Ekologia integralna

Ekologia integralna

Studia na kierunku ekologia integralna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ekologia integralna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Ekologia integralna – kierunek studiów

Studia na kierunku ekologia integralna to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku ekologia integralna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekologia integralna rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 18 lipca 2024 r. | ekologia integralna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku ekologia integralna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | ekologia integralna - uczelnie >

Opis kierunku

Studia z ekologii integralnej łączą program edukacyjny z różnych zakresów ekologii, włączając w to zarówno nauki przyrodnicze, jak i społeczne. Ekologia integralna kładzie największy nacisk na holistyczne podejście do zrozumienia relacji między organizmami, społeczeństwami ludzkimi a środowiskiem naturalnym. Studenci zdobywają wiedzę na temat podstawowych koncepcji ekologicznych takich, jak struktura oraz funkcjonowanie ekosystemów, dynamika populacji, interakcje między gatunkami czy procesy ekologiczne, jakie zachodzą w przyrodzie.

Praca po studiach

Absolwenci mają unikalne umiejętności i wiedzę, które pozwalają im na pracę w różnych sektorach związanych z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem i badaniami naukowymi. Mogą pracować jako konsultanci, doradzając firmom, organizacjom czy instytucjom w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zarządzania zasobami naturalnymi czy efektywności energetycznej. Znajdą pracę także jako badacze naukowi w instytucjach badawczych czy laboratoriach.

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia na kierunku ekologia integralna skierowana jest do absolwentów studiów I stopnia z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych, rolniczych, weterynaryjnych, społecznych lub humanistycznych. Kandydatem może być też absolwent studiów inżynieryjno-technicznych z zakresu inżynierii środowiska.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Ekologia integralna - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

Jak wyglądają studia na kierunku ekologia integralna?

W trakcie studiów na tym kierunku studenci uczą się na temat podstawowych koncepcji ekologicznych, m.in. struktura i funkcjonowanie ekosystemów, dynamika populacji czy interakcje międzygatunkowe.

Program studiów obejmuje także aspekty związane z relacjami między ludźmi a środowiskiem naturalnym. Słuchacze uczą się o wpływie działań człowieka na środowisko, zrównoważonym rozwoju, problemach związanych z ochroną przyrody oraz społecznymi i kulturowymi aspektami ochrony środowiska.

Przyrodnicze kierunki studiów zazwyczaj obejmują także praktyczne zajęcia terenowe. Nie inaczej jest w przypadku kształcenia na kierunku ekologia integralna. Studenci w trakcie takich zajęć mają okazję obserwować i badać różne ekosystemy w naturalnych warunkach, co pozwala im zdobyć praktyczne doświadczenie i zrozumieć złożoność środowiska.

Program studiów zachęca do interdyscyplinarnego podejścia, integrując nauki przyrodnicze, społeczne i humanistyczne. Studenci uczą się analizowania problemów środowiskowych z różnych perspektyw oraz stosowania wielu metod badawczych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekologia integralna możemy podzielić na:

1. Typ:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają wiedzę na temat struktury i funkcjonowania ekosystemów, procesów ekologicznych zachodzących w przyrodzie oraz wzajemnych relacji między organizmami a środowiskiem naturalnym. Wyróżnia ich też wiedza z zakresu zasad zrównoważonego rozwoju i strategii promowania równowagi między potrzebami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi.

Potrafią identyfikować strategie i rozwiązania, które wspierają zrównoważony rozwój społeczeństwa i środowiska. Stosują metody naukowe do zbierania, analizy i interpretacji danych dotyczących środowiska.

Rozumieją problemy społeczne związane z ochroną środowiska takie, jak ubóstwo, nierówności społeczne oraz brak dostępu do zasobów naturalnych. Analizują przyczyny tych problemów i identyfikują strategie ich rozwiązania.

Ile trwają studia na kierunku ekologia integralna?

Studia na kierunku ekologia integralna trwają 2 lata (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku ekologia integralna?

Absolwenci są przygotowani do pracy w roli konsultantów, doradzając firmom w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zarządzania zasobami naturalnymi oraz efektywności energetycznej.

Podejmą zatrudnienie także jako badacze naukowi w instytucjach badawczych czy laboratoriach, prowadząc badania nad różnorodnością biologiczną, funkcjonowaniem ekosystemów, zmianami klimatycznymi czy wpływem działalności człowieka na środowisko.

Absolwent odnajdzie się także jako specjalista do spraw ochrony środowiska w firmach, agencjach rządowych lub organizacjach pozarządowych, zajmując się oceną wpływu środowiskowego, monitorowaniem jakości powietrza, wody i gleby.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ekologia integralna

  • konsultant do spraw zrównoważonego rozwoju,
  • pracownik naukowy,
  • specjalista do spraw ochrony środowiska,
  • edukator ekologiczny,
  • menedżer projektów środowiskowych.

Dzięki wszechstronnym umiejętnościom i rozumieniu złożonych relacji między ludźmi, a środowiskiem naturalnym absolwenci będą pełnić istotną rolę w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa oraz ochrony środowiska.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekologia integralna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekologia integralna studia II stopnia

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Ekologia integralna

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)