Adaptacja zmian klimatu

Adaptacja zmian klimatu

Studia na kierunku adaptacja zmian klimatu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adaptacja zmian klimatu stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Adaptacja zmian klimatu – kierunek studiów

Studia na kierunku adaptacja zmian klimatu to studia inżynierskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku adaptacja zmian klimatu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku adaptacja zmian klimatu rozpocznie się 1 maja 2024 r. i potrwa do 23 września 2024 r. | adaptacja zmian klimatu - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku adaptacja zmian klimatu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | adaptacja zmian klimatu - uczelnie >

Opis kierunku

Podczas studiów na kierunku adaptacja zmian klimatu uczestnicy uczą się rozumienia, analizowania i opracowywania strategii dopasowania się do zmian klimatycznych oraz ich skutków dla ludzi, środowiska czy gospodarki. Kształcenie obejmuje interdyscyplinarne podejście, łącząc nauki przyrodnicze, społeczne i techniczne, aby przygotować studentów do skutecznej pracy w obszarze adaptacji do zmian klimatycznych. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat przyczyn i mechanizmów tych zmian, ich skutków dla środowiska naturalnego oraz społeczeństwa.

Praca po studiach

Kończąca studia na tym kierunku absolwenci mogą znaleźć pracę w administracji publicznej, agencjach rządowych lub organizacjach międzynarodowych zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem polityki klimatycznej oraz planów adaptacyjnych na różnych szczeblach – lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Mogą pracować także w firmach konsultingowych, agencjach badawczych czy instytucjach naukowych, gdzie zajmą się oceną ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi, analizą wrażliwości sektorów i społeczności oraz opracowywaniem strategii adaptacyjnych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na studia na kierunku adaptacja zmian klimatu przeznaczona jest dla absolwentów szkół średnich ze zdaną maturą z takich przedmiotów, jak m.in. biologia, geografia, fizyka, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Adaptacja zmian klimatu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Jak wyglądają studia na kierunku adaptacja zmian klimatu?

W trakcie studiów na tym kierunku prowadzone są zajęcia obejmujące tematykę podstaw naukowych zmian klimatu, analizy ryzyka czy planowania i zarządzania adaptacją zmian klimatu. Studenci uczą się na temat przyczyn i mechanizmów zmian klimatycznych, skutków dla środowiska naturalnego i społeczeństwa, a także prognoz dotyczących przyszłych zmian klimatycznych.

W programie dydaktycznym uwzględniono także zagadnienia związane z identyfikacją obszarów i sektorów szczególnie narażonych na skutki zmian klimatycznych, oceną ryzyka z nimi związanych oraz wrażliwością społeczną, ekonomiczną czy ekologiczną na te zmiany.

Uczestnicy uczą się także opracowywania strategii, planów i polityk adaptacyjnych na różnych poziomach. Zapoznają się z opracowywaniem rozwiązań adaptacyjnych, które uwzględniają zasady zrównoważonego rozwoju, w tym aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku adaptacja zmian klimatu możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów związane z ekologią zwykle skupiają się na tym, aby przekazać studentom umiejętności, dzięki którym będą skutecznie radzić sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Nie inaczej jest w przypadku studiów na kierunku adaptacja zmian klimatu.

Absolwenci mają wiedzę na temat przyczyn, mechanizmów i skutków zmian klimatycznych dla środowiska naturalnego, społeczeństwa i gospodarki. Potrafią identyfikować obszary i sektory narażone na skutki zmian klimatycznych oraz oceny ryzyka i wrażliwości społeczności na te zmiany.

Samodzielnie zarządzają projektami adaptacyjnymi, planują działania, alokują zasoby oraz monitorują i oceniają efektywność działań adaptacyjnych. Wykorzystują nowoczesne technologie, narzędzia informatyczne i innowacyjne rozwiązania techniczne do adaptacji do zmian klimatycznych.

 

Ile trwają studia na kierunku adaptacja zmian klimatu?

Studia na kierunku adaptacja zmian klimatu trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku adaptacja zmian klimatu?

Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy w administracji publicznej, agencjach rządowych lub organizacjach międzynarodowych, które zajmują się opracowywaniem i wdrażaniem polityki klimatycznej na różnych szczeblach. Znajdą zatrudnienie także w firmach konsultingowych, agencjach badawczych lub instytucjach naukowych, gdzie będą zajmować się oceną ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi czy analizą wrażliwości sektorów i społeczności.

Osoby z wykształceniem inżynierskim z zakresu adaptacji do zmian klimatu odnajdą się także w organizacjach pozarządowych, fundacjach lub agencjach pomocowych, gdzie będą zarządzać projektami adaptacyjnymi, wspierać społeczności lokalne w opracowywaniu strategii adaptacyjnych oraz koordynować działania związane z dopasowywaniem do zmian klimatu.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku adaptacja zmian klimatu

 • specjalista do spraw polityki klimatycznej,
 • analityk ryzyka klimatycznego,
 • koordynator projektów adaptacyjnych,
 • specjalista do spraw zrównoważonego rozwoju,
 • ekspert do spraw zarządzania zasobami naturalnymi,
 • konsultant do spraw inżynierii klimatycznej.

W odpowiedzi na potrzebę lepszego zrozumienia i radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi, studia z adaptacji zmian klimatu integrują wiedzę z różnych dziedzin takich, jak nauki przyrodnicze, społeczne, inżynieria, ekonomia i polityka, aby zapewnić kompleksowe podejście do tego problemu. W efekcie absolwenci takich studiów mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach, gdzie ich specjalistyczna wiedza i umiejętności są nieocenione w zakresie opracowywania strategii adaptacyjnych, zarządzania projektami oraz wspierania społeczności w dopasowaniu do zmian klimatycznych.

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Adaptacja zmian klimatu studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Adaptacja zmian klimatu studia I stopnia

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Adaptacja zmian klimatu

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)