Monitoring i zarządzanie środowiskiem

Monitoring i zarządzanie środowiskiem

Dodaj do ulubionych

Monitoring i zarządzanie środowiskiem studia - kierunek studiów

Charakter naszego sąsiadowania z naturą i hipotetyczne rozstrzyganie kwestii: czy jesteśmy bezwzględnymi właścicielami przestrzeni, która rozrasta się dookoła, można by podsumować zdaniem: „nie było nas, był las”. Trudno temu zaprzeczyć i coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że do naszych obowiązków należy chronienie tego, co dostaliśmy w bezzwrotnym prezencie i zwykliśmy nazywać domem. W dobie szybkiego rozwój państw i społeczeństw, który w oczywisty sposób wiąże się anektowaniem coraz większych połaci przestrzeni, kwestia właściwego zarządzania środowiskiem jest aktualna jak nigdy dotąd a specjaliści wyposażeni w wiedzę z zakresu monitorowania zasobów naturalnych oraz prawnych aspektów ochrony przyrody, stają się pożądanymi członkami zespołów pracujących nad powoływaniem do życia nowych inwestycji.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli masz analityczny umysł i potrafisz wyciągać trafne wnioski, łącząc pozornie odległe informacje i dane, chcesz przyłożyć rękę do zrównoważonego rozwoju technologii, gospodarki i przemysłu, proponując rozwiązania uwzględniające stan oraz potrzeby środowiska naturalnego, czujesz, że potrafisz połączyć ważne idee z pragmatyką biznesu, który chciałbyś zrozumieć i wspierać merytoryczną wiedzą z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania, studia na kierunku monitoring i zarządzanie środowiskiem mogą być odpowiedzią na Twoje oczekiwania.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz jako adept tego kierunku i jakimi umiejętnościami będziesz legitymować się po jego ukończeniu? Zostaniesz wyposażony w innowacyjne metody oceny stanu środowiska – przyglądając się reakcji organizmów na zmiany symulowane w laboratorium, będziesz w stanie orzekać o aktualnym stanie różnorodnych ekosystemów, ale także prognozować, w jakim kierunku ewoluują z czasem i jak zapobiec ich degradacji stosując działania prewencyjne i naprawcze. Poznasz prawne podstawy ochrony środowiska, będziesz w stanie wyceniać zasoby przyrody i zarządzać nimi z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego. Przyjrzysz się metodom pozyskiwania finansowania na projekty pro-ekologiczne, poznasz organizacje zaangażowane w ochronę przyrody ale wnikniesz także w rynek inwestycji biznesowych, nauczysz się korzystać z baz danych, zasobów GIS-u. W optyce Twojego zainteresowania znajdzie się szeroko rozumiana przestrzeń: zajmiesz się planowaniem przestrzennym i oddziaływaniem elementów przestrzeni na środowisko, dowiesz się jak sporządzić środowiskową dokumentację techniczną czy zaprojektować, wdrożyć i weryfikować systemy zarządzania środowiskiem naturalnym.

 

Praca po studiach

Jakie ścieżki kariery będziesz mógł rozważyć, jeśli ukończysz studia na kierunku monitoring i zarządzanie środowiskiem? Jako absolwent wyposażony w praktyczne umiejętności monitorowania i analizy środowiska, z powodzeniem odnajdziesz się w roli pracownika laboratoriów badawczych i kontrolnych, czuwających nad respektowaniem prawa środowiskowego przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć i inwestycji. Możesz zdecydować się na karierę projektanta systemów zarządzania środowiskiem, merytorycznego doradcy dla biznesu czy pracownika administracji samorządowej lub rządowej. Absolwenci monitoringu i zarządzania środowiskiem bardzo często zasilają swoją wiedzą szeregi organizacji i instytucji czynnie działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zostają pracownikami lasów państwowych, rezerwatów, parków narodowych i innych obiektów chronionych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Przy rekrutacji na kierunek monitoring i zarządzanie środowiskiem na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka (poziom podstawowy), jeden przedmiotów do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku monitoring i zarządzanie środowiskiem

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku monitoring i zarządzanie środowiskiem?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • najnowszych metod oceny stanu środowiska naturalnego, tj. bioindykacja
 • prognozowania kierunku rozwoju ekosystemów narażonych na degradację
 • prewencyjnych i naprawczych metod działania stosowanych w środowisku zdegradowanym lub narażonym na degradację
 • analizy danych
 • prawnych podstaw ochrony środowiska naturalnego
 • projektowania, wdrażania i weryfikowania systemów zarządzania środowiskiem
 • wyceny zasobów przyrody
 • metod pozyskiwania finansowania na działania pro-ekologiczne
 • struktury i sposobów funkcjonowania organizacji działających na rzecz ochrony przyrody
 • sporządzania środowiskowych dokumentacji technicznych
 • działań na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń
 • relacji między biznesem i środowiskiem

Jak wyglądają studia na specjalizacji monitoring i zarządzanie środowiskiem?

 

1. Typ i tryb studiów

Monitoring i zarządzanie środowiskiem to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk przyrodniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student specjalizacji monitoring i zarządzanie środowiskiem będziesz miał dostęp do szerokiej oferty zajęć akademickich o tematyce związanej z naukami przyrodniczymi, biologicznymi oraz naukami o zarządzaniu. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Metody statystyczne w naukach przyrodniczych
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach specjalizacji monitoring i zarządzanie środowiskiem, wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako student nauczysz się podejmować działania związane z szeroko pojętą ekologią oraz ochroną środowiska. Ponadto rozwiniesz kompetencje z zakresu zarządzania, które są niezbędne do objęcia stanowisk kierowniczych i menedżerskich. Integralną część studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na specjalizacji monitoring i zarządzanie środowiskiem będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku monitoring i zarządzanie środowiskiem na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku monitoring i zarządzanie środowiskiem?

Absolwent kierunku monitoring i zarządzanie środowiskiem znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik laboratoriów badawczych
 • członek zespołów naukowo-badawczych działających przy placówkach oświatowych i instytucjach
 • projektant systemów monitorowania środowiska
 • członek organizacji pro-ekologicznych
 • pracownik administracji samorządowej lub rządowej
 • pracownik rezerwatów przyrody i parków narodowych
 • doradca merytoryczny w zakresie ochrony dla biznesu, przemysłu i gospodarki
 • ekolog

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Komentarze (0)