Bioinżynieria produkcji żywności

Bioinżynieria produkcji żywności

Dodaj do ulubionych

Bioinżynieria produkcji żywności studia - kierunek studiów

Studia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Kierunki takie jak bioinżynieria produkcji żywności charakteryzują się interdyscyplinarnym programem kształcenia. Znalazły się w nim treści odnoszące się do zootechniki, żywienia człowieka czy technologii żywności. Studenci w trakcie nauki poznają zasady przetwórstwa żywności oraz uczą się, jak powinny wyglądać standardy jakości i bezpieczeństwa w procesie produkcji żywności.

Rozbudowane kwalifikacje absolwentów tego kierunku pozwolą im na pracę zgodną z profilem wykształcenia w przemyśle rolno-spożywczym czy w gospodarstwach rolnych. Czekać na nich będą również instytucje, które zajmują się badaniem oraz kontrolą jakości czy certyfikacji żywności.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
stacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Bioinżynieria produkcji żywności stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 22.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 07.09.2021
do 15.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 22.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 22.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 07.09.2021
do 15.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności

stacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bioinżynierię produkcji żywności

Program studiów i przedmioty

To kierunek interdyscyplinarny, który przygotuje Cię do pracy z zakresu produkcji i przetwarzania produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

Zdobędziesz wiedzę o systemach kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.Wszystko to zostanie oparte o dużą liczbę godzin laboratoryjnych, gdzie poznasz tajniki fizyki i chemii w tym zakresie.

W ramach studiów będziesz zajmować się technologią produkcji, przechowywaniem surowców i żywności, a także zdobędziesz wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych, technicznych oraz podstaw prawnych i ochrony środowiska.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych,
 • przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności,
 • organizowania produkcji włącznie z doborem maszyn i urządzeń,
 • języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.​

Jak wyglądają studia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek bioinżynieria produkcji żywności można realizować tylko w trybie stacjonarnym.  Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku

 

Studia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk biologicznych, chemicznych i technicznych, dzięki czemu uzyskasz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru tematycznego.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek bioinżynieria produkcji żywności będą mieli okazję ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z zakresu nauk biologicznych, ścisłych czy kwestii związanych z żywieniem człowieka. W siatce zajęć znajdzie się wiele przedmiotów związanych z tymi obszarami tematycznymi, między innymi:

 

 • podstawy żywienia człowieka
 • biochemia
 • ocena jakości produktów

 

W czasie studiów dowiesz się więcej na temat funkcjonowania rynku produktów spożywczych oraz produkcji żywności. Ponadto, poznasz regulacje prawa gospodarczego, które będziesz stosował w swojej przyszłej praktyce zawodowej.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku bioinżynieria produkcji żywności zdobędziesz szereg cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych.

Przede wszystkim, nauczysz się obsługi specjalistycznych maszyn produkcyjnych czy aparatury badawczej. Ponadto, dowiesz się w jaki sposób nadzorować proces produkcji żywności przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności i dbałości ekologicznej.

Studenci wykształcą także kompetencje z obszaru zarządzania i marketingu, co wykorzystają na stanowiskach kierowniczych lub zakładając własną działalność gospodarczą.

 

4. Gdzie studiować bioinżynierię produkcji żywności

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek bioinżyniria produkcji żywności:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności będą trwały siedem semestrów i zakończą się uzyskaniem tytułu inżynieria. Natomiast, na studia drugiego stopnia będziesz musiał poświęcić półtora roku, czyli trzy semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku bioinżynieria produkcji żywności na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek bioinżynieria produkcji żywności na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku bioinżynieria produkcji żywności na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stac. I stopnia:
24
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek bioinżynieria produkcji żywności na poszczególnych uczelniach

stacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bioinżynieria produkcji żywności

Absolwent kierunku bioinżynieria produkcji żywności znajdzie zatrudnienie w:
 • pracownik przemysłu rolnego i spożywczego,
 • pracownik ośrodków badawczo-rozwojowych administracji państwowej,
 • pracownik zakładów produkcyjno-przetwórczych,
 • pracownik kontroli jakości i certyfikatów,
 • pracownik jednostek doradczych i projektowych.​

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Komentarze (0)