodarki i przemysłu, proponując rozwiązania uwzględniające stan oraz potrzeby środowiska naturalnego, czujesz, że potrafisz połączyć ważne idee z pragmatyką biznesu, który chciałbyś zrozumieć i wspierać merytoryczną wiedzą z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania, studia na kierunku monitoring i zarządzanie środowiskiem mogą być odpowiedzią na Twoje oczekiwania.

Jaką wiedzę zdobędziesz jako adept tego kierunku i jakimi umiejętnościami będziesz legitymować się po jego ukończeniu? Zostaniesz wyposażony w innowacyjne metody oceny stanu środowiska – przyglądając się reakcji organizmów na zmiany symulowane w laboratorium, będziesz w stanie orzekać o aktualnym stanie różnorodnych ekosystemów, ale także prognozować, w jakim kierunku ewoluują z czasem i jak zapobiec ich degradacji stosując działania prewencyjne i naprawcze. Poznasz prawne podstawy ochrony środowiska, będziesz w stanie wyceniać zasoby przyrody i zarządzać nimi z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego. Przyjrzysz się metodom pozyskiwania finansowania na projekty pro-ekologiczne, poznasz organizacje zaangażowane w ochronę przyrody ale wnikniesz także w rynek inwestycji biznesowych, nauczysz się korzystać z baz danych, zasobów GIS-u. W optyce Twojego zainteresowania znajdzie się szeroko rozumiana przestrzeń: zajmiesz się planowaniem przestrzennym i oddziaływaniem elementów przestrzeni na środowisko, dowiesz się jak sporządzić środowiskową dokumentację techniczną czy zaprojektować, wdrożyć i weryfikować systemy zarządzania środowiskiem naturalnym.

Jakie ścieżki kariery będziesz mógł rozważyć, jeśli ukończysz studia na kierunku monitoring i zarządzanie środowiskiem? Jako absolwent wyposażony w praktyczne umiejętności monitorowania i analizy środowiska, z powodzeniem odnajdziesz się w roli pracownika laboratoriów badawczych i kontrolnych, czuwających nad respektowaniem prawa środowiskowego przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć i inwestycji. Możesz zdecydować się na karierę projektanta systemów zarządzania środowiskiem, merytorycznego doradcy dla biznesu czy pracownika administracji samorządowej lub rządowej. Absolwenci monitoringu i zarządzania środowiskiem bardzo często zasilają swoją wiedzą szeregi organizacji i instytucji czynnie działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zostają pracownikami lasów państwowych, rezerwatów, parków narodowych i innych obiektów chronionych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Przy rekrutacji na kierunek monitoring i zarządzanie środowiskiem na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka (poziom podstawowy), jeden przedmiotów do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku monitoring i zarządzanie środowiskiem?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • najnowszych metod oceny stanu środowiska naturalnego, tj. bioindykacja
   • prognozowania kierunku rozwoju ekosystemów narażonych na degradację
   • prewencyjnych i naprawczych metod działania stosowanych w środowisku zdegradowanym lub narażonym na degradację
   • analizy danych
   • prawnych podstaw ochrony środowiska naturalnego
   • projektowania, wdrażania i weryfikowania systemów zarządzania środowiskiem
   • wyceny zasobów przyrody
   • metod pozyskiwania finansowania na działania pro-ekologiczne
   • struktury i sposobów funkcjonowania organizacji działających na rzecz ochrony przyrody
   • sporządzania środowiskowych dokumentacji technicznych
   • działań na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń
   • relacji między biznesem i środowiskiem

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku monitoring i zarządzanie środowiskiem?

   Absolwent kierunku monitoring i zarządzanie środowiskiem znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • pracownik laboratoriów badawczych
   • członek zespołów naukowo-badawczych działających przy placówkach oświatowych i instytucjach
   • projektant systemów monitorowania środowiska
   • członek organizacji pro-ekologicznych
   • pracownik administracji samorządowej lub rządowej
   • pracownik rezerwatów przyrody i parków narodowych
   • doradca merytoryczny w zakresie ochrony dla biznesu, przemysłu i gospodarki
   • ekolog

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

   Komentarze (0)